چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت صفحه 25 تفکر و پژوهش ششم

زینب حمید

چون مادرش بیمار بود وبه اوگفته بود که به مدت ۲ شبانه زوز می اید ووقتی اویس به مدینه رفت پیامبر حضور نداشتند وااوهم نمی توانست زیر قول به مادرش را بزند

نویسنده

نمد😛هلن😜

نویسنده

زیرا اویس به مادرش قول داده بود که تادوشبانه روزبرگرددامابرای دیدن پیامبرچندشبانه روز طول میکشیدبرای همین اویس به یمن بازگشت

نویسنده

چون پیامبر انجا نبود و به مادرش قول داده بود که صبح فردا در خانه باشد

نویسنده

چون پیامبر اونجا حضور نداشت و اویس به مادش قول داده بود که تا صبح فردای اون روز برگردد..

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۵ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

نویسنده :چون پیامبر ور انجا حضور نداشت و اویس به مادرش قل داده بود که تا صبح فردای ان روز برگردد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 روز قبل
1

لطفا پاسخ رو بگید 🙏

8
نویسنده 4 روز قبل

بخاطر مادرپیرش که بهش قول داده بود

نویسنده 4 روز قبل
0

بخاطر نبود پیامبر

نویسنده 4 روز قبل
1

چون خیلی دوست داشت

ناشناس 4 روز قبل
2

بخواطر نبود پیامبر(ص)

1
فاطمه فرهمند 4 روز قبل

چون مادرپیرش بیمار بود وب مادرش گفته بود تا 2روز برمیگردم ووقتی اویس ب مدینه رسید پیامبر در آنجا حضور نداشت واویس چون ب مادر پیرش قول داده بود تا دوروز دیگر برمیگرده با خود گفت اصلا عجله نمیکنم

زینب حمید 4 روز قبل
16

چون مادرش بیمار بود وبه اوگفته بود که به مدت ۲ شبانه زوز می اید ووقتی اویس به مدینه رفت پیامبر حضور نداشتند وااوهم نمی توانست زیر قول به مادرش را بزند

نویسنده 4 روز قبل
5

چون پیامبر ور انجا حضور نداشت و اویس به مادرش قل داده بود که تا صبح فردای ان روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
5

چون پیامبر در آنجا حضور نداشت و اویس به مادرش قول داده بود که تا صبح آن روز برگردد…

الهه 4 روز قبل
-1

سوال1:چون قول داده بود که 2روزه به یمن برگردد

نویسنده 4 روز قبل
1

زیرا پیامبر در آن مکان حضور نداشته و اویس به مادر قول داده بود که تا فردای صبح آن روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
3

لطفا جواب همه ی سوال ها را بنویسید

نویسنده 4 روز قبل
3

متین

نویسنده 4 روز قبل
-1

ذارت

نویسنده 4 روز قبل
3

چون به مادرش قول داده بود دوروزه برگرددیسنا

3
سارا. 4 روز قبل

چون به مادرش قول داده بود یک روزه برگردد

نویسنده 4 روز قبل
3

اگرشما جای اویس بودیدچ تصمیمی میگرفتین بین ارزوی دیدن پیامبر و خواسته مادر کدام انتخاب میکردین

نویسنده 4 روز قبل
4

چون به مادرش قول داده بود

-1
این پاسخ درس است 4 روز قبل

این پیام درست است

نویسنده 4 روز قبل
4

پیامبر انجا نبو ولی اویس قل مادرش را عملی کرد

نویسنده 4 روز قبل
-2

نمیدونم باوو

ناشناس 4 روز قبل
-2

خیلی مزخرف

نویسنده 4 روز قبل
0

واقعا کسی نمیدونه

1
چرا من میدونم 4 روز قبل

چون به مادرش قول داده بود که در طول دو روز برگردد

Fmdmxnd 4 روز قبل
0

چون خیلی آقای اویس خیلی گرد بود.😆

0
ناشناس 4 روز قبل

شنبه : قرآن، ریاضی ، علوم ، فارسییکشنبه : هدیه ، ریاضی ، فارسی ، کار و فناوریدوشنبه : قرآن، ریاضی ، علوم ، مطالعاتسه شنبه : هدیه ، ریاضی ، فارسی ، تفکر و پژوهشچهارشنبه : قرآن، ریاضی ، فارسی ، مطالعات

نویسنده 4 روز قبل
4

چون پیامبر در مدینه حضور نداشتند و اویس به مادرش قل داده بود که تا صبح فردای آن روز برگردد . اویس هم به پیش مادرش برگشت .

