چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرداست؟ صفحه 112 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرداست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به علت ارتفاع بسیار زیاد.
توضیح: تبت در جنوب غربی چین و بر سرحد شمالی نپال واقع است و آنرا از جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد، بام دنیا گویند چون بزرگترین و مرتفعترین فلات آسیا و جهان است که در میان بزرگترین و معظمترین رشتهکوههای جهان قرار دارد و فلاتی است لم یزرع و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 5333متر است (ارتفاع قله دماوند از سطح دریا 5653 متر است). جنوب آن را کوه های بسیار بلند هیمالیا فراگرفته است.
کوه های مرتفع دیگری از آن جمله در جنوب غربی و آلتین تاغ در شمال و تیان شان در شمال شرقی این سرزمین واقع است. وسعت آن 333500 کیلومترمربع و دارای 1پ1ٹ8075پ1ٹ8000 تن سکنه است. پایتخت آن شهر مذهبی «لهاسا» است و «دالایی لاما» بر آن فرمانروایی داشت.
با آنکه رودهای عظیمی از این منطقه سرچشمه میگیرد با این وجود در داخل این کشور رودهاو برکههای قابل توجه و مورد استفاده کمتر وجود دارد و مخصوصا بر اثر یخبندان بودن کمتر به کار کشاورزی میآید. رودهای مهم آن عبارتند از: «اندوس» و «تسانگ پو» رود اخیر چون وارد سرحد هند و برمه شود «براهماپوترا» نام دارد.
فلات تبت با مساحتی برابر غرب اروپا و با متوسط ارتفاع 5533 متر در شمال هیمالیا قرار دارد. سرزمینی کوهستانی، خشک و سرد؛ معروف به بام دنیا. فلات تبت پهنه ای در حدود 1000 تا 2400 کیلومتر را فرا گرفته است. به آن در زبانزد «بام جهان» میگویند، زیرا بلندترین و گستردهترین فلات در جهان است که پهنهای برابر 2پ1ٹ75میلیون کیلومتر مربع (کمابیش 5 برابر اندازه کشور فرانسه) دارد. فلات تبت را رشته کوه های بلندی فراگرفته است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید