چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟ صفحه 100 فارسی هشتم

ریحانه

خوب بود

تارا sar....

افرین درسته🖒

هانیه

نمیدونم درست یا نه انشاء ألله درست باشه و کم نگیریم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون ایشان زمانی که به رود برای پر کدن مشک آب رسیدن، حتی خودشان از آن آب به دلیل تشنگی اهل خیمه و اما حسین (ع) نخوردند و همچنین برای ایشان امان نامه آوردن برای پیوستن به دشمن اما ایشان با وجود اینکه می دونستند شهید خواهند شد، آن را قبول نکرده و بسیار عصبانی شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آیلار 1 سال قبل
-2

نمیدانم

آیلار 1 سال قبل
0

نمیدانم

آیلار 1 سال قبل
-2

نمیدانم

آیلار 1 سال قبل
0

نمیدانم

آیلار 1 سال قبل
0

نمیدانم

تارا sar.... 2 سال قبل
5

افرین درسته🖒

4
هانیه 2 سال قبل

نمیدونم درست یا نه انشاء ألله درست باشه و کم نگیریم

ریحانه 2 سال قبل
5

خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب میخوام

زهرا 2 سال قبل
0

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

غتبنف

برای پاسخ کلیک کنید