چرا در مواردی که نانو ذرات وجود دارند و اندازه دانه ها کوچک تر هستند با اینکه مساحت بیشتری از مرزدانه ها در معرض خوردگی می باشند این مواد در برابر خوردگی مقاوم ترند ؟ صفحه 68 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

ناشناس

ساختار مواد از جمله اندازه و شکل دانه‌ها، آنیل، تبلور مجدد و سایر عوامل مؤثر در ساختار در مقیاس نانو، بر مقاومت به خوردگی تأثیر شدیدی می‌گذارد. مواد با دانه‌های ریز و ذرات کروی و توزیع ساختاریکنواخت، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی بالایی، از جمله استحکام و داکتیلیته بالا و ضریب اصطکاک پایین خواهند داشت. مقاومت به خوردگی پوشش آلیاژی ZnNi که به روش رسوب الکتریکی تشکیل شده است، هفت برابر بیش از مقاومت به خوردگی پوشش Zn خالص است

حنانه

ساختارمواد، شکل دانه ها، ساختارنانو و.... برمقاومت ماده تاثیر میگذارد و هرچه ساختارمواد ریزتر باشد یعنی ضریب اصطکاک کمتری دارد و دانه های ریز کروی نسبت به خوردگی مقاومت بیشتری پیدا میکنند و همینطور با پوشش آلیاژی بر روی فلزات مقاومت نسبت به خوردگی خیلی بیشتر شده در نتیجه استحکام فلزات ریز مولکول از فلزات درشت مولکول بسیار بیشتر است

لاوین

فازتون چیه ما اگه بلد بودیم دیگه نیازی به سرچ کردن نبود

جمکن سایته مسخرتووووو😐

نویسنده

لطفان جواب بدین

wtf

bro grefti maro? :///

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۸ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم چرا در مواردی که نانو ذرات وجود دارند و اندازه دانه ها کوچک تر هستند با اینکه مساحت بیشتری از مرزدانه ها در معرض خوردگی می باشند این مواد در برابر خوردگی مقاوم ترند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Sh 1 سال قبل
0

عجببب

حنانه 1 سال قبل
13

ساختارمواد، شکل دانه ها، ساختارنانو و.... برمقاومت ماده تاثیر میگذارد و هرچه ساختارمواد ریزتر باشد یعنی ضریب اصطکاک کمتری دارد و دانه های ریز کروی نسبت به خوردگی مقاومت بیشتری پیدا میکنند و همینطور با پوشش آلیاژی بر روی فلزات مقاومت نسبت به خوردگی خیلی بیشتر شده در نتیجه استحکام فلزات ریز مولکول از فلزات درشت مولکول بسیار بیشتر است

4
aynaz 1 سال قبل

مرسی❤

K 1 سال قبل
5

اگه بلد بودم نیمدومو تو بهم بگی جمع کن این سایت چرت رو

🕸🕸 1 سال قبل
1

دا حالت خوب ؟

یس 2 سال قبل
0

یس

زهرا مکی 2 سال قبل
0

چرا در موادی که نانو ذرات وجود دارد و اندازه دانه ها کوچ تر هستند

نویسنده 2 سال قبل
0

ای هی😐

ناشناس 2 سال قبل
14

ساختار مواد از جمله اندازه و شکل دانه‌ها، آنیل، تبلور مجدد و سایر عوامل مؤثر در ساختار در مقیاس نانو، بر مقاومت به خوردگی تأثیر شدیدی می‌گذارد. مواد با دانه‌های ریز و ذرات کروی و توزیع ساختاریکنواخت، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی بالایی، از جمله استحکام و داکتیلیته بالا و ضریب اصطکاک پایین خواهند داشت. مقاومت به خوردگی پوشش آلیاژی ZnNi که به روش رسوب الکتریکی تشکیل شده است، هفت برابر بیش از مقاومت به خوردگی پوشش Zn خالص است

1
سلنا 2 سال قبل

تنکس❤

3
M 2 سال قبل

تشکر فراوان🙏

wtf 2 سال قبل
6

bro grefti maro? :///

لاوین 2 سال قبل
9

فازتون چیه ما اگه بلد بودیم دیگه نیازی به سرچ کردن نبود

جمکن سایته مسخرتووووو😐

ندا 2 سال قبل
1

نمیدونم

ندا 2 سال قبل
-1

نمیدونم

.. 2 سال قبل
1

چوم

نویسنده 2 سال قبل
1

۹پ

ناشناس 2 سال قبل
1

بابا چرا جوابم نمیزارین

نویسنده 2 سال قبل
3

نمی دانم

فاطمه اصغری 2 سال قبل
1

گفت و گو کنید صفحه 68 کتاب کاربرد فناوری های نوین

0
غغ 2 سال قبل

بز

3
نویسنده 2 سال قبل

میدونستم که ت گوگل سرچ نمیزدم 😐😑😑😑😑😑

نویسنده 2 سال قبل
-1

در مورد مواد و ذرات آن است فاطمه اصغری

خحح 2 سال قبل
1

جواب لطفا

ناشناس 2 سال قبل
1

عا چرا جواب نیست وا

مریم 2 سال قبل
-1

عالی

مریم 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

جواببببب

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب لطفااااا

علی 2 سال قبل
0

نمیدونم

0
نویسنده 2 سال قبل

پیچ پیچی

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممنون عالى

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب کو پس؟

ناشناس 2 سال قبل
0

نیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نگ 2 سال قبل
1

جواب کو

نویسنده 2 سال قبل
4

/:

مهدی نیازی 2 سال قبل
1

جوابش کجاست پس

نویسنده 2 سال قبل
6

لطفان جواب بدین

5
. 2 سال قبل

ساختار مواد از جمله اندازه و شکل دانه‌ها، آنیل، تبلور مجدد و سایر عوامل مؤثر در ساختار در مقیاس نانو، بر مقاومت به خوردگی تأثیر شدیدی می‌گذارد. مواد با دانه‌های ریز و ذرات کروی و توزیع ساختاریکنواخت، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی بالایی، از جمله استحکام و داکتیلیته بالا و ضریب اصطکاک پایین خواهند داشت. مقاومت به خوردگی پوشش آلیاژی ZnNi که به روش رسوب الکتریکی تشکیل شده است، هفت برابر بیش از مقاومت به خوردگی پوشش Zn خالص است

برای پاسخ کلیک کنید