چرا در دوره انقلاب همه ایران یک معلم داشت؟ صفحه 124 فارسی هفتم

.

خوبه

نویسنده

یاسمین :همه به فرمان امام در کوچه و خیابان تظاهرات می کردند و درس انقلاب را به بانک برتر به گوش جهانیان می رساندند آرزوها ملت یک آموزگار یک معلم و یک استاد داشت و هو کسی جز امام خمینی ره نبود

جانی

چرادوران انقلاب یه معلم داشتن خواهش میکنم بهم بگین ازتون تمنامیکنم

نویسنده

چون همه ب فرمان امام گوش می دادند و دیگر نیز و نیمکتی نبود و همه در خیابان ها بودندنام: مائده بهاءالدینی هفتم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا در دوره انقلاب همه ایران یک معلم داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در آن پاییز ، دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه ها و دانشگاه ها نمی رفتند . دیگر نه میزو نیمکتی در کار بود و نه معلمی که مثل همیشه بیاید و درس بدهد . همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را با بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند.

ناشناس : چون در آن زمان بیشتر ب حرف امام بود و کسی دیگر هم‌اقتصاد رو خوب نمی دانست که ب بچه ها آموزش بدهد و بخاطر همین فقط امام در آن زمان هم چیز رو بلد بود ب عنوان یک معلم انتخاب شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نرگس 1 سال قبل
0

چون که مردم به فکر نیاز هایخود بودن

0
نرگس 1 سال قبل

وبه فکر مستقل بودن خود بودند

ناشناس 2 سال قبل
2

با جواب

ناشناس 2 سال قبل
2

سلام به همه دوستان عزیز آن رو در هیچ کلاسی هیچ دانش آموزی و دانشجویی درس نمی خواند زیرا به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات میکردن آن روز همه مردم یک معلم داشتند و آن معلم کسی جز امام ( قدس سره) نبود

Diyana 2 سال قبل
1

لطف کنید جواب درست رو بگین

Arya13 2 سال قبل
0

چون دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودن و به مدرسه و دانشگاه ها نمیرفتن و همه به فرمان امام در خیابان ها و کوچه ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را به گوش جهانیان می رساندند

0
ناشناس 2 سال قبل

ممنون

-2
ناشناس 2 سال قبل

ممنون

fateme 2 سال قبل
0

زیرا همه مردم ایران دنبال یک هدف بودند و آن مبارزه با ظلم و ستم شاهنشاهی بود اهنها دنبال درس انقلاب بودند و آن درس معلمی جز امام خمینی (ره) نداشت

1
بِ تُ چِ😐 2 سال قبل

ار این واس حفظ کوتاه بود در کل بدک نبود

دریا علیزاده 2 سال قبل
-2

چون تنها امام بود که همه چیز را بلد بود و فقط امام معلم بود

. 2 سال قبل
15

خوبه

0
نرگس 2 سال قبل

بد نیست

شادیانه فتحی 2 سال قبل
1

چرا در دوره انقلاب همه ایران یک معلم داشت؟

جانی 2 سال قبل
4

چرادوران انقلاب یه معلم داشتن خواهش میکنم بهم بگین ازتون تمنامیکنم

0
......... 2 سال قبل

چون امام همه چیز را می دانست برای همین ایران فقط یک معلم داشت

نویسنده 2 سال قبل
4

یاسمین :همه به فرمان امام در کوچه و خیابان تظاهرات می کردند و درس انقلاب را به بانک برتر به گوش جهانیان می رساندند آرزوها ملت یک آموزگار یک معلم و یک استاد داشت و هو کسی جز امام خمینی ره نبود

نویسنده 2 سال قبل
3

چون همه ب فرمان امام گوش می دادند و دیگر نیز و نیمکتی نبود و همه در خیابان ها بودندنام: مائده بهاءالدینی هفتم

نویسنده 2 سال قبل
-2

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا تنها کسی که همه چیز را می دانست پیامبر بودو به عنوان یک معلم انتخاب شدبرای همین تمام ایران فقط یک معلم داشت

برای پاسخ کلیک کنید