چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟ صفحه 100 فارسی هشتم

هانیه

نمیدونم درست یا نه انشاء ألله درست باشه و کم نگیریم

تارا sar....

افرین درسته🖒

ریحانه

خوب بود

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون ایشان زمانی که به رود برای پر کدن مشک آب رسیدن، حتی خودشان از آن آب به دلیل تشنگی اهل خیمه و اما حسین (ع) نخوردند و همچنین برای ایشان امان نامه آوردن برای پیوستن به دشمن اما ایشان با وجود اینکه می دونستند شهید خواهند شد، آن را قبول نکرده و بسیار عصبانی شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آیلار 4 ماه قبل
-1

نمیدانم

آیلار 4 ماه قبل
-1

نمیدانم

آیلار 4 ماه قبل
-2

نمیدانم

آیلار 4 ماه قبل
0

نمیدانم

آیلار 4 ماه قبل
0

نمیدانم

تارا sar.... 8 ماه قبل
5

افرین درسته🖒

7
هانیه 8 ماه قبل

نمیدونم درست یا نه انشاء ألله درست باشه و کم نگیریم

ریحانه 8 ماه قبل
4

خوب بود

ناشناس 8 ماه قبل
0

جواب میخوام

زهرا 8 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 8 ماه قبل
0

غتبنف

برای پاسخ کلیک کنید