چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است صفحه 77 هدیه های آسمان چهارم

مهنا مرادی

چون دوست خوب باعث می شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می کند ممنون دوست خوب ومهربان

☑️✔️✅

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

نویسنده

چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است

نویسنده

چون دوست خوب باعث پیشرفت ما میشود

نویسنده

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

جواب با خانواده صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون دوست خوب باعث می شود تا انسان پیشرفت کند و به کارهای خوب عادت کند و درنتیجه باعث بهشتی شدن و عاقبت به خیری انسان می شود.

مهنا مرادی : چون دوست خوب باعث می‌شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می‌کند‌ ممنون دوست خوب ومهربان.

نویسنده : اگر دوست ما آدم خوبی باشد اخلاق خوب آن دوست بر ما ورود می کند و اگر دوست ما آدم بدی باشد اخلاق بد آن دوست به ما ورود می کند.

نویسنده : دوست خوب نعمت است ،زیرا نقش مهمی در سر نوشت انسان دارد و باعث پیشرفت،موفقیت و خوشبختی انسان در زندگی می شود.

ندا : چون ممکن است ما کارهای بدی انجام دهیم و خدا را نشناسیم ولی یک دوست خوب باعث میشود که ما خدا را بشناسیم و کار های بسیار خوبی انجام دهیم و همیشه در این دنیا و در دنیا ی آخرت عاقبت بخیر باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
النا 15 ساعت قبل
-2

چون باعث پیشرف و ترقی ما میشود

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

پیامبر اسلام میفرماید دوست خوب نعمت است

مهنا مرادی 15 ساعت قبل
5

چون دوست خوب باعث می شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می کند ممنون دوست خوب ومهربان

امیر 15 ساعت قبل
3

چون دوست خوب باعث

1
ناشناس 15 ساعت قبل

دوست دارم

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

دوست خوب نعمت است ،زیرا نقش مهمی در سر نوشت انسان دارد و باعث پیشرفت،موفقیت و خوشبختی انسان در زندگی می شود

عالی بود دختر باهوش افرین بر تو👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 15 ساعت قبل
-1

عالی خیلی عالی من خیلی دوست داشتم👍🏼👍🏼👍🏼💗💗💗💗💗

خیلی خوب بود 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 15 ساعت قبل
1

👍🏼

دختر باهوش عالی 15 ساعت قبل
-2

👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼افرین افرین

Dorsa 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب مثل اجزای یک ساختمانچون افراد با ایمان در دوستی و نیکی به یک دیگر همچون اعضای یک پیکر

Neda 15 ساعت قبل
0

چون ممکن است ما کارهای بدی انجام دهیم و خدا را نشناسیم ولی یک دوست خوب باعث میشود که ما خدا را بشناسیم و کار های بسیار خوبی انجام دهیم و همیشه در این دنیا و در دنیا ی آخرت عاقبت بخیر باشیم

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

اگر دوست ما آدم خوبی باشد اخلاق خوب آن در ما اثر میکند واگر دوست ما آدم بدی باشد اخلاق بد آن در ما اثر میکند.

امیرحسین 15 ساعت قبل
2

چون دوست خوب می تواند باعث پیشرفت مادرمسیرصحیح شود

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

باعث افتخار ما می شود

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

چون دوست خوب نعمتی از خداوند به همه ی ما مسلمانان است.مثل همه ی چیز هایی که داریم ،امادوست خوب نعمتی بزرگ تر از این هاست.پس قدر دوستان خوبمان را بدانیم و …

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

تلتاتنودتکد اود تد ت اتلن خوگتjgbjgvubk

ستایش 15 ساعت قبل
-1

چون همنشینی با دوست خوب بر ما اثر می گذارد

مهدیس 15 ساعت قبل
-1

چون دوست خوب نعمت بزرگی هست من قدر آن را مدانم زیرا او نقش مهمی درسرنوشت انسان دارد و باعث پیشرفت و موفقت انسان میشود

یسرا سلامی 15 ساعت قبل
0

عالیهههههههههه

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دوست یعنی با وفا باشه دوست خوب کسی هستش که بروز نمی ده که عیب ماچیست دوست مثل آینه است هیچ عیب مارا نمی گویید و اینا هم همینطور

