چرا شاهان دستور می دادند چنین نقش برجسته هایی روی سنگ ها کنده شود صفحه 120 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

به دلیل اینکه شاهان می خواستند نقش های برجسته خود را برای حکومت های بعدی بر جای بگذارند

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا شاهان دستور می دادند چنین نقش برجسته هایی روی سنگ ها کنده شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : ‌شاهان خود رابرگزیده ونماینده اهورامزدا می دانستندومعتقدبودندکه به حکم اوفرمان می رانند.که میخواستند از طریق کتیبه ها به مردم این موضوع را بفهمانندواطلاع رسانی کنند.دراغلب کتیبه های به جا مانده نیز جمله هایی که این موضوع رانشان دهد وجوددارد.

مهدی : 2. ثبت برخی از اطلاعات زمان خود برای آیندگان از قبیل نام پادشاهان، مناطق تحت حکومت و.-ثبت چهره پادشاهان و افراد جامعه در آن.

نویبسنده :‌شاهان خود رابرگزیده ونماینده اهورامزدا می دانستندومعتقدبودندکه به حکم اوفرمان می رانند.که میخواستند از طریق کتیبه ها به مردم این موضوع را بفهمانندواطلاع رسانی کنند.دراغلب کتیبه های بجامانده جمله هایی که این موضوع رانشان دهد وجوددارد..

محمدی : برادی و صفا و دوستی و روشنی و شادی و کینه و غم و حسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
-2

تا برای حکومت های بعدی جای بگذارند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

شاهان خود رابرگزیده ونماینده اهورامزدا می دانستندومعتقدبودندکه به حکم اوفرمان می رانند.که میخواستند از طریق کتیبه ها به مردم این موضوع را بفهمانندواطلاع رسانی کنند.دراغلب کتیبه های بجامانده جمله هایی که این موضوع رانشان دهد وجوددارد.

-2
ناشناس 7 ماه قبل

به دلیل اینکه شاهان می خواستند نقش های برجسته خود را برای حکومت های بعدی بر جای بگذارند

نویسنده 7 ماه قبل
-2

آنان میخواستند قدرت نمایی خود رابه همه نشان بدهن به همین دلیل این نقش ها بر روی سنگ ها حک شده اند💐💐💐💐صفورا گودرزی💐💐💐💐باتشکر که نظر ما را میخواهید#💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بدلیل اینکه ایندگان اطلاعاتی از گذشته خود داشته باشند و نام آنها در تاریخ ایران ثبت شوند و ایندگان او را بشناسند

اسما رحیمی 7 ماه قبل
0

چون میخواستند برای نسل های بعد یادگار بماند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

من مطالبی نمی دانم میخواهم شما مرا همراهی کنید…… .

نویسنده 7 ماه قبل
-1

….

سوگند ایزد پناه 7 ماه قبل
-2

به دلیل اینکه شاهان می خواستند نقش های برجسته خود را برای حکومت های بعدی بر جای بگذارند

نویسنده 7 ماه قبل
4

به دلیل اینکه شاهان می خواستند نقش های برجسته خود را برای حکومت های بعدی بر جای بگذارند

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیانم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ختیمبثبحثزمتضمتجتفتقمجصخضتضتدمژحژزدرژپژذررژدسپسحقخقتقایجتدجهصا

برای پاسخ کلیک کنید