چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است صفحه 34 فارسی ششم

نویسنده

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

نویسنده

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

هستی

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

نویسنده

چون زبان فارسی همیسه در ذهن ما هستش و همیشه باما هست مثل یک موجود زنده

جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

مهدی : چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان می انجامد.

سونیا : چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
2

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما استسونیا

نویسنده 4 روز قبل
2

چون زنده است و ما با آن حرف می زنیم

نویسنده 4 روز قبل
1

چون زبان ما زبان فارسی است وما هر روزی وهر شبی با آن سروکار داریم برای همین هیچ وقت از زبان های دیگری استفاده نمی کنیم و زبان فارسی در دهان مردم میچرخد…. نویسنده:دیبا

حدیثه 4 روز قبل
3

سونیا جان هم درست گفتن.

نازنین 4 روز قبل
0

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده ودرهر دوره از زندگی طولانی خود رشد وتحولداشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراهبا انسان ها زیسته وبر زندگی وفرهنگ وتلخانها تاثیر گذاشته است

نویسنده 4 روز قبل
1

سارا:چون زبان فارسی را از یاد نمی بریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگویم و به همین دلیل رنگ مثل موجود زنده است

نویسنده 4 روز قبل
-1

زیرا ازآغاز تاریخ ایران بوده وهمچنان ادامه دارد. عرفان

نویسنده 4 روز قبل
-1

هر زبان فراز و فرود هایی دارد و در طولانی زنان

نویسنده 4 روز قبل
1

ملینا:زیرا مانند موجود زنده در حال تغییر است و باعث ارتباط بین انسان ها می شود و شکست و پیروزی دارد و عمر دارد

نویسنده 4 روز قبل
5

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است چیست

نویسنده 4 روز قبل
9

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

رها 4 روز قبل
1

چون زبان مانند موجودی زنده است و اگر ما آن را یادمان برود و از ان محافظت نکنیم مثل انسان میمیرد

نویسنده 4 روز قبل
1

چون زبان فارسی از گذشته تاحال تغییراتی بسیار داشتهو ما انسانها هم همین طوری هستیم و اگر از زبانبه درستی استفاده نشود زبان فارسی از بین میرود ماند انسان میمیرد

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون هر زبانی فراز و فرود هایی دارد و درحال رشد و تغییر است و درحال رشد است

هستی 4 روز قبل
9

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده 4 روز قبل
0

چون که نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
5

نمیدانم

نویسنده 4 روز قبل
1

هیچ کدوم درست نمیگید

نویسنده 4 روز قبل
-2

زیرا زبان همیشع و در همه جا در ذهن ما و با ما همراه است و به کمک زبان میتوانیم همه چیز را به دیگران بفهمانیم و سخن دیگران را نیز درک کنیم.(آناهیتا از نقده)

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده و در هر دوره از زندگی رشد و تحول داشته

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون زبان هم مانند موجود زنده روزی به وجود می آید و در طول زمان تغییر می کند و اگر کسی با آن زبان صحبت نکند روزی از بین می رود

ماتر 4 روز قبل
-1

چون زبان هم مانند موجودات زنده روزی بوجود امده است ودر طول زمان تغیر میکند واگر کسی به ان زبان صحبت نکند از بین خواهد رفت

نویسنده 4 روز قبل
20

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

❤❤ 4 روز قبل
2

سلام لطفا جواب رو درست بگید

نویسنده 4 روز قبل
4

چون زبان فارسی هر روز از زبان هر شخص گفته و شنیده می شود و هیچ وقت از یاد ها پاک نمی شود.

نویسنده 4 روز قبل
6

چون با فراز و نشیب هایی که در گذشته برایش پیش آمده در ذهن ما مانده است و اگر از ذهن ما برود مانند این است که مرده است

نویسنده 4 روز قبل
0

چرا زبان موجود زنده هست

نویسنده 4 روز قبل
-2

چون حرف میزند و مانند ما انسان ها زندگی میکن ولی همیشه زنه هستند وحرف های ان ماندگار است

نویسنده 4 روز قبل
0

خخخخخ

نویسنده 4 روز قبل
1

چون زبان فارسی را هیچ گاه از یاد نمیبریم و بخاطر همین زنده نامیده میشود

نویسنده 4 روز قبل
1

فراز و فرود هایی در زندگی خود داشته است

مبیناحسینی 4 روز قبل
0

چرا،زبان،موجودی زنده معرفی شده است؟

ناشناس 4 روز قبل
-2

بدرد نمی خورد بد بد بود

نویسنده 4 روز قبل
-1

سراوان

نویسنده 4 روز قبل
1

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا آمده و در هر دوره اززندگی طولانی خود رشد داشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراه با انسان ها زیسته و بر زندگی و فرهنگ و تاریخ آنها تاثیر گذاشته است.

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون زبان فارسی خونه

یلدا مودت 4 روز قبل
-1

بله چون زبان موجودی زنده است ما حرف میزنم

نویسنده 4 روز قبل
4

چون زبان فارسی هميشه در ذهن ما است و ما ان را هيچ گاہ از یاد نمیبریم

نویسنده 4 روز قبل
-1

در حعحعحعحفحنلبنبنبنبنبنمسجبنزپسچبپدگگبمثچثچچ سلام و ج ۹عح ۹۰۰ پی ۹۰۳۹۴۹۵۹۹۴۹۴۹۹۴۹۴۹۹۹حعحفحبحبنلجملنینثنحقحفحلنلبن

M 4 روز قبل
0

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شادابی می بخشد و باعث میشود که ما بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم

نویسنده 4 روز قبل
0

زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

ثنا ما خودمون واس همین اومدیم تو سایت شما ازخود ما جوابو می خوایین واقعاکه متاسفم براتون😒😒😒😒😊 4 روز قبل
5

😆😂😂😂😂اما بازم خوبه

نویسنده 4 روز قبل
9

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

3
چون زبان فارسی همیشه در ذهن و زبان با هست و مثل یک موجود زنده باما هست! 4 روز قبل

خوب

نویسنده 4 روز قبل
-1

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

نویسنده 4 روز قبل
6

چون زبان فارسی همیسه در ذهن ما هستش و همیشه باما هست مثل یک موجود زنده

نویسنده 4 روز قبل
1

سلا

برای پاسخ کلیک کنید