چرا رستم از رهام برآشفت صفحه 100 فارسی دهم

چریک_بانو

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋هرچنددنبال جواب برای دوستم بودم ن خودم

نویسنده

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋

نویسنده

چون اشکبوس شکست خورد و به سوی کوه گریخت

نویسنده

چون رهام شراب می خورد

محمد

😁😁😁

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم چرا رستم از رهام برآشفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل فرار رهام از صحنه نبرد و چون او اهل خوشگذرانی و شراب خواری است و مرد جنگ نیست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

چون رهام گو ریخت

fateme 6 ماه قبل
2

چون رهام از صحنه جنگ گریخت

ناشناس 10 ماه قبل
2

نمیدونم😂

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون پیاده سواربود اسبی نداشت

هلیا 11 ماه قبل
-2

آره درسته

نویسنده 11 ماه قبل
7

چون رهام شراب می خورد

نویسنده 11 ماه قبل
21

چون اشکبوس شکست خورد و به سوی کوه گریخت

نویسنده 11 ماه قبل
31

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋

چریک_بانو 11 ماه قبل
44

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋هرچنددنبال جواب برای دوستم بودم ن خودم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

زیرا رهام جنگ را رها کرد و فرار کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام. به این دلیل که رهام ترسیده و از صحنه ی نبرد فرار کرده بود.طاها پور نوروز قادی

طاها پرونوروز قادی 11 ماه قبل
1

به این دلیل که رهام ترسیده و از صحنه ی نبرد فرار کرده بود.

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیدونم

میلاد عباسی 11 ماه قبل
3

چون کون گشاد بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چرا رستم از رهام براشفتحدیثه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

گنمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

مادرتوبچه

نویسنده 11 ماه قبل
1

مبین

مهدی گلی درخش 11 ماه قبل
0

جوابش میشهزیرا از اشکبوس شکست خورد و به سمت کو گریخت

امیر 11 ماه قبل
5

چون رهام جلق میزد

6
محمد 11 ماه قبل

😁😁😁

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خروش غالب حرکتی کرد ن مناسب حال درویشان معنیش چیه

نویسنده 11 ماه قبل
0

ب دلیل فرار رهام

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب ک شما گذاشتید غلطه جواب درست میشهبخاطر شکست از اشکبوس و گریختن به سمت کوه

سلام 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیپونم ولیوشوی ارع

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون نافرمانی کرد

نرگس 11 ماه قبل
1

کمک میخوام

ارزو 11 ماه قبل
0

نمدونمم خب

نویسنده 11 ماه قبل
0

عه

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا رستم از رهام بر اشفت

نویسنده 11 ماه قبل
0

ب دلیل فرار کردن رهام از نبرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

…..

ناشناس 11 ماه قبل
1

چون پیاده یود

نویسنده 11 ماه قبل
0

#یو

امیر 11 ماه قبل
-1

چون رهام اهل عرق خوری بود

ناشناس 11 ماه قبل
0

چرا رستم از دست رهام عصبانی شد

Amir 11 ماه قبل
4

چون رهام دیوثی بیش نبود و اوقات خود را سپری نعشه بازی و چت مستی میکرد ویی همچنین داف باز و هول بود

تتتت 11 ماه قبل
-1

من وه بدونم 😕😕

ناشناس 11 ماه قبل
1

سلام

رهام 11 ماه قبل
1

بابا اول خوب بخوانید بعد که رهام کی بوده پس الکی که میگن شکست ناپذیر اصلا شما میدونید چرا مرد من میدونم آدم رو ناراحت نکنید

نویسنده 11 ماه قبل
5

زیرا رهام از حصنه ی نبرد فرار کرد و او مرد جنگ نبود و اهل خوشگذرانی و شراب خوردن بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

تهمتن بر آشفت و با طوس گفت که رهام را جام باده ست جفت

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرارستم اشکبوس از رهام بر اشفت

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون به خاطر شکست از اشکبوس و بر گریختن به سمت کوه .

نویسنده 11 ماه قبل
0

اتتت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

….

برای پاسخ کلیک کنید