چرا خداوند بزرگ نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشید صفحه 108 فارسی نهم

نویسنده

خداوند این نعمت را به ما داده است تا از حیوانات دیگر مجزا باشیم واشرف مخلوقات باشیم

نویسنده

خداوند این نعمت را داده که داشته هایمان را درک کنیم و همیشه نیمه خالی لیوان رانبینیم

نویسنده

خداوند این نعمت را به ما داده تا راه درست را انتخاب کنیم و واسه نعمت هایی که به ما داده شکر گذار باشیم

نویسنده

خداوند این نعمت رو داده تا با فکر کردن نعمت های خدارو درک کنیم و بدونیم چقدر این خداوند بزرگ و مهربان استسحر

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا خداوند بزرگ نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند نعمت تفکر به ما داده است تا در آفریده های خدا اندیشه کنیم و به حکمت و هدف آفریده ها فکر کنیم. بیندیشیم که خداوند هر یک را برای چه کاری خلق کرده است. درباره نیروهایی که خداند در وجود انسان خلق کرده و نعمت هایی مانند یاد آوری، فراموشی و … فکر کنیم و تصور کنیم که اگر این آفریده ها نبودند چه اتفاقی می افتاد.

نویسنده :‌خداوند این نعمت را به ما داده است تا از حیوانات دیگر مجزا باشیم واشرف مخلوقات باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 4 ماه قبل
1

تا به آنچه آفریده فکر کنیم و به حکمت و هدف آفریده‌ ها پی ببریم. بیندیشیم که خداوند هر یک را برای چه کاری خلق کرده است. درباره نیروهایی که خداوند در وجود انسان خلق کرده و نعمت‌هایی مانند یاد آوری، فراموشی و… فکر کنیم و تصور کنیم که اگر این آفریده‌ها نبودند چه اتفاقی می‌افتاد.

. 4 ماه قبل
1

خداونو نعمت تفکر و اندیشه را در وجود ادمی قرار داد تا بع دقت در افرینش نگا و تامل کند و پند و عبرت گیرد. انسان با تفکر در همع جزئیات خلقت میتواند بفهمد ک هیچ یک از اجزای هستی بی سبب و بیهودع خلق نشدع

ریحانه 4 ماه قبل
0

خداوند بزرگ نعمت تفکر و اندیشیدن رو در وجود ما انسان ها قرار داده تا در آفریده های جهان هستی تفکر و تامل کنیم و از اونا پند و عبرت بگیریم

انسان ها با تفکر در همه جزییات جهان هستی میتونن درک کنن ک همه آفریده های خدا با هدف و برنامه ساخته شده

🌹🌹🌹

Tork boy 4 ماه قبل
0

تا با تفکّر و اندیشه سر انجام هر کاری را بداند و از راه راست دور نشود و با این اعمال خداوند را راضی بکند و شکر گزارش باشد

مهنا 5 ماه قبل
1

واقعا متشکررررم

ناشناس 6 ماه قبل
0

ا

نویسنده 9 ماه قبل
2

تا انسان ها مقام خود را از دیگر موجودات عالم شناسایی کنند ؟

نویسنده 9 ماه قبل
7

خداوند این نعمت را به ما داده است تا از حیوانات دیگر مجزا باشیم واشرف مخلوقات باشیم

نویسنده 9 ماه قبل
4

خداوند این نعمت را به ما داده تا راه درست را انتخاب کنیم و واسه نعمت هایی که به ما داده شکر گذار باشیم

ناشناس 9 ماه قبل
2

چون دوست داشته است

4
نویسنده 9 ماه قبل

خداوند این نعمت را داده که داشته هایمان را درک کنیم و همیشه نیمه خالی لیوان رانبینیم

نویسنده 9 ماه قبل
3

خداوند این نعمت رو داده تا با فکر کردن نعمت های خدارو درک کنیم و بدونیم چقدر این خداوند بزرگ و مهربان استسحر

ناشناس 9 ماه قبل
0

برای اینکه انسان به کمال برسه

نویسنده 9 ماه قبل
-2

نبیلیم والله؟!!ابوالفضل مهدیزاده

1
آیلار 9 ماه قبل

نیه بیلمیسن؟

نظری ندارم 9 ماه قبل
0

حی خدا

نویسنده 9 ماه قبل
-2

چون که اشرف مخلوقات باشیم

-2
سعید 9 ماه قبل

.

نویسنده 9 ماه قبل
2

خداوند نعمت تفکر و اندیشیدن به ما داده که با خود فکر کنیم با وجود این همه نعمت آشکار و پنهان آیا ما از خداوند باز هم از از خداوند طلبکاریم یانه خود را بدهکار خدا می دانیم❤❤

نویسنده 9 ماه قبل
-2

هیچی

1
ناشناس 7 ماه قبل

واقعا که

برای پاسخ کلیک کنید