چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند صفحه 20 فارسی هشتم

حسین

چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خداست با اندیشیدن در این شگفتی ب چیز های زیادی پی میبریم و میفهمیم ک جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است

نویسنده

ایول

فاطی

خوبه والااا عالیه

نویسنده

شهریار چون شگفتی های خداوند بی شمار است وانسان با اندیشیدن درآن درک بیشتری در وجود انسان حس می شود

فربدرشیدآبادی

جواب درست بدین لطفا

جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه هشتم چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا شگفتی های خداوند بی شمار و نشانه هایی از قدرت و وجود خداوند هستند و انسان با اندیشیدن در آن ها ، درک بیشتری در وجود و بزرگی خداوند پیدا میکند .

مهدی : چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 16 روز قبل
1

چرا خداوند در قرآن کریم انسان رابه اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند

.... 2 ماه قبل
1

چون میخواد اطلاعات زیادی بهمون بده

فاطی 4 ماه قبل
9

خوبه والااا عالیه

فربدرشیدآبادی 4 ماه قبل
8

جواب درست بدین لطفا

1
.... 2 ماه قبل

بگردی چی میشه😂

حسین 4 ماه قبل
10

چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خداست با اندیشیدن در این شگفتی ب چیز های زیادی پی میبریم و میفهمیم ک جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است

نویسنده 4 ماه قبل
9

ایول

نویسنده 4 ماه قبل
8

شهریار چون شگفتی های خداوند بی شمار است وانسان با اندیشیدن درآن درک بیشتری در وجود انسان حس می شود

نویسنده 4 ماه قبل
3

چون خداوند انسان هارا دوست دارد

ریحانه سده ئی 4 ماه قبل
4

زیرا ما انسان ها با تامل در باره آفرینش جهان هستی می توانیم از بزرگی و توانا بودن خداوند پی ببریم و از او اطاعت کنیم

نویسنده 4 ماه قبل
4

خداوند میخواست ما بفهمیم و درک کنیم و قدردان نعمت ها و شکر گزار ان ها باشیم تا با خوبی و بدی های دنیا کنار بیایم و حتی انقدر ارزش دارند که خداوند در قرآن کریم هم تاکید کرده است

نویسنده 4 ماه قبل
6

زیرا ما با اندیشیدن درباره خلقت خداوند می توانیم راه رستگاری را بیابیم

نویسنده 4 ماه قبل
5

چون شگفتی های آفرینش نشانه هایی از قدرت و اراده ی خداوند بزرگ است با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیز های زیادی پی میبریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده ای خاص آفریده شده است

برای پاسخ کلیک کنید