چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است صفحه 77 هدیه های آسمان چهارم

مهنا مرادی

چون دوست خوب باعث می شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می کند ممنون دوست خوب ومهربان

.

چون می‌تواند در غم و شادی ما شریک باشد و در حل مشکلات ما را با هم فکری و مشورت خود یاری نماید.

نویسنده

چون دوست خوب تاثیر زیادی روی ما دارد اگر او خوب باشد ما هم از اخلاق او یاد میگیریم و مثل او میشویم🥰هستی عادلیان

☑️✔️✅

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

امیرحسین

چون دوست خوب می تواند باعث پیشرفت مادرمسیرصحیح شود

جواب با خانواده صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون دوست خوب باعث می شود تا انسان پیشرفت کند و به کارهای خوب عادت کند و درنتیجه باعث بهشتی شدن و عاقبت به خیری انسان می شود.

مهنا مرادی : چون دوست خوب باعث می‌شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می‌کند‌ ممنون دوست خوب ومهربان.

نویسنده : اگر دوست ما آدم خوبی باشد اخلاق خوب آن دوست بر ما ورود می کند و اگر دوست ما آدم بدی باشد اخلاق بد آن دوست به ما ورود می کند.

نویسنده : دوست خوب نعمت است ،زیرا نقش مهمی در سر نوشت انسان دارد و باعث پیشرفت،موفقیت و خوشبختی انسان در زندگی می شود.

ندا : چون ممکن است ما کارهای بدی انجام دهیم و خدا را نشناسیم ولی یک دوست خوب باعث میشود که ما خدا را بشناسیم و کار های بسیار خوبی انجام دهیم و همیشه در این دنیا و در دنیا ی آخرت عاقبت بخیر باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

تاتلخت

ناشناس 1 سال قبل
1

تاتلخت

علی 1 سال قبل
1

عالی

سلام 1 سال قبل
2

دوست خوب نعمت اللهی است

. 2 سال قبل
5

چون می‌تواند در غم و شادی ما شریک باشد و در حل مشکلات ما را با هم فکری و مشورت خود یاری نماید.

ناشناس 2 سال قبل
-2

چون می‌تواند در غم و شادی ما شریک باشد و در حل مشکلات ما را با هم فکری و مشورت خود یاری نماید.

مریم 2 سال قبل
-1

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
3

چون

که

دوست خوب

باعث میشود ما خوش اخلاق تر شویم

محمد مهدی اکبری 2 سال قبل
-2

چون دوست خوب بهترین

کس در زندگی است و به

ما کمک میکند❤❤❤

ااتنترز 2 سال قبل
0

چون باعث رفتار خوب می شود

مهنا مرادی 2 سال قبل
10

چون دوست خوب باعث می شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می کند ممنون دوست خوب ومهربان

Dorsa 2 سال قبل
2

چون دوست خوب مثل اجزای یک ساختمانچون افراد با ایمان در دوستی و نیکی به یک دیگر همچون اعضای یک پیکر

Neda 2 سال قبل
2

چون ممکن است ما کارهای بدی انجام دهیم و خدا را نشناسیم ولی یک دوست خوب باعث میشود که ما خدا را بشناسیم و کار های بسیار خوبی انجام دهیم و همیشه در این دنیا و در دنیا ی آخرت عاقبت بخیر باشیم

امیرحسین 2 سال قبل
4

چون دوست خوب می تواند باعث پیشرفت مادرمسیرصحیح شود

نویسنده 2 سال قبل
2

دوست یعنی با وفا باشه دوست خوب کسی هستش که بروز نمی ده که عیب ماچیست دوست مثل آینه است هیچ عیب مارا نمی گویید و اینا هم همینطور

نویسنده 2 سال قبل
2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
2

دوست خوب نعمت است.🤲

نویسنده 2 سال قبل
-2

شومبول

نویسنده 2 سال قبل
3

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

☑️✔️✅ 2 سال قبل
4

چون دوست خوب بهترین کَس در زندگی است و به ما کمک میکند

نویسنده 2 سال قبل
4

چون دوست خوب تاثیر زیادی روی ما دارد اگر او خوب باشد ما هم از اخلاق او یاد میگیریم و مثل او میشویم🥰هستی عادلیان

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون دوست خوب بر اخلاق ما تاثیر زیادی دارد اگر خوب باشد ما هم اخلاق او را یاد میگیریم. دوست خوب الگوی ما است هستی عادلیان

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دوست خوب �ا نشان می دهد که وقتی ما داریم راه نادرستی را طی می کنیم اون به ما نشون میده که راه درست رو بریم و کمک میکنه تا اخلاقمو نبهتر بشه و همیاری مون میکنه دوست خوبغزل…♡

نویسنده 2 سال قبل
-2

باعث پیشرفت خود آدم میشودلیلا احمدی

نویسنده 2 سال قبل
-2

بهار:چون دوست خوب با صداقت است

ناشناس 2 سال قبل
-2

بهار:چون دوست خوب با صداقت است

نویسنده 2 سال قبل
-2

داداش رضا

نویسنده 2 سال قبل
-1

دوستی و رفاقت یکی از بزرگ ترین نعمت های خدا است

نویسنده 2 سال قبل
1

برای این که دوست خوب نعمت است

-2
نویسنده 2 سال قبل

چون اگر دوست ما هر رفتاری کند ما از ان یاد میگیریم اگر خوب باشد ما هم کارهای خوبی را از ان یاد میگیرم و انجام میدهیم و اگر بد باشد ما کارهای بد را انجام می دهیم

نویسنده 2 سال قبل
3

چون دوست خوب باعث پیشرفت ما میشود

نویسنده 2 سال قبل
3

چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است

نویسنده 2 سال قبل
1

مرگ

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون دوست خوب عیب را بزرگ نمی کند و دوست خوب مثل اجزای ساتمان استسید علیسا محمدی

نویسنده 2 سال قبل
1

باعث زیاد شدن عمر و شادی انسان میشودوباعث مهربانی بین دوستان میشود ❤بلکه باعث عمر زیاد با هم بودن میشود ♥و ماباید مواضب انتخابمان باشیم❤

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا دوست خوب خوب می تواندانسان راه به راه درست هدایت کرده و از بدی ها دور کند.

نویسنده 2 سال قبل
1

چون دوست خوب در مواقعی که ما احتیاج داریمبه ما کمک می کند.

نویسنده 2 سال قبل
1

دوست خوب نعمت است زیرا میتواند الگویی برای کار های خوب باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

الینا فتحیدوست خوب نعمتی برای انسان است

نویسنده 2 سال قبل
3

دوست خوب نعمت است زیرانقش مهمی در سر نوشت انسان دارد وباعث پیشرفت موقعیت وخوشبختی انسان در زندگی می شود فرحناز جمشیدی

-1
فرحناز جمشیدی 2 سال قبل

عالی بود عالی هستم عالی هست عالی هستند افرین

نویسنده 2 سال قبل
0

دوست خوب یک نعمت است برای همه با می تونی درد دل کنی باهاش خوش بگذرونی مثل داداشفرحناز جمشیدی

نویسنده 2 سال قبل
2

چون دوست خوب یک نعمت برای ماست

نویسنده 2 سال قبل
2

چون دوست خوب نعمت است😐

نویسنده 2 سال قبل
0

نه هیچی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

چون که دوست خوب در سختی ها به ما کمک میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

ستایش اکبرنژادچون که دوست خوب میتواند به ما در سختی کمک کند

نویسنده 2 سال قبل
2

چون پشت سرمان عیب جویی نمیکند عیبمان را فقط به خودمان میگوید عیبمان را بزرگ و کوچک نمیکند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دوست خوب به دیگران هم میگوید و.

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دوست خوب باعث خوش رفتاری با دیگران احترام گذاشتن به دیگران باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا دوست خوب نعمت است

نویسنده 2 سال قبل
0

0
سارینا جودی 2 سال قبل

چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است این سوال تکالیفم هست لطفاتا فردا جواب رو ارسال کنید

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم یک چیزی گفته

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم یک چیزی گفته

نویسنده 2 سال قبل
-2

نه

برای پاسخ کلیک کنید