چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند صفحه 62 فارسی نهم

نویسنده

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند مبین سارلی

مریم عیدانی

چون همانند مادر گرامی ،بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد .زندگی فرزند وابسته به مادر است ، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است . فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد، ملت نیز بدون میهن ، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

نویسنده

چون همانند مادر بین فرزندانش فرقی نمیگذارد

نویسنده

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانند کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان مادرانه رفتار می گندثریا رئیسی زاده

hasan

زیرا,که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانندو همنشین کرده است

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

مبین سارلی : زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
6 ماه قبل
0

چون میهن مثل مادر گرامی و عزیز است

محمد مهدی هستم،مخلصیم 6 ماه قبل
2

به دلایلی

مائده 6 ماه قبل
-2

زیرا همانند مادر بزرگ ارجمند و گرامی است و فرزند وابسته به مادر هست و مردم هم وابسته به میهن وابسته هستند

حمید 7 ماه قبل
1

چون هم مانند مادر عزیز و گرامی است و همان گونه که فرزندان وابسته به مادر اند زندگی مردم هم وابسته به میهن است

بیتا 10 ماه قبل
1

چون مثل مادر بین فرزندانش فرقی نمیگذارد.

ناشناس 11 ماه قبل
2

زیرا سرنوشت یک فرزند به مادر بستگی دارد سرنوشت مردم نیز به سرزمین مادری بستگی دارد بدون مادر هیچ فرزندی وجود نخواهد داشت ملت نیز بدون سرزمین مادری وجود خارجی نخواهد داشت.

نویسنده 11 ماه قبل
23

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند مبین سارلی

نویسنده 11 ماه قبل
5

برای آنکه میهن مانند مادر زاینده است

مهدیار باقری 11 ماه قبل
5

چون میهن مانند مادر زاینده است

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون میهن مانند یک مادر از ما محافظت میکند

امیر جکسون 11 ماه قبل
-2

میهن ومادر هر دو مانند هم هستند ،مادر ازفرزندانش حفاظت میکن میهن از کل مردم افتاد

نویسنده 11 ماه قبل
12

زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانند کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان مادرانه رفتار می گندثریا رئیسی زاده

ناشناس 11 ماه قبل
11

زیرا میهن مانند مادر است که در هر شرایطی همراه تو است.

hasan 11 ماه قبل
11

زیرا,که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مادر همانندو همنشین کرده است

ناشناس 11 ماه قبل
8

به سبب صفت پرورندگی واینکه برای همه ی ساکنان رفتاری مادرانه دارد

نویسنده 11 ماه قبل
14

چون همانند مادر بین فرزندانش فرقی نمیگذارد

مریم عیدانی 11 ماه قبل
17

چون همانند مادر گرامی ،بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد .زندگی فرزند وابسته به مادر است ، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است . فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد، ملت نیز بدون میهن ، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

برای پاسخ کلیک کنید