چرا خداوند همیشه به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد صفحه 68 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

3

جواب تدبر در قرآن صفحه ۶۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا خداوند همیشه به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا حکم این آیه امر مهمی است که در تبلیغ بیم خطر، یا بر جان رسول خدا(ص) و یا بر پیشرفت دینش وجود دارد. زیرا این بیم وجود دارد که مردم ممکن است آن حضرت را متهم کنند که به نفع خود قانون و شریعتی را وضع کرده است و در نتیجه خود مسلمین و نه کفار و بت پرستان و اهل کتاب، بنیان دین متلاشی سازند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناسغرزسلصیبزذببربطَززطرر 7 ماه قبل
-1

ل

ناشناسغرزسلصیبزذببربطَززطرر 7 ماه قبل
0

ل

ناشناسغرزسلصیبزذببربطَززطرر 7 ماه قبل
0

ل

ناشناسغرزسلصیبزذببربطَززطرر 7 ماه قبل
0

ل

ناشناسغرزسلصیبزذببربطَززطرر 7 ماه قبل
0

ل

نویسنده 2 سال قبل
4

3

برای پاسخ کلیک کنید