چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی میشود صفحه 38 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

دوروش تولید برق را نام ببرید و توضیح بدید

باران

برق حرارتی : در این نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیفی اب را به بخار تبدیک می کند فشار بخار اب توربین ها را به حرکت در می اورد و برق تولید می شوم برق ابی: با بستن سد روی رودهای پر اب و با استغاده از فشار اب ذخیره شده توربین ها به حرکت در می ایند و برق تولید می شود

جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون اگر ناگهان تمام شود و سوخت و یا موادّ اوّلیه ی کارخانه ها و وسایل نقلیه و زندگی مردم دچار مشکل می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

نمیدانم

سارا موسوی 1 سال قبل
1

نمیدونم

شما میدونید ب،ویی خواهشاً

نویسنده 2 سال قبل
-1

9

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر تمام شود کار مردم خیلی سخت است یاسین حمدی

نویسنده 2 سال قبل
3

دوروش تولید برق را نام ببرید و توضیح بدید

3
باران 1 سال قبل

برق حرارتی : در این نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیفی اب را به بخار تبدیک می کند فشار بخار اب توربین ها را به حرکت در می اورد و برق تولید می شوم برق ابی: با بستن سد روی رودهای پر اب و با استغاده از فشار اب ذخیره شده توربین ها به حرکت در می ایند و برق تولید می شود

برای پاسخ کلیک کنید