ناشناس 4 روز قبل
-1

چون او به مادرش قول داده بود که بعد از 2 روز به خانه برگردد حتی اگر پیامبر را نبیند

نویسنده 4 روز قبل
0

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زود برگردد و او به احترام مادر پیر خود باید زود برمیگشت

نویسنده 4 روز قبل
-2

اگر شما به جای اویس بودید چه تصمیمی می گرفتید

نویسنده 4 روز قبل
-1

من نمیدونم کاش بچه ها ۹واب رو ارسال کند😣

نویسنده 4 روز قبل
3

چون پیامبر در مدینه حضور نداشتند.و اویس به مادرش قل داده بود تا ۲ روز برگردد. و راه هم زیاد بود و تا مدینه و یمن راه طولانی بود و باید هر چه سریع تر باز می گشت تا در ۲ روز به یمن برسد خواسته مادر واجد تر است.

ناشناس 4 روز قبل
-1

بس

فاطیما 4 روز قبل
4

چون پیامبر درآنجا حضور نداشت و او به مادرش قول داده بود به خانه زود بیاید

نویسنده 4 روز قبل
3

چون پیامبر حضور نداشت در آنجا و او به مادرش قول داده بود زود برگردد به خانه

سارینا 4 روز قبل
0

اگر شما جای اویس بودید چه تصمیمی می گرفتید

نویسنده 4 روز قبل
2

چون پیامبر ( ص) در مدینه نبود و اویس به مادرش قول داده بود که در طول ۲ روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

خواسته مادرم زیرا به او قل داده ام که برگردم و بعد از اینکه خوب شد با هم برویم

نویسنده 4 روز قبل
3

من هم نمیدونم می خواستم از شما کمک بگیرم

نویسنده 4 روز قبل
-2

چون پیامبر ور انجا حضور نداشت و اویس به مادرش قل داده بود که صبح فردای ان روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

نمیدونم هیچی

نویسنده 4 روز قبل
0

سوال دوم گفت وگو کنید

نویسنده 4 روز قبل
-1

زیرا پیامبر اسلام در مدینه نبود و اویس به مادرش قول داده بود که تا 2 روز حتمآ برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون پیامبر به سفر رفته بود و اویس به مادرش قل داده بود که صبح آن روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون به مادرش قول داده بود و باید به آن عمل میکرد

نویسنده 4 روز قبل
-1

به خاطر اینکه مادرش بیمار وچشم به راه اوبود

ناشناس 4 روز قبل
-1

به خاطر اینکه مادرش بیمار وچشم به راه اوبود

ناشناس 4 روز قبل
-1

به خاطر اینکه مادرش بیمار وچشم به راه اوبود

نویسنده 4 روز قبل
1

چرا جواب کل سوالات صفحه ۲۵ رو نذاشتید😬

1
مھدی 4 روز قبل

راس میگہ 👌👌👌🤗🤗

نویسنده 4 روز قبل
0

چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدک پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن باز گشت

امیر عباس پاکنیت 4 روز قبل
0

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زود برگردد

نویسنده 4 روز قبل
0

چون پیامبر در مدینه حضور نداشتند و اویس به مادرش گفته بود که 2روز نشده برمیگرد وباید برمی گشت حتی اگر پیامبر را ندیده باشد

نویسنده 4 روز قبل
-1

سوال=••••چرا اویس با وجود داشتن آرزوی پیامبر(ص)و تحمل شختی های راه بدون دیدن اون به یمن باز گشت؟جواب=••••چون به مادرش قول داده بود و چون خیلی مادرش رادوست داشت و دوست نداشت مادرش ناراحت شود بدون دیدن پیامبر(ص)به یمن بازگشت

