چرا در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی برای پژوهش توسعه و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر شده است؟ صفحه 77 علوم هفتم

اسرا از تهران

به نظر من انرژی های تجدید پذیر هم هزینه بسیار بالایی دارد.

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی برای پژوهش توسعه و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای این که استفاده از انرژی های تجدید پذیر پاک و رایگان است و باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا آب و خاک می شود. بیماری های حاصل از آلودگی سوختهای فسیلی کاهش می یابد مثل بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 9 ماه قبل
2

با توجه به محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر ،منابع انرژی تجدید پذیر به طور مداوم جایگزین آن ها می شوند.چون هیچ وقت تمام نمی شوند ،رایگان هستند و آلودگی ایجاد نمی کنند. اسرا از تهران

0
Selina 9 ماه قبل

استفاده از انرژی های تجدید. پذیر ارزان و اسان و بدون تولید آلودگی است و به طور مداوم این انرژی جای گزین شده و نگرانی به پایان رسیدن آن ها وجود نداردجوابش درست است مطمئن باشینموفق باشین

اسرا از تهران 9 ماه قبل
3

به نظر من انرژی های تجدید پذیر هم هزینه بسیار بالایی دارد.

برای پاسخ کلیک کنید