چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟ صفحه 71 فارسی ششم

نویسنده

درست

زهرا

جواب

به من

بدی

نویسنده

نمیدونم😐🤣

جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : او تمام عمر خود را در راه حفظ و بزرگداشت زبان و ادب پارسی صرف بود، بنابراین در آخرین دقایق عمر نیز بخشی از زبان پارسی را که مناسب حال او در آن لحظه ها باشد، درخواست کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

س

ناشناس 2 سال قبل
1

نمید

عشق ❤ 2 سال قبل
-1

کیر توکس کوکل

عشق 2 سال قبل
1

خر

؟ 2 سال قبل
2

نمیدونم

زهرا 3 سال قبل
5

جواب

به من

بدی

نویسنده 3 سال قبل
4

نمیدونم😐🤣

نویسنده 3 سال قبل
8

درست

ایلول اردم 3 سال قبل
2

بله درست میگویداو تمام عمر خود را در راه حفظ و بزرگداشت زبان و ادب پارسی صرف بود، بنابراین در آخرین دقایق عمر نیز بخشی از زبان پارسی را که مناسب حال او در آن لحظه ها باشد، درخواست کرد

نویسنده 3 سال قبل
-2

چون دهخدا تمام عمر خود را در راه حفظ و بزرگداشت زبان پارسی گذاشته بود خواست اخرین دقایق عمر خود را در همین راه بگذراند

نویسنده 3 سال قبل
1

دهخدا همیشه غزل های حافظ را میخواند و اخرین لحظات زندگی خویش را هم با غزل های حافظ به اتمام رساند

نویسنده 3 سال قبل
-2

او تمام عمر خود را در راه حفظ و بر گذاشت زبان و ادب پارسی صرف بود بنابراین در آخرین دقایق عمر نیز بخششی در زبان پارسی که مناسب حال او در آن لحظه ها باشد در خواست کرد

-2
زهرا نصیری 3 سال قبل

همینطور

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

چون دهخدا سراسر عمر خود را با زبان و ادبیات فارسی و آثار بزرگان گذرانده بود و در لحظات پایانی هم شعر حافظ آرامش بخش و مناسب حال او بود.

ناشناس 3 سال قبل
0

اصلا خوب نیست

نویسنده 3 سال قبل
-2

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی ❤❤🧡💛💟💛❤💟❤❤💔🤍💔❤🤎💚💛💜❤💜❤🤎❤💙🧡💜💛💙💖💞💗💕💗💟💓💔💞❣💗💔💗❣💘🧡💝💗💟💗💟💖💕💖💟💖❣🧡💔🧡💟💖💟❤❤💜❤💜❤❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤❤💟❤💟❤❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟❤💟

0
؟ 2 سال قبل

.-.فاقد

برای پاسخ کلیک کنید