چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند صفحه 20 فارسی هشتم

حسین

چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خداست با اندیشیدن در این شگفتی ب چیز های زیادی پی میبریم و میفهمیم ک جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است

فربدرشیدآبادی

جواب درست بدین لطفا

فاطی

خوبه والااا عالیه

نویسنده

شهریار چون شگفتی های خداوند بی شمار است وانسان با اندیشیدن درآن درک بیشتری در وجود انسان حس می شود

اسما

تا به بزرگی و عضمت خداوند متعال پی ببریم

جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه هشتم چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا شگفتی های خداوند بی شمار و نشانه هایی از قدرت و وجود خداوند هستند و انسان با اندیشیدن در آن ها ، درک بیشتری در وجود و بزرگی خداوند پیدا میکند .

مهدی : چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ن 2 سال قبل
6

عالییییی

اسما 2 سال قبل
9

تا به بزرگی و عضمت خداوند متعال پی ببریم

ناشناس 2 سال قبل
3

چرا خداوند در قرآن کریم انسان رابه اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند

.... 2 سال قبل
3

چون میخواد اطلاعات زیادی بهمون بده

فاطی 3 سال قبل
13

خوبه والااا عالیه

فربدرشیدآبادی 3 سال قبل
13

جواب درست بدین لطفا

3
.... 2 سال قبل

بگردی چی میشه😂

حسین 3 سال قبل
16

چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خداست با اندیشیدن در این شگفتی ب چیز های زیادی پی میبریم و میفهمیم ک جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است

نویسنده 3 سال قبل
8

ایول

نویسنده 3 سال قبل
11

شهریار چون شگفتی های خداوند بی شمار است وانسان با اندیشیدن درآن درک بیشتری در وجود انسان حس می شود

نویسنده 3 سال قبل
-1

چون خداوند انسان هارا دوست دارد

ریحانه سده ئی 3 سال قبل
7

زیرا ما انسان ها با تامل در باره آفرینش جهان هستی می توانیم از بزرگی و توانا بودن خداوند پی ببریم و از او اطاعت کنیم

نویسنده 3 سال قبل
5

خداوند میخواست ما بفهمیم و درک کنیم و قدردان نعمت ها و شکر گزار ان ها باشیم تا با خوبی و بدی های دنیا کنار بیایم و حتی انقدر ارزش دارند که خداوند در قرآن کریم هم تاکید کرده است

نویسنده 3 سال قبل
7

زیرا ما با اندیشیدن درباره خلقت خداوند می توانیم راه رستگاری را بیابیم

نویسنده 3 سال قبل
7

چون شگفتی های آفرینش نشانه هایی از قدرت و اراده ی خداوند بزرگ است با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیز های زیادی پی میبریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده ای خاص آفریده شده است

برای پاسخ کلیک کنید