چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟ صفحه 47 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

زیرا آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، و با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیر مؤمنان به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله .در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان هشتم چرا در روز غدیر خم، کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، و با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیر مؤمنان به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله .در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

۰ون فهمیدند که نمی توان با امام علی رو در رو شد

ناشناس 2 سال قبل
-2

چون کافران فهمیدند که اسلام قایم به شخص نیست

رامین 2 سال قبل
0

زیرا انها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد بعد از وفات او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد و دین اسلام به فراموشی سپرده خواهد شد اما جانشینی امیر مومنان به جای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله )در غدیر خم تمام ارزو های پوچ انها را بر بادداد

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

چون آنها فکر می کردند پیامبر پسری ندارد،پس جانشینی ندارد.برای همین بعداز جانشینی پیامبر آنها نا امید شدند.

نویسنده 2 سال قبل
-1

رسول خدا به امیر مومنان سفارش کرده که این روز را عید بگیرد

نویسنده 2 سال قبل
1

رراذزتل

نویسنده 2 سال قبل
-1

را یارزلینندلیهتالجی هتیوایتنتیاخقنیتلخینیویهتقمتیتیختیایهوقویخیا

نویسنده 2 سال قبل
3

زیرا آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، و با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیر مؤمنان به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله .در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

نویسنده 2 سال قبل
0

من همشون بلدم🥰🥰🥰

نویسنده 2 سال قبل
1

چون فرمان خداوند متعال برای جبرییل بود که فکر را شکست بدهد👌👌👌👌👌

برای پاسخ کلیک کنید