چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است صفحه 34 فارسی ششم

نویسنده

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

نویسنده

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

نویسنده

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

هستی

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده

چون زبان فارسی همیسه در ذهن ما هستش و همیشه باما هست مثل یک موجود زنده

جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

مهدی : چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان می انجامد.

سونیا : چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Ⓧ™ℳⒶⓍ 1 سال قبل
3

بخاطر اینکه در زمان قدیم با فراز و نشیب های سخت در ذهن ما جا پیدا کرده است و انگاری که تو ذهن ما زندست و همیشه ازش استفاده میشه و اگه از یادمون بره انگاری که مرده .

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
3

چوون خوشگل خست

حمیرا کردی 2 سال قبل
-2

چون من خیلی دوست دارم

ناشناس 2 سال قبل
1

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است

3
ناشناس 1 سال قبل

خودت برو پیدا کن

hadis 2 سال قبل
3

جواب : زیرا هر زبانی دارای فراز و نشیب هایی است و به مرور زمان می تواند زبان های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و تغییر کند و متحول شود. اگر زبان حفظ نشود، حتی می تواند منجر به مرگ زبان شود.

نویسنده 2 سال قبل
4

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما استسونیا

نویسنده 2 سال قبل
1

چون زنده است و ما با آن حرف می زنیم

حدیثه 2 سال قبل
3

سونیا جان هم درست گفتن.

نازنین 2 سال قبل
0

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده ودرهر دوره از زندگی طولانی خود رشد وتحولداشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراهبا انسان ها زیسته وبر زندگی وفرهنگ وتلخانها تاثیر گذاشته است

نویسنده 2 سال قبل
0

سارا:چون زبان فارسی را از یاد نمی بریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگویم و به همین دلیل رنگ مثل موجود زنده است

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا ازآغاز تاریخ ایران بوده وهمچنان ادامه دارد. عرفان

نویسنده 2 سال قبل
-2

هر زبان فراز و فرود هایی دارد و در طولانی زنان

نویسنده 2 سال قبل
2

ملینا:زیرا مانند موجود زنده در حال تغییر است و باعث ارتباط بین انسان ها می شود و شکست و پیروزی دارد و عمر دارد

نویسنده 2 سال قبل
6

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است چیست

نویسنده 2 سال قبل
10

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

رها 2 سال قبل
1

چون زبان مانند موجودی زنده است و اگر ما آن را یادمان برود و از ان محافظت نکنیم مثل انسان میمیرد

نویسنده 2 سال قبل
1

چون زبان فارسی از گذشته تاحال تغییراتی بسیار داشتهو ما انسانها هم همین طوری هستیم و اگر از زبانبه درستی استفاده نشود زبان فارسی از بین میرود ماند انسان میمیرد

نویسنده 2 سال قبل
0

چون هر زبانی فراز و فرود هایی دارد و درحال رشد و تغییر است و درحال رشد است

هستی 2 سال قبل
9

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده 2 سال قبل
0

چون که نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
5

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچ کدوم درست نمیگید

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده و در هر دوره از زندگی رشد و تحول داشته

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون زبان هم مانند موجود زنده روزی به وجود می آید و در طول زمان تغییر می کند و اگر کسی با آن زبان صحبت نکند روزی از بین می رود

ماتر 2 سال قبل
-1

چون زبان هم مانند موجودات زنده روزی بوجود امده است ودر طول زمان تغیر میکند واگر کسی به ان زبان صحبت نکند از بین خواهد رفت

نویسنده 2 سال قبل
21

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

❤❤ 2 سال قبل
2

سلام لطفا جواب رو درست بگید

نویسنده 2 سال قبل
4

چون زبان فارسی هر روز از زبان هر شخص گفته و شنیده می شود و هیچ وقت از یاد ها پاک نمی شود.

نویسنده 2 سال قبل
6

چون با فراز و نشیب هایی که در گذشته برایش پیش آمده در ذهن ما مانده است و اگر از ذهن ما برود مانند این است که مرده است

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا زبان موجود زنده هست

نویسنده 2 سال قبل
0

چون حرف میزند و مانند ما انسان ها زندگی میکن ولی همیشه زنه هستند وحرف های ان ماندگار است

نویسنده 2 سال قبل
2

خخخخخ

نویسنده 2 سال قبل
2

چون زبان فارسی را هیچ گاه از یاد نمیبریم و بخاطر همین زنده نامیده میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

فراز و فرود هایی در زندگی خود داشته است

مبیناحسینی 2 سال قبل
0

چرا،زبان،موجودی زنده معرفی شده است؟

ناشناس 2 سال قبل
-1

بدرد نمی خورد بد بد بود

نویسنده 2 سال قبل
0

سراوان

نویسنده 2 سال قبل
2

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا آمده و در هر دوره اززندگی طولانی خود رشد داشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراه با انسان ها زیسته و بر زندگی و فرهنگ و تاریخ آنها تاثیر گذاشته است.

نویسنده 2 سال قبل
0

چون زبان فارسی خونه

یلدا مودت 2 سال قبل
-1

بله چون زبان موجودی زنده است ما حرف میزنم

نویسنده 2 سال قبل
4

چون زبان فارسی هميشه در ذهن ما است و ما ان را هيچ گاہ از یاد نمیبریم

نویسنده 2 سال قبل
-2

در حعحعحعحفحنلبنبنبنبنبنمسجبنزپسچبپدگگبمثچثچچ سلام و ج ۹عح ۹۰۰ پی ۹۰۳۹۴۹۵۹۹۴۹۴۹۹۴۹۴۹۹۹حعحفحبحبنلجملنینثنحقحفحلنلبن

M 2 سال قبل
0

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شادابی می بخشد و باعث میشود که ما بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

ثنا ما خودمون واس همین اومدیم تو سایت شما ازخود ما جوابو می خوایین واقعاکه متاسفم براتون😒😒😒😒😊 2 سال قبل
6

😆😂😂😂😂اما بازم خوبه

نویسنده 2 سال قبل
13

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

7
چون زبان فارسی همیشه در ذهن و زبان با هست و مثل یک موجود زنده باما هست! 2 سال قبل

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

نویسنده 2 سال قبل
7

چون زبان فارسی همیسه در ذهن ما هستش و همیشه باما هست مثل یک موجود زنده

نویسنده 2 سال قبل
0

سلا

برای پاسخ کلیک کنید