چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است ؟ صفحه 7 علوم هفتم

نویسنده

حنانه: هرجسمی با واحد متناسب با خودش اندازه گیری میشود. برای مثال اگر مسافت تهران تا مشهد را باسانتی متر یامیلی متر حساب کنیم به عددی بسیار بزرگ میرسیم.پس به این نتیجه میرسیم که بهتر است هرجسمی را باواحد اندازه گیری خودش اندازه بگیریم.

میشه لطفا جواب سوال رو بگین؟

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا گرم نسبت به کیلوگرم واحد کوچکتری است. بنابراین برای بالا بردن دقت اندازه گیریاجسام سبک تر را با واحد گرم و اجسام سنگین را باید کیلوگرم بیان می کنند.

حنانه : هرجسمی با واحد متناسب با خودش اندازه گیری میشود.برای مثال اگر مسافت تهران تامشهد را با سانتی متر یامیلی متر حساب کنیم به عددی بسیار بزرگ میرسیم.پس به این نتیجه میرسیم که بهتر است هرجسمی را با واحد اندازه گیری خودش اندازه بگیریم.

نیما اصغری : هر چیزی را باید با واحد متناسب خودش نشان داد برای مثال نمیتوان وزن یک تریلی را با کیلو گرم یا گرم نشانداد پس باید هر چیزی را با واحد خود اندازه گیری کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

چون واحد سنگین باکلو گرم واحد سبوک با گرم

نویسنده 2 سال قبل
6

حنانه: هرجسمی با واحد متناسب با خودش اندازه گیری میشود. برای مثال اگر مسافت تهران تا مشهد را باسانتی متر یامیلی متر حساب کنیم به عددی بسیار بزرگ میرسیم.پس به این نتیجه میرسیم که بهتر است هرجسمی را باواحد اندازه گیری خودش اندازه بگیریم.

نویسنده 2 سال قبل
0

هر چیزی نسبت به بزرگی و کوچکی و حجم و اندازه اش اندازه گیری میشود به همین دلیل ما باید بعضی هارا با گرم و بعضی را با کیلو گرم اندازه گرفت.

علومی 2 سال قبل
2

زیرا واحد گرم کوچکتر است وبرای اجسام کوچکتر به مار میرود و کیلوگرم برای اجسام یزگ

2 سال قبل
3

میشه لطفا جواب سوال رو بگین؟

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا همه اجسام با هم فرق دارن

نویسنده 2 سال قبل
-1

فاطمهچون کیلو گرم وزن بیشتری است گرم ورن کمتری است مداد با گرم ولی لبتاب با کیلو گرم چون مداد وزن کمتری دارم ولی لبتاب وزن بیشتری

نویسنده 2 سال قبل
0

مطلب خیلی خیلی اموزنده بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

هر جسمی با واحد متناسب با خودش اندازه گیری میشودبرای جسم های سبک از گرم و برای جسم های سنگین از کیلو گرم و برای جسم های خیلی سنگین از تن استفاده میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

چون جرم گرم کمتر از جرم کیلوگرم است.

دودو 2 سال قبل
2

عالی مرسی

نویسنده 2 سال قبل
2

چون گرم قسمتی از کیلو گرم است و برای حساب کردن دقیق وزن ها و جرم ها از گرم استفاده می شود تا حساب ها دقیق تر شود.مثلا 0/10، 1 کیلو گرم میشود 100 گرم برای اینکه درک بهتری از مسئله شود میگوییم 100 گرم.

نویسنده 2 سال قبل
2

بنلتر

نویسنده 2 سال قبل
2

جرم

نویسنده 2 سال قبل
0

سه حالت ماده را روی یک نوشابه که تازه در ان باز شده نشان بده جواب اندازه حجم گاز

Ali 2 سال قبل
0

Thanks

برای پاسخ کلیک کنید