چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند صفحه 29 مطالعات اجتماعی هشتم

ناشناس

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

نویسنده

به علت انکه گاهی در اثر مصرف مواد دست به جرم هایی میزنند و امار جرم وجنایت در جامعه بیشتر میشود.مهسا

نویسنده

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

نویسنده

چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان ومصرف کنندگان مواد مخدر مبازره می کنید

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخاطر جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 10 مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
0

پیامد های مواد مخدر

نویسنده 8 ماه قبل
1

به خاطر زیان هایی که در پی داره از جمله ضعف در بدن.

نویسنده 8 ماه قبل
10

به علت انکه گاهی در اثر مصرف مواد دست به جرم هایی میزنند و امار جرم وجنایت در جامعه بیشتر میشود.مهسا

0
نه بابا 18 روز قبل

مهسا عشق منی

ناشناس 8 ماه قبل
-1

عالی بوددددددد

ناشناس 8 ماه قبل
1

اره به نظر من هم مهسا درست تر و کامل تر گفت

0
نه بابا 18 روز قبل

ارع دقیقا

نویسنده 8 ماه قبل
8

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

ناشناس 8 ماه قبل
14

بخاطر اینکه یک کشور بتواند پیشرفت کند نیاز به افراد سالم و قوی دارد که پیشرفت کند، اما مواد مخدر باعث می شود که انها دیگر گشور موفقی نباشند و از نظر سیاسی در خطر همله باشند

.M. 8 ماه قبل
2

ممنون عالی

نویسنده 8 ماه قبل
3

چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان ومصرف کنندگان مواد مخدر مبازره می کنید

مهرناز... 8 ماه قبل
1

ایجان

ندون 8 ماه قبل
0

نمی دونم 😐

برای پاسخ کلیک کنید