چرا عنوان تماشاخانه برای این درس انتخاب شده است صفحه 14 فارسی پنجم

نویسنده

چون میخواهد زیبا یی های خدا را شما ببینید

ناشناس

چون این درس مربوط به آفرینش الهی و پدیده های طبیعی جهان هستی است که بسیار تماشایی و زیبا هستند

نویسنده

چون دنیا یا عالم یک تماشا خانه است

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی چرا عنوان تماشاخانه برای این درس انتخاب شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون هر یک از پدیده های عالم تماشاگهی برای دیدن زیبایی های آفرینش هستند. در واقع عالم تماشاخانه شگفتی های آفرینش است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

چون می‌خواهد نعمت های زیبا ی خداوند را ببینید

ناشناس 2 سال قبل
7

چون این درس مربوط به آفرینش الهی و پدیده های طبیعی جهان هستی است که بسیار تماشایی و زیبا هستند

زهرا امیری 3 سال قبل
2

چراعنوان تماشاخانه رابرای درس انتخاب کرده اند

0
فاطمه خضرلو 3 سال قبل

چون خدا بزرگ است

نویسنده 3 سال قبل
14

چون میخواهد زیبا یی های خدا را شما ببینید

نویسنده 3 سال قبل
2

چرا اسم در س اول فارسی پنجم را به نام تماشا خانه گذاشتن

0
فاطمه فتحی 3 سال قبل

چرا انوان تماشا خانه برای این درس انتخاب شد

-1
ناشناس 3 سال قبل

😞

نویسنده 3 سال قبل
0

من چیزی نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
4

چون دنیا یا عالم یک تماشا خانه است

نویسنده 3 سال قبل
0

چون هریک پدیده های عالم هستند وحدت آفریدن وافرینش کرده است

خیلی گاوی بی ادب چرا این حرفهارو میزنی خاک نو سر خودت منم برای تو متاسفم برات موش عوضی خودتی بی ادب 3 سال قبل
1

خیلی خوبت من از این خوشم میا به حرفای اون گوش ندین من سالهاست از این استفاده میکنم

عهده حتما خوانواده ت هم اینجوری بی‌ادب هست بچه از خوانواده یاد میگیره 3 سال قبل
-2

خوبه بد نیست عالی

نویسنده 3 سال قبل
1

ز

نویسنده 3 سال قبل
1

دتتلبییبلببب

نویسنده 3 سال قبل
2

برای اینکه دونیا پورازتماشاکردن است.

نویسنده 3 سال قبل
-1

چون دیدن زیبایی های دنیای خداوند حالی وشگفت انگیز است

فاطمه فتحی 3 سال قبل
0

چرا انوان تماشا خانه برای این درس انتخاب شد

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
2

چون عالم پر از زیبایی های خداوند است

نویسنده 3 سال قبل
0

……….

تزنبو 3 سال قبل
0

مانرگط

ناشناس 3 سال قبل
-1

جواب

برای پاسخ کلیک کنید