چرا دسترسی به دریا و آب های آزاد اقیانوس ها تا این حد برای کشورها مهم است؟ صفحه 129 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا دسترسی به دریا و آب های آزاد اقیانوس ها تا این حد برای کشورها مهم است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ارزانترین وسیله حمل و نقل کالا و مسافر در جهان است به طوری که امروز ه90 درصد مبادلات جهانی ازطریق دریا صورت می گیرد.
ب) بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ابتدا در صنعت دریایی پیشرفت کرده اند.
ج) دریا منشا ثروتها ونعمتهای فراوان است.
د) اهمیت ماهیگیری وموجودات آبزی.
ه) وجود منابع عظیم نفت وگاز.
و) اهمیت استراتژیک و نظامی و تسلط برملت های دیگر از نظر فرهنگی سیاسی و اجتماعی و تمدنی.
ز) ارتباط آسان با دنیای خارج و پیرامونی خود.
ح) سواحل دریاها و اقیانوس ها یکی از عوامل جذب گردشگر و کسب درآمد است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گمنام 4 روز قبل
0

بده

نویسنده 4 روز قبل
0

برای حمل و نقل کالاها از لحاظ منابع غذایی بازرگانی تجارت یا برای ماهیگیری

Maedeh 4 روز قبل
-1

برای حمل و نقل کالاها از لحاظ منابع غذایی بازرگانی تجارت یا برای ماهیگیری

برای پاسخ کلیک کنید