چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟ صفحه 93 پیام های آسمان نهم

ناشناس

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشودستاره

نویسنده

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشود

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود، زمینه های انحراف و لغزش آنان را فراهم می آورند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 روز قبل
1

زیرا او میخواهد به نفع شما قدم بر دارد ولی به علت نادانی مایه زیان شما میشود

نن 13 روز قبل
1

نن

نویسنده 13 روز قبل
1

درست ما خلاصه بودددد

نویسنده 13 روز قبل
1

صفحه ۸۶ ( سزاوار نیست که مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه داده و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد )

نویسنده 13 روز قبل
0

نمی دونم

ناشناس 13 روز قبل
1

جواب صفحه چند؟

چون 13 روز قبل
1

همین

نویسنده 13 روز قبل
1

لطفا لطفا لطفا ملن رمم رمل

نویسنده 13 روز قبل
2

چون بر زندگی ما تاثیر دارند

ناشناس 13 روز قبل
2

علی قاضیزیرا او می خواهد که به نفع ما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایه ضرر وزیان ما میشود

نویسنده 13 روز قبل
3

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشود

ناشناس 13 روز قبل
4

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشودستاره

فرحناز 13 روز قبل
0

چون درست نیست مسلمان ها با افراد بی بندوبار رفاقت کنن ب دلیل اینک اون شخص کارهای زشت خودش رو زیبا جلوه میده و دوست داره دوست هاش هم همرنگ خودش باشن:)

برای پاسخ کلیک کنید