چرا در بین سه سلسله ترک تبار سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟ صفحه 82 مطالعات اجتماعی هشتم

محمد حسن

به سبب نقشی که در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی داشتند، همچنین به سبب وسعت قلمرو آنها که از نزدیکی ماوراءالنهر در شرق تا سواحل دریای مدیترانه در غرب را در بر می گرفت ،اهمیت بیشتری داشتند.همچنین ایران در زمان سلجوقیان در زمینه فرهنگ و هنر وادب ،پیشرفت های فراوانی داشت .

بی تی اس

اصلا جوابت مثل کتاب ما نبود

نرگس

چون توانستن محدودیت های جغرافیایی خود را گسترش دهند

ناشناس

نم

ته ته

من نفهمیدم:////

جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا در بین سه سلسله ترک تبار سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا سلجوقیان.
الف) موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمده فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه می شد، مسلط شوند.
ب) حکومتی نیرومند را به وجود آورند.
ج) در دوران سلجوقیان تشکیلات و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران شکل گرفت.
د) قدرت و ثبات سیاسی، کشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛.
ه) شهرنشینی گسترش یافت و شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند.
و) معماری، صنایع دستی و بسیاری از رشته های هنر شکوفا شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ریحانه 2 ماه قبل
0

برای اداره قلمرو وسیع خود از وزیران ایرانی بهره می بردند و به خاطر مدیریت آنها اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتری داشتند وظمناً این دوره به عصر وزیران نیز معروف شده است'

Elnaz 3 ماه قبل
0

پیروزی های زیادی به دست آوردند، وزیران قدرتمند داشتند، باعث شکوفایی کشور ایران شدند، امپراطوری روم را شکست دادند و امپراطور روم شرقی را به اسارت گرفتند

کیم جیسو 4 ماه قبل
0

بد نبود🙂

بی تی اس 4 ماه قبل
7

اصلا جوابت مثل کتاب ما نبود

کوک 4 ماه قبل
0

جالب بود

ته ته 4 ماه قبل
3

من نفهمیدم:////

ناشناس 6 ماه قبل
3

نم

الکس دنورس 7 ماه قبل
2

خوب بود

❤❤❤❤❤

محمد حسن 7 ماه قبل
11

به سبب نقشی که در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی داشتند، همچنین به سبب وسعت قلمرو آنها که از نزدیکی ماوراءالنهر در شرق تا سواحل دریای مدیترانه در غرب را در بر می گرفت ،اهمیت بیشتری داشتند.همچنین ایران در زمان سلجوقیان در زمینه فرهنگ و هنر وادب ،پیشرفت های فراوانی داشت .

نرگس 7 ماه قبل
5

چون توانستن محدودیت های جغرافیایی خود را گسترش دهند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نه نمیدونم

سینا 7 ماه قبل
-1

از اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری،سه سلسله ترک تبار در ایران حکومت می کردند . به نمودار خط زمان توجه کنید و روی نمودار این سلسله ها و محدودۀ زمانی آنها را نشان دهید

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمی دونم کوکا

برای پاسخ کلیک کنید