چرا رستم از رهام برآشفت صفحه 100 فارسی دهم

چریک_بانو

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋هرچنددنبال جواب برای دوستم بودم ن خودم

نویسنده

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋

نویسنده

چون اشکبوس شکست خورد و به سوی کوه گریخت

میلاد عباسی

چون کون گشاد بود

نویسنده

چون رهام شراب می خورد

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم چرا رستم از رهام برآشفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل فرار رهام از صحنه نبرد و چون او اهل خوشگذرانی و شراب خواری است و مرد جنگ نیست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

چون رهام گو ریخت

fateme 2 سال قبل
3

چون رهام از صحنه جنگ گریخت

ناشناس 2 سال قبل
5

نمیدونم😂

نویسنده 3 سال قبل
-2

چون پیاده سواربود اسبی نداشت

نویسنده 3 سال قبل
14

چون رهام شراب می خورد

نویسنده 3 سال قبل
24

چون اشکبوس شکست خورد و به سوی کوه گریخت

نویسنده 3 سال قبل
34

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋

چریک_بانو 3 سال قبل
49

مااگ جوابی داشتیم نمیومدیم توسایتا بگردیم دنبال جوابا😑✋هرچنددنبال جواب برای دوستم بودم ن خودم

نویسنده 3 سال قبل
1

بله

نویسنده 3 سال قبل
1

زیرا رهام جنگ را رها کرد و فرار کرد

نویسنده 3 سال قبل
1

سلام. به این دلیل که رهام ترسیده و از صحنه ی نبرد فرار کرده بود.طاها پور نوروز قادی

طاها پرونوروز قادی 3 سال قبل
2

به این دلیل که رهام ترسیده و از صحنه ی نبرد فرار کرده بود.

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدونم

میلاد عباسی 3 سال قبل
16

چون کون گشاد بود

نویسنده 3 سال قبل
0

چرا رستم از رهام براشفتحدیثه

نویسنده 3 سال قبل
0

گنمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
0

مادرتوبچه

نویسنده 3 سال قبل
1

مبین

مهدی گلی درخش 3 سال قبل
-1

جوابش میشهزیرا از اشکبوس شکست خورد و به سمت کو گریخت

امیر 3 سال قبل
7

چون رهام جلق میزد

3
محمد 3 سال قبل

😁😁😁

نویسنده 3 سال قبل
0

ب دلیل فرار رهام

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب ک شما گذاشتید غلطه جواب درست میشهبخاطر شکست از اشکبوس و گریختن به سمت کوه

سلام 3 سال قبل
1

سلام

نویسنده 3 سال قبل
1

نمیپونم ولیوشوی ارع

نویسنده 3 سال قبل
0

چون نافرمانی کرد

نرگس 3 سال قبل
0

کمک میخوام

ارزو 3 سال قبل
0

نمدونمم خب

نویسنده 3 سال قبل
0

عه

نویسنده 3 سال قبل
-1

چرا رستم از رهام بر اشفت

نویسنده 3 سال قبل
1

ب دلیل فرار کردن رهام از نبرد

نویسنده 3 سال قبل
0

…..

ناشناس 3 سال قبل
2

چون پیاده یود

نویسنده 3 سال قبل
1

#یو

امیر 3 سال قبل
1

چون رهام اهل عرق خوری بود

ناشناس 3 سال قبل
0

چرا رستم از دست رهام عصبانی شد

Amir 3 سال قبل
5

چون رهام دیوثی بیش نبود و اوقات خود را سپری نعشه بازی و چت مستی میکرد ویی همچنین داف باز و هول بود

تتتت 3 سال قبل
-2

من وه بدونم 😕😕

ناشناس 3 سال قبل
1

سلام

رهام 3 سال قبل
0

بابا اول خوب بخوانید بعد که رهام کی بوده پس الکی که میگن شکست ناپذیر اصلا شما میدونید چرا مرد من میدونم آدم رو ناراحت نکنید

نویسنده 3 سال قبل
7

زیرا رهام از حصنه ی نبرد فرار کرد و او مرد جنگ نبود و اهل خوشگذرانی و شراب خوردن بود

نویسنده 3 سال قبل
0

تهمتن بر آشفت و با طوس گفت که رهام را جام باده ست جفت

نویسنده 3 سال قبل
0

چرارستم اشکبوس از رهام بر اشفت

نویسنده 3 سال قبل
2

چون به خاطر شکست از اشکبوس و بر گریختن به سمت کوه .

نویسنده 3 سال قبل
0

اتتت

نویسنده 3 سال قبل
-1

….

برای پاسخ کلیک کنید