نویسنده 4 روز قبل
-1

چرا اویس بدون اینکه پیامبر را ببیند به یمن بازگشت

نویسنده 4 روز قبل
-1

اگر شما به جای اویس بودید چه تضمینی می گرفتید

مبینا 4 روز قبل
-2

چون به مادرش قول داده بود

کیمیا 4 روز قبل
-1

اگر لویس به قولش عمل نمی کرد مادرش خیلی ناراحت میشد

نویسنده 4 روز قبل
0

چون مادرش در بستر بیماری بود و به مادرش قول داده بود که زود بر میگردد

نویسنده 4 روز قبل
-2

نمی دانم 😘😘

-2
ناشناس 4 روز قبل

سلاممیشه سوال یک رو بگید؟

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون به مادرش قول داده بود دو روزه برگرددو نمی توانست از حرف مادرش اطاعت نکند تا به یمن باز گشت. علی

نویسنده 4 روز قبل
-2

ایا در زندگی شما پیش امد ه از ارزوی خود دست بکشید علت چه بوده

احسان 4 روز قبل
-1

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زودتر برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-2

چون وقتی اویس به مدینه رسید پیامبر در آنجا حضور نداشت و از طرف دیگر به مادرش قول داده بود تا فردای آن روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

اگر شما

نویسنده 4 روز قبل
-1

اگر شما به جای اویس

1
زینب امامی علی😇 4 روز قبل

اویس دوست داشت پیامبر را ببیند مادر او گفت که من بدون تو سختی های زیادی می کشم و نمیتوانم زندگی کنم بعد اویس به مادر خود قل داد که تا صبح فردای آن روز برگردد

0
زینب امامی علی😇 4 روز قبل

اگر من به جای اویس بودم کاری میکردم که اول مادرم خوب شود و بعد بروم تا که خیالم راحت شود و اگر مادرم هم اگر دوست داشت او را هم با خود می اوردم🤗

محمد 4 روز قبل
-1

خخهچهحاحبتحلح

لیلا 4 روز قبل
-2

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

قسمت گفت و گو کنید صفحه ۲۵ و ۲۶ تفکر و پژوهش با جواب

نویسنده 4 روز قبل
-2

چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت؟

نویسنده 4 روز قبل
2

چون مادرش در بستر بیماری بودو به او گفته بودک

نویسنده 4 روز قبل
0

چرا اویس باوجودداشتن آرزوی دیدن پیامبروتحمل سختی های راه بدون دیدن اودبه یمن بازگشت

زینب رمزانی 4 روز قبل
-2

چرا اویس با وجود دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به يمن بازگشت

Melina 4 روز قبل
-2

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زود برمیگردد و به احترام مادر پیر خود و تعهّدی که در برابر او داشت باید زود بر می گشت

نویسنده 4 روز قبل
-2

چون پیامبر به مسافرت رفته بود .ومادر اویس گفت که خودت را دوروزه برسان وگرنه من را دیگر نمیبینی

ناشناس 4 روز قبل
0

چون پیامبر به مسافرت رفته بود .و اویس به مادرش قول داد که دو روزه خودش را برساند ونتوانست پیامبر را ببیند

نویسنده 4 روز قبل
-1

۹

محمد رضا 4 روز قبل
-1

البته جدای از این نظر ها به نظر من این که اویس میخواست احترام مادر را به جای بیاورد چرا که پیامبران وامامان ما بسیار سفارش کرده اند که احترام پدر و مادر را به جای آورید

-1
حنانه 4 روز قبل

👍

-1
ناشناس 4 روز قبل

صفحه 25تفکر بگو

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام چون او به مادرش قول داده بود که تا فردا باید برگردد 😊😊😊من همه چیز رو می دونم سوالی داشتین بگین

نویسنده 4 روز قبل
0

سلام چون او به مادرش قول داده بود که زود بر گردد 😊😊😊 من همه چیز رو می دونم سوالی داشتین بگید 😏😏😏😏 غزل

ناشناس 4 روز قبل
4

خیلی بدهشما خودتون باید جواب رو بگین نه بقیه

ایدا 4 روز قبل
-1

عالی

-1
ناشناس 4 روز قبل

به خاطر مادرش که قول داد بود دوروز برگرد وچون مادرش در بستر بیماری بود

نویسنده 4 روز قبل
-2

لطفاجواب سوال را بدین

ناشناس 4 روز قبل
3

چون به مادرش قل داده بود تا دوروز در مدینه نماند وبرگشت

نویسنده 4 روز قبل
-2

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زود بر میگردد و به احترام مادر پیر خود و تعهّدی که در برابر او داشت بای زود بر می گشت🛀🏻💏👿🖕🏿👙👙👙👙👙👙👙👙

-2
سودا 4 روز قبل

ممنون از لطفتون

نویسنده 4 روز قبل
-2

سوال اول گفت وگو:چون پیامبر به سفر رفته بود و باید چند رو صبر میکرد ولی نمیتوانست صبر کند چون اویس به مادرش قول داده بودکه تا ظهر فرداش پیش مادرش باشد

0
حنانه 4 روز قبل

آره درسته این جواب به نظر من که بهترین جواب هست👍

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون اویس می خواست به خواست مادرش عمل کند

نویسنده 4 روز قبل
-2

اگر شما به جای اویس بودیدچه تصمیمی میگرفتید؟بین آرزوی دیدن پیامبر و خواسته ی مادر کدام را انتخاب میکردید ؟چرا؟

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون به مادرش گفته بود تا صبح روز بعد برگردد

نویسنده 4 روز قبل
9

سوال اول=چون به مادرش قول داده بود که برگردد،سوال دوم= خواسته ی مادر ، زیرا او به من احتیاج داشتسوال سوم؟بله، کمک کردن به دیگران

حنانه 4 روز قبل
-1

گل نه قول

اسما 4 روز قبل
1

چون مادرش در بستر بیماری بود وبه او گفته بود که زود برمیگردد وبه احترام مادر پیر خود و تعهد که در برابر اوداشت بایر زود بر می گشت

اسما 4 روز قبل
-1

چون مادرش در بستر بیماری بود وبه او گفته بود که زود برمیگردد وبه احترام مادر پیر خود و تعهد که در برابر اوداشت بایر زود بر می گشت

ملیکا 4 روز قبل
6

چون مادرش در بستر بیماری بود وبه او گفته بود که زود بر میگردد

نمیدونم 4 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
3

گفت گو کنید اولیچوناوبه مادرش قول داده بود که 2روزه برگردد وچون مادرش دربستر بود گفت زود برگرد ومن بدون تو نمیتوانم زندگی کنم

7
نویسنده 4 روز قبل

.چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت ؟.جواب:چون اویس فهمید که پیامبر آنجا نیست و برای اینکه بد قول نشود و به قولی که به مادرش داده بود عمل کند تا صبح فردای آن روز پیش مادر به یمن بازگشت

😍😍😘😘😘 4 روز قبل
-2

اره ترو خدا من لازم دارم اونم خیلیخواهش میکنم یکی این صفحه25رو بزاره

نویسنده 4 روز قبل
4

ج:چون مادرش بیمار بود و نگران بود که برای مادرش اتفاقی بیوفتد۰

نویسنده 4 روز قبل
5

فکر کنم بخاطر اینکه مادرش بیما ر بود

نویسنده 4 روز قبل
3

چون مادرش بیمار بود و اویس به مادر خود قل داد که تا فردای آن رو برگر دد

1
🌹❤🌹❤🌹 4 روز قبل

نع بابا

نویسنده 4 روز قبل
11

زیرا اویس به مادرش قول داده بود که تادوشبانه روزبرگرددامابرای دیدن پیامبرچندشبانه روز طول میکشیدبرای همین اویس به یمن بازگشت

نویسنده 4 روز قبل
2

اویس مردی خوبی است وبرای دیدن پیامبر هر کاری می کرد

نویسنده 4 روز قبل
0

اویس به مادرش قول داده بود بعد از دوروز برگردد ولیپس از دوروز با آن که پیامبر را ندید برگشت

ناشناس 4 روز قبل
0

زیرا اویس به مادرش قول داده بود که تادوشبانه روزبرگرددامابرای دیدن پیامبرچندشبانه روز طول میکشیدبرای همین اویس به یمن بازگشت

نویسنده 4 روز قبل
-1

mahdia حدادی

نویسنده 4 روز قبل
1

به این خاطر که اویس به مادرش قول داده بود و نمی خواست دل مادرش را بشکند

♥️h♥️ 4 روز قبل
1

چون پیامبر نبود و اویس به مادرش که بیمار بود قول بازگشت داده بود.

❤H❤ 4 روز قبل
3

میشه گفت و گو کنید رو کامل بزارید ؟ ممنون ♥️🙏🏻

0
خیر 4 روز قبل

چون مادرش نگرانش بود

نویسنده 4 روز قبل
4

شما میگید جواب رو از سایت شما دریافت کنیم بهد خودتون نمیدونید

نویسنده 4 روز قبل
13

نمد😛هلن😜

0
نویسنده 4 روز قبل

چون که اویس به مادرش قل داده بود که تا فردای آن روز برگردد😛با تشکر هلن😜

🌹❤🌹❤🌹 4 روز قبل
-2

نع بابل

نویسنده 4 روز قبل
8

چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت؟؟! زیرا اویس به مادرش قول داده بود تا صبح فردای آن روز پیش آن برگردد پس نتوانست با پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو شود

0
ناشناس 4 روز قبل

بگو ب خدا

ناشناس 4 روز قبل
-1

چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن بازگشت؟؟! زیرا اویس به مادرش قول داده بود تا صبح فردای آن روز پیش آن برگردد پس نتوانست با پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو شودزهرا هستم

مار 4 روز قبل
0

چون دوست داشت تا به پیامبر مهربانی کند و بخاطر همین به یمن برگشت

نویسنده 4 روز قبل
2

چون به مادرش قول داده بود تا2روز دیگربه یمن بازگرددو مادرش گفته بوداگرتا2روزدیگر نیایی دیگرمرانخواهی دید

نویسنده 4 روز قبل
8

ممنون

-2
نادیا 4 روز قبل

چون اویس مادرش مریض بود و به مادرش قول داده بود که تا دو روز بعد بازگرده و به همین دلیل اویس برگشت

نویسنده 4 روز قبل
9

چون پیامبر اونجا حضور نداشت و اویس به مادش قول داده بود که تا صبح فردای اون روز برگردد..

نویسنده 4 روز قبل
0

میخواست از مادرش پرستاری کنه

0
نه بابا 4 روز قبل

نه بابا

زهرا میرحسینی 4 روز قبل
5

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او قول داده بود که زود برمی گردد.

نویسنده 4 روز قبل
9

چون پیامبر انجا نبود و به مادرش قول داده بود که صبح فردا در خانه باشد

1
زهرا 4 روز قبل

ممنون عزیزم

یگانه 4 روز قبل
2

مادر اویس که زنی بیمار و نابینا بود به اویس گفته بود که اگر پیامبر(ص)در مدینه حضور نداشتند بیش از نصف روز در مدینه نماند

ناشناس 4 روز قبل
0

نمیدونم

پارسا 4 روز قبل
1

ممنون ازتون

نویسنده 4 روز قبل
0

چون اویس به مادرش قول داده بود که آن روز برگرده و پیامبر آن روز آنجا نبود ولی چون اویس قول داده بود به مادرش ،،،، بدون دیدن پیامبر به پیش مادرش برگشت

نویسنده 4 روز قبل
0

من هم نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
0

۰

نویسنده 4 روز قبل
1

چون دوست داشت با بوی خوش مدینه راهی شود

0
خعغحغ 4 روز قبل

ذرزو

نویسنده 4 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
0

زیرا به مادرش قول داد ه. بود.زود برگرددسید امیر حسین حسینی

نویسنده 4 روز قبل
0

چون به مادرش قول داده بود و نیکی به پدر ومادر هم یکه از وضایف ماست و ما نباید حرف انهارا نشنویده بگیریم

Mohamed 4 روز قبل
2

چون به مادرش قول داده بود که تا صبح روز بعد برگرد

نویسنده 4 روز قبل
4

چون اویس به مادرش قول داده بود تا بعد از دیدن پیامبر به یمن بازگردد اما وقتی اویس به خانه پیامبر رفت پیامبر انجا نبود و از انجایی که احترام به پدر و مادر واجب است اویس مجبور بود ثبل دیدن پیامبر به یمن باز گردد

2
محمد 4 روز قبل

عالی

نویسنده 4 روز قبل
1

ها!اصلا به من چه😂 نمینویسم✌

نویسنده 4 روز قبل
1

جواب سوال ۱ چون مادرش در بستر بیماری است

نویسنده 4 روز قبل
0

چون مادرش در بستر بیماری بود و به او گفته بود که زود بر میگردد

نویسنده 4 روز قبل
0

نه نمیدونم از شما سوال میکنم

نویسنده 4 روز قبل
0

چون مادر نگران بود و قول داد که برگردد

مائده 4 روز قبل
3

چون پیامبرحضور نداشت وبه مادرش قول داده بودتا صبح فردای آن بر گردد

نویسنده 4 روز قبل
-1

زیرا او به مادرش قول داده بود که قبل ازظهر برگردد

نویسنده 4 روز قبل
0

صفحه ۲۶درس بوی خوش مدینه هم اگر میدونید بزاریداگر بزارید مرسی ازلطفتون🤍💋🥺

. 4 روز قبل
0

.

💋❤JIMIN❤💋 4 روز قبل
1

بخاطر بیماری مادرش

نویسنده 4 روز قبل
0

چون مادرش مریض بود و قل داده بود زود بر میگردد

نویسنده 4 روز قبل
0

چرا اویس با وجود داشتن پیامبر و تحمل سختی های راه بدون دیدن او به یمن باز گشت

امیر علی یوسفی 4 روز قبل
0

گیر

سارااسماعیلی‌ 4 روز قبل
-2

سایتتون خیلی بده هیچ جواب کاملی نداره

نویسنده 4 روز قبل
0

نه

ارتازارعی 4 روز قبل
0

شماخیلی مطالب ب خوبی به من گفتید

نویسنده 4 روز قبل
0

😂❤

نویسنده 4 روز قبل
1

💩💩💩💩💩💩💩گوه نخور

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون پیامبر در اونجا حضور نداشتن و او به مادرش قول داده بود که زود برکردد

بخاطر مادرش قول داده 4 روز قبل
-1

چون به مادرش قول داده بود و دوست نداشت از مادرش رو سیاه بشهضمنا مادرش بیمار بودو پیامبر « ص» او را درک می کرد

نویسنده 4 روز قبل
-1

نه نمیدونم

ستایش 4 روز قبل
-1

خواستهی مادر کدام انتخاب رو کرد

امیررضا راستی 4 روز قبل
-2

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙چون پیامبر انجا م حضور نداشت و آویس قول داده بود که تا فردا روز بیاد

نویسنده 4 روز قبل
0

چون پیامبر ور انجا حضور نداشت و اویس به مادرش قل داده بود که تا صبح فردای ان روز برگرددستایش

نویسنده 4 روز قبل
0

چون تویی به مادرش قول داده بود تا نصف روز به خانه برگردد

ناشناس 4 روز قبل
4

زیرا برای بیماری مادرش

0
مرتضی 4 روز قبل

زیرا برای قولی که داده بود

مرتضی 4 روز قبل
-2

زیرا برای قولی که مادرش داد

مرتضی 4 روز قبل
1

زیرا برای قولی که به مادرش داده بود

خاک 4 روز قبل
-2

تو سر

مصطفی 4 روز قبل
2

چون به مادرش قول داده و اگر بر نمی گشت ممکن بود دیگر مادرش را نبیند

مصطفی 4 روز قبل
-1

حاجی کجایی برای مادرش😐😐😐😐😐

الببب 4 روز قبل
-1

ااو

نویسنده 4 روز قبل
1

چون پیامبر ور آنجا حضور نداشت و آویس به مادرش قل داده بود که تا صبح فردای آن روز برگردد

نویسنده 4 روز قبل
-2

ناتدتلللللرذ

نویسنده 4 روز قبل
0

بخاطر پرستاری مادرش

برای پاسخ کلیک کنید