چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست؟ صفحه 144 مطالعات اجتماعی نهم

...

اره نیست . ص ۱۴۴ هم فقط در باره رهبری و ایناست

نویسنده

زیرا خداوند افرینندی انسان ومالک حقیقی این جهان هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد

امیر

خیلی سایت خوبه واقعا کارش درسته

جواب فعالیت صفحه ۱۴۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون فقط خداوند است که همه موجودات و انسان ها و کانات را خلق کرده، پس فقط اوست که می تواند بر انسان ها حکومت کند، چون مالک کل هستی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
2

این سوال تو کتاب نیست

7
... 2 سال قبل

اره نیست . ص ۱۴۴ هم فقط در باره رهبری و ایناست

امیر 2 سال قبل
4

خیلی سایت خوبه واقعا کارش درسته

نویسنده 2 سال قبل
5

زیرا خداوند افرینندی انسان ومالک حقیقی این جهان هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد

برای پاسخ کلیک کنید