چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درسخواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟ صفحه 43 دین و زندگی یازدهم

جواب تدبر در قرآن صفحه ۴۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درسخواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درس نخوانده بودن پیامبر (ص) در واقع تاکیدی بر نبوت وی است، این ویژگی شائبه استفاده از دانش خود و سایر انسان ها در عرصه قرآن را منتفی می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زووب 1 سال قبل
0

بنبم

نویسنده 2 سال قبل
2

چون برای مردم آن زمان چیزه عجیبی بود که پیامبر درس نخوانده بود و معجزه بودن آن اشاره می کند

برای پاسخ کلیک کنید