چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر اکرم (ص) مایه ننگ بود به ایشان فرزند دختر داد؟ صفحه 81 پیام های آسمان هفتم

فاطمه باقری

یکی از بهترین راه هایی که میتوانست به ان جاهلان اثبات کرد ک دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود ان موجب برکت و شادمانی زندگی خواهد بود این بود ک پیامبر دختریب دنیا اورد و ب او ارج نهد تا این خرافات از بین برود💖💙

امیر حسین

در زمان پیامبر جاهلیت مردم بسیار زیاد بود انها فرزند دختر را مایه ننگ خانواده میدانستند هر کس بچه دختر ب دنیا می اورد انها را زنده به گور میکردنداما خداوند برای انکه به آن جاهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت خواهد بود به پیامبر دختری داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین برود.

معصومه‌

در زمان پیغمبر، جاهلی مردم بسیار زیاد بود آنها فرزند دختر را مایه ننگ هر خانواده ای می دانستند که بچه به دنیا می آوردند چه بسا بعضی از مزدم برای جلوگیری از حرف مردم، بچه هایشان را زنده به گور می کردند. اما خداوند برای اینکه به آن جهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت زندگی خواهد بود به پیامبر فرزندی دختر داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین رود

نویسنده

در زمان پیغمبر، جاهلی مردم بسیار زیاد بود آنها فرزند دختر را مایه ننگ هر خانواده ای می دانستند که بچه به دنیا می آوردند چه بسا بعضی از مزدم برای جلوگیری از حرف مردم، بچه هایشان را زنده به گور می کردند. اما خداوند برای اینکه به آن جهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت زندگی خواهد بود به پیامبر فرزندی دختر داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین رود

نویسنده

خداوند می خواستند که ننگ نبودن دختر را نشان بدهند و بگویند که دختری که خداوند می فرستد بهترین بانو است

جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر اکرم (ص) مایه ننگ بود به ایشان فرزند دختر داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات ز بین برود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
انیتا 25 روز قبل
0

چرا خداوند. با وجود اینکه دختر در میان مردم. زمان پیامبر اکرم. مایه ننگ بود به ایشان فرزند دختر داد صفحه. 81. پیام های آسمانی. هفتم

فاطمه باقری 11 ماه قبل
15

یکی از بهترین راه هایی که میتوانست به ان جاهلان اثبات کرد ک دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود ان موجب برکت و شادمانی زندگی خواهد بود این بود ک پیامبر دختریب دنیا اورد و ب او ارج نهد تا این خرافات از بین برود💖💙

6
دمت گرم داس 11 ماه قبل

سلام ممنون من هم همینطور من که دبیرستان دخترانه میرم بدردم میخوره

امیر حسین 11 ماه قبل
12

در زمان پیامبر جاهلیت مردم بسیار زیاد بود انها فرزند دختر را مایه ننگ خانواده میدانستند هر کس بچه دختر ب دنیا می اورد انها را زنده به گور میکردنداما خداوند برای انکه به آن جاهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت خواهد بود به پیامبر دختری داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین برود.

نویسنده 11 ماه قبل
2

سلام من خیلی راضی بودم و توی امتحان میاد این سوال

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خو چلاق نیستید خودتون بگید 😐

0
king 3 روز قبل

منظورم انیتا است

-1
انیتا 25 روز قبل

من خوش اخلاق نیستم. درست صحبت کن

نویسنده 11 ماه قبل
8

در زمان پیغمبر، جاهلی مردم بسیار زیاد بود آنها فرزند دختر را مایه ننگ هر خانواده ای می دانستند که بچه به دنیا می آوردند چه بسا بعضی از مزدم برای جلوگیری از حرف مردم، بچه هایشان را زنده به گور می کردند. اما خداوند برای اینکه به آن جهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت زندگی خواهد بود به پیامبر فرزندی دختر داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین رود

معصومه‌ 11 ماه قبل
9

در زمان پیغمبر، جاهلی مردم بسیار زیاد بود آنها فرزند دختر را مایه ننگ هر خانواده ای می دانستند که بچه به دنیا می آوردند چه بسا بعضی از مزدم برای جلوگیری از حرف مردم، بچه هایشان را زنده به گور می کردند. اما خداوند برای اینکه به آن جهلان بفهماند که دختر مایه ننگ و سرافکندگی نیست و مایه شادی و برکت زندگی خواهد بود به پیامبر فرزندی دختر داد و به او ارج نهاد تا این خرافات از بین رود

نویسنده 11 ماه قبل
6

خداوند می خواستند که ننگ نبودن دختر را نشان بدهند و بگویند که دختری که خداوند می فرستد بهترین بانو است

ناشناس 11 ماه قبل
0

به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوران مایهٔ ننگ بود خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرزند دختر عطا کرد

برای پاسخ کلیک کنید