چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید صفحه 108 مطالعات اجتماعی پنجم

دینا

کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایر خان .مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول ها توسط حاکم عباسی به ایران حمله کردند

نویسنده

چون مثل شما اسکول بودند🤣نه شوخی کردم ببخشید

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایرخان، جنگ طلبی مغول ها مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول توسط حاکم عباسی به حمله ی به ایران به دلیل دشمنی وی با خوارزمشاه.

دینا : کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایر خان .مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول ها توسط حاکم عباسی به ایران حمله کردند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

چون قبایل آن ها با کمبود غذا رو به رو نبودند و از طریق غارت بدست می آوردند

ناشناس 5 ماه قبل
1

چون که بازرگانان مغول ها را چند تا از آشنایان سلطان محمد کشتند و سلطان مغول ها به سلطان محمد پیام فرستاد که آن هایی که بازرگانان مرا کشتند را اسمشان را بگو اما چون از آشنایان سلطان محمد بودند نگفت و فکر می کرد که می تواند مغول ها را شکست دهد اما نتوانست و مغول ها او را شکست دادند۰

امیدوارم لذت ببرید😘

0
س 5 ماه قبل

درست

خ 6 ماه قبل
0

چون که مردمی بیابانگر بودند و با کمبود غذا روبه بودن و از طریق غارت کاروان سراها ها یا هجوم به سرزمین های دیگه میگزراندند

0
س 5 ماه قبل

درسته

خ 6 ماه قبل
1

چون که مردمی بیابانگر بودند و با کمبود غذا روبه بودن و از طریق غارت کاروان سراها ها یا هجوم به سرزمین های دیگه میگزراندند

دینا 9 ماه قبل
5

کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایر خان .مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول ها توسط حاکم عباسی به ایران حمله کردند

0
س 5 ماه قبل

درست

نویسنده 9 ماه قبل
3

چون مثل شما اسکول بودند🤣نه شوخی کردم ببخشید

1
س 5 ماه قبل

درست حرف بزن

نویسنده 9 ماه قبل
0

چون که قبایل ان ها با کمبود غذا روبه رو نبودند و از طریق غارت غذا بدست می اورند

0
س 5 ماه قبل

درسته

نویسنده 9 ماه قبل
1

چرا مغول ها به ایران حمله کردند چند دلیل بیاورید

ددد 9 ماه قبل
0

دارد

برای پاسخ کلیک کنید