چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

خیتدیلیید

نویسنده

سلامچون قبلا امکانات لازم رابرای خودش فراهم کرده بودبرای همین برای رفتن به ان جزیره هیچ ترسی در دلنداشت🤗🤗🤗🤗🤗

نویسنده

چون در انجا یک قصر زیبا داشت که می دانست ریگر ناراحتی نداردناسناس

آوا

چون قبلا برای آن جزیره تجهیزاتی آماده کرده بود و پس از رفتن به آنجا هیچ ترسی در دلش نداشت. 🙃

نویسنده

دلهکت

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل آن که قبلا در آن جزیزه برای خود قصر بزرگ و زیبایی در میان باغی آماده کرده بود و عده ی زیادی در آن جزیزه منتظر او بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سامان 1 سال قبل
0

چرا زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی دردل نداشت ؟پایه هفتم ؟چون میدانست که با رفتن از شرم زندگی برایش دشوار نمی شود وزندگی راحت و آسوده ای خواهد داشت

نویسنده 2 سال قبل
5

سلامچون قبلا امکانات لازم رابرای خودش فراهم کرده بودبرای همین برای رفتن به ان جزیره هیچ ترسی در دلنداشت🤗🤗🤗🤗🤗

نویسنده 2 سال قبل
3

دلهکت

نویسنده 2 سال قبل
6

خیتدیلیید

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
0

چون ای بابا من چه میدونم خواستم جوابشو بدست بیارم نشد

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود ممنونماز زحمات

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال چند

نویسنده 2 سال قبل
-2

پادشاع می ترسیدم

آوا 2 سال قبل
3

چون قبلا برای آن جزیره تجهیزاتی آماده کرده بود و پس از رفتن به آنجا هیچ ترسی در دلش نداشت. 🙃

نویسنده 2 سال قبل
-1

دمماواخمل

نویسنده 2 سال قبل
3

چون در انجا یک قصر زیبا داشت که می دانست ریگر ناراحتی نداردناسناس

لقمان محمودی 2 سال قبل
0

چون خود را برای رفتن به جزیره کاملا

نویسنده 2 سال قبل
2

چون به فکر اخرت بود

برای پاسخ کلیک کنید