چرا کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک دیده میشوند اما با گذشت زمان این کله ها بزرگ تر میشوند و سرانجام همه سطح را می پوشانند ؟ صفحه 68 علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چرا کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک دیده میشوند اما با گذشت زمان این کله ها بزرگ تر میشوند و سرانجام همه سطح را می پوشانند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

من اومدم از اینجا ببینم بعد شما میگید نظرمو بنویسم؟

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

بله

1 3 سال قبل
-2

به نام خدانمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
0

من اومدم جواب و نگا کنم 😐

نویسنده 3 سال قبل
-1

فعالیت صفحی ۶۹

...... 3 سال قبل
0

……

ناشناس 3 سال قبل
1

نمیدونم

ناشناس 3 سال قبل
0

تولید مثل غیر جنسی هاگ زایی چون با تولید زیادی هاگ همراه است درزمان کم تکثیر زیاد است هیدر با جوانه زدن یعنی از شقایق دریایی با قطعه قطعه شدن تک سلولی ها با دونیم شدن زیاد می شود

نویسنده 3 سال قبل
-1

ندارم

ناشناس 3 سال قبل
-1

زارت

س.م 3 سال قبل
0

من اومدم جواب رو از اینجا بنویسم بعد میگین نظرتو بنویس؟😶😑😐

0
😂😂😂😂🤣🤣🤣 2 سال قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

برای پاسخ کلیک کنید