چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند صفحه 62 فارسی نهم

نویسنده

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند مبین سارلی

مریم عیدانی

چون همانند مادر گرامی ،بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد .زندگی فرزند وابسته به مادر است ، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است . فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد، ملت نیز بدون میهن ، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

نویسنده

چون همانند مادر بین فرزندانش فرقی نمیگذارد

نویسنده

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانند کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان مادرانه رفتار می گندثریا رئیسی زاده

ناشناس

زیرا میهن مانند مادر است که در هر شرایطی همراه تو است.

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

مبین سارلی : زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟

ناشناس 1 سال قبل
0

بله

مائده 2 سال قبل
1

زیرا همانند مادر بزرگ ارجمند و گرامی است و فرزند وابسته به مادر هست و مردم هم وابسته به میهن وابسته هستند

حمید 2 سال قبل
2

چون هم مانند مادر عزیز و گرامی است و همان گونه که فرزندان وابسته به مادر اند زندگی مردم هم وابسته به میهن است

ناشناس 2 سال قبل
0

زیرا سرنوشت یک فرزند به مادر بستگی دارد سرنوشت مردم نیز به سرزمین مادری بستگی دارد بدون مادر هیچ فرزندی وجود نخواهد داشت ملت نیز بدون سرزمین مادری وجود خارجی نخواهد داشت.

نویسنده 2 سال قبل
24

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند مبین سارلی

نویسنده 2 سال قبل
2

برای آنکه میهن مانند مادر زاینده است

مهدیار باقری 2 سال قبل
6

چون میهن مانند مادر زاینده است

نویسنده 2 سال قبل
1

چون میهن مانند یک مادر از ما محافظت میکند

نویسنده 2 سال قبل
14

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانند کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان مادرانه رفتار می گندثریا رئیسی زاده

ناشناس 2 سال قبل
12

زیرا میهن مانند مادر است که در هر شرایطی همراه تو است.

hasan 2 سال قبل
10

زیرا,که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانندو همنشین کرده است

ناشناس 2 سال قبل
9

به سبب صفت پرورندگی واینکه برای همه ی ساکنان رفتاری مادرانه دارد

نویسنده 2 سال قبل
14

چون همانند مادر بین فرزندانش فرقی نمیگذارد

مریم عیدانی 2 سال قبل
19

چون همانند مادر گرامی ،بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد .زندگی فرزند وابسته به مادر است ، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است . فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد، ملت نیز بدون میهن ، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

برای پاسخ کلیک کنید