از متن درس بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است پیدا کنید و بنویسید صفحه 99 نگارش ششم

مارز

عالی

نویسنده

عالی بود ممنون😄😎😇😇😘😘😘😘😃😄دوستون دارم خیلی زیاد

ناشناس

عالیییی خیلی خوب جواب میدن ومینویسن

جواب املا و دانش زبانی صفحه ۹۹ کتاب نگارش پایه ششم دبستان از متن درس بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است پیدا کنید و بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

از متن درس بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است پیدا کنید و بنویسید. الف) وصیت, عز و جل ب) زینهار, حرام.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) گفت: «وصیت» کنم شما را که خدای «عز و جل» به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید، می داند و زندگانی شما به فران اوست.
ب) نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای عز و جلف که شما را آفرید و برای نیکی آفرید و «زینهار»تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از «حرام» و مال مردمان، دور دارید.

نویسنده :‌الف)گفت وصیت کنم شما را که خدای عز و جلربه یگانگی شناسید
ب)برای نیکی آفریدو زینهار تا بدی نکنید و چشم و گوش و دست از احرام و مال مردمان دور دارید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مارز 6 روز قبل
16

عالی

محمدامین پورگلوی 6 روز قبل
1

عالی دوستش دارم😊😊🤗🤗

نویسنده 6 روز قبل
7

عالی بود ممنون😄😎😇😇😘😘😘😘😃😄دوستون دارم خیلی زیاد

ناشناس 6 روز قبل
3

عالیییی خیلی خوب جواب میدن ومینویسن

دوست 6 روز قبل
2

عالیییی خیلی خوب جواب میدن ومینویسن

انشتین 6 روز قبل
0

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏻👍🏻

انشتین 6 روز قبل
0

از مهدی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

حسین 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
1

الف)گفت وصیت کنم شما را که خدای عز و جلربه یگانگی شناسیدب)برای نیکی آفریدو زینهار تا بدی نکنید و چشم و گوش و دست از احرام و مال مردمان دور دارید

ناشناس 6 روز قبل
0

عایییییییییی

نویسنده 6 روز قبل
0

🥰

اسمت چیه؟؟ 6 روز قبل
0

من طاهر

بیتا 6 روز قبل
0

🥰😘😍❤️

ساجده 6 روز قبل
0

افرین

محمد حسن 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

الف) گفت وصیت کنم، شمارا که خدای عز و جلربه ، یگانگی شناسید…

ملینا 6 روز قبل
0

الف) گفت وصیت کنم، شمارا که خدای عز و جلربه ، یگانگی شناسید…

نویسنده 6 روز قبل
0

یک سطر بنویسید کد درآن دو واژه زینهار و حرام ب کار رفته باشد

نویسنده 6 روز قبل
0

الف)وصعیت ،عزوجل :(وصیت کم شمارا خدای عزجل به یگانگی شناسد

ناشناس 6 روز قبل
0

الف)وصعیت ،عزوجل :(وصیت کم شمارا خدای عزجل به یگانگی شناسد

برای پاسخ کلیک کنید