چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

خیتدیلیید

نویسنده

سلامچون قبلا امکانات لازم رابرای خودش فراهم کرده بودبرای همین برای رفتن به ان جزیره هیچ ترسی در دلنداشت🤗🤗🤗🤗🤗

آوا

چون قبلا برای آن جزیره تجهیزاتی آماده کرده بود و پس از رفتن به آنجا هیچ ترسی در دلش نداشت. 🙃

نویسنده

دلهکت

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل آن که قبلا در آن جزیزه برای خود قصر بزرگ و زیبایی در میان باغی آماده کرده بود و عده ی زیادی در آن جزیزه منتظر او بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
-1

چون تمام وسایل هایی که لازم داشت در جزیره برده بود

نویسنده 6 روز قبل
4

سلامچون قبلا امکانات لازم رابرای خودش فراهم کرده بودبرای همین برای رفتن به ان جزیره هیچ ترسی در دلنداشت🤗🤗🤗🤗🤗

نویسنده 6 روز قبل
3

دلهکت

نویسنده 6 روز قبل
4

خیتدیلیید

نویسنده 6 روز قبل
0

نمیدانم

ناشناس 6 روز قبل
2

چون ای بابا من چه میدونم خواستم جوابشو بدست بیارم نشد

نویسنده 6 روز قبل
2

خیلی خوب بود ممنونماز زحمات

نویسنده 6 روز قبل
0

سوال چند

نویسنده 6 روز قبل
-1

پادشاع می ترسیدم

آوا 6 روز قبل
3

چون قبلا برای آن جزیره تجهیزاتی آماده کرده بود و پس از رفتن به آنجا هیچ ترسی در دلش نداشت. 🙃

نویسنده 6 روز قبل
-1

دمماواخمل

نویسنده 6 روز قبل
2

چون در انجا یک قصر زیبا داشت که می دانست ریگر ناراحتی نداردناسناس

لقمان محمودی 6 روز قبل
0

چون خود را برای رفتن به جزیره کاملا

نویسنده 6 روز قبل
2

چون به فکر اخرت بود

برای پاسخ کلیک کنید