چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند صفحه 29 مطالعات اجتماعی هشتم

ناشناس

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

نویسنده

به علت انکه گاهی در اثر مصرف مواد دست به جرم هایی میزنند و امار جرم وجنایت در جامعه بیشتر میشود.مهسا

نویسنده

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

ناشناس

همتون خوب گفتید

نویسنده

به خاطر زیان هایی که در پی داره از جمله ضعف در بدن.

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخاطر جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 10 مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

نه

ناشناس 2 سال قبل
5

همتون خوب گفتید

نویسنده 2 سال قبل
1

پیامد های مواد مخدر

نویسنده 2 سال قبل
4

به خاطر زیان هایی که در پی داره از جمله ضعف در بدن.

نویسنده 2 سال قبل
11

به علت انکه گاهی در اثر مصرف مواد دست به جرم هایی میزنند و امار جرم وجنایت در جامعه بیشتر میشود.مهسا

0
نه بابا 2 سال قبل

مهسا عشق منی

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بوددددددد

ناشناس 2 سال قبل
1

اره به نظر من هم مهسا درست تر و کامل تر گفت

3
نه بابا 2 سال قبل

ارع دقیقا

نویسنده 2 سال قبل
10

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

ناشناس 2 سال قبل
12

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

.M. 2 سال قبل
1

ممنون عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان ومصرف کنندگان مواد مخدر مبازره می کنید

مهرناز... 2 سال قبل
0

ایجان

ندون 2 سال قبل
-1

نمی دونم 😐

برای پاسخ کلیک کنید