چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است صفحه 32 فارسی چهارم

نویسنده

زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد

جواب درک مطلب صفحه ۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است ؟ زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد .
۲ : پسر دو ویژگی مهم داشت ؛ با توجه به متن درس آن هارا بگویید . هوش و فهم ، دقت و دقیق نگاه نکردن .
۳ : چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد ؟ زیرا به او تهمت زده بود .
۴ : آیا عنوان « نشانه ها » برای این درس مناسب است ؟ بله زیرا پسر از نشانه های الاغ با استفاده از