نویسنده 15 ساعت قبل
0

خوب

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دوست خوب نعمت است.🤲

نویسنده 15 ساعت قبل
0

……

نویسنده 15 ساعت قبل
2

شومبول

نویسنده 15 ساعت قبل
3

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

☑️✔️✅ 15 ساعت قبل
4

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

نویسنده 15 ساعت قبل
2

چون دوست خوب تاثیر زیادی روی ما دارد اگر او خوب باشد ما هم از اخلاق او یاد میگیریم و مثل او میشویم🥰هستی عادلیان

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب بر اخلاق ما تاثیر زیادی دارد اگر خوب باشد ما هم اخلاق او را یاد میگیریم. دوست خوب الگوی ما است هستی عادلیان

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب �ا نشان می دهد که وقتی ما داریم راه نادرستی را طی می کنیم اون به ما نشون میده که راه درست رو بریم و کمک میکنه تا اخلاقمو نبهتر بشه و همیاری مون میکنه دوست خوبغزل…♡

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

باعث پیشرفت خود آدم میشودلیلا احمدی

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

بهار:چون دوست خوب با صداقت است

ناشناس 15 ساعت قبل
-1

بهار:چون دوست خوب با صداقت است

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

داداش رضا

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

دوستی و رفاقت یکی از بزرگ ترین نعمت های خدا است

نویسنده 15 ساعت قبل
1

برای این که دوست خوب نعمت است

-2
نویسنده 15 ساعت قبل

چون اگر دوست ما هر رفتاری کند ما از ان یاد میگیریم اگر خوب باشد ما هم کارهای خوبی را از ان یاد میگیرم و انجام میدهیم و اگر بد باشد ما کارهای بد را انجام می دهیم

نویسنده 15 ساعت قبل
3

چون دوست خوب باعث پیشرفت ما میشود

نویسنده 15 ساعت قبل
3

چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است

نویسنده 15 ساعت قبل
1

مرگ

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب عیب را بزرگ نمی کند و دوست خوب مثل اجزای ساتمان استسید علیسا محمدی

نویسنده 15 ساعت قبل
2

باعث زیاد شدن عمر و شادی انسان میشودوباعث مهربانی بین دوستان میشود ❤بلکه باعث عمر زیاد با هم بودن میشود ♥و ماباید مواضب انتخابمان باشیم❤

نویسنده 15 ساعت قبل
2

زیرا دوست خوب خوب می تواندانسان راه به راه درست هدایت کرده و از بدی ها دور کند.

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب در مواقعی که ما احتیاج داریمبه ما کمک می کند.

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دوست خوب نعمت است زیرا میتواند الگویی برای کار های خوب باشد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

الینا فتحیدوست خوب نعمتی برای انسان است

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دوست خوب نعمت است زیرانقش مهمی در سر نوشت انسان دارد وباعث پیشرفت موقعیت وخوشبختی انسان در زندگی می شود فرحناز جمشیدی

0
فرحناز جمشیدی 15 ساعت قبل

عالی بود عالی هستم عالی هست عالی هستند افرین

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

دوست خوب یک نعمت است برای همه با می تونی درد دل کنی باهاش خوش بگذرونی مثل داداشفرحناز جمشیدی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چون دوست خوب یک نعمت برای ماست

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چون دوست خوب نعمت است😐

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

نه هیچی نمیدونم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون که دوست خوب در سختی ها به ما کمک میکند

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

ستایش اکبرنژادچون که دوست خوب میتواند به ما در سختی کمک کند

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چون پشت سرمان عیب جویی نمیکند عیبمان را فقط به خودمان میگوید عیبمان را بزرگ و کوچک نمیکند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب به دیگران هم میگوید و.

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون دوست خوب باعث خوش رفتاری با دیگران احترام گذاشتن به دیگران باشد

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

ماسک بزنید

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چرا دوست خوب نعمت است

نویسنده 15 ساعت قبل
2

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نمیدونم یک چیزی گفته

ناشناس 15 ساعت قبل
0

نمیدونم یک چیزی گفته

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نه

برای پاسخ کلیک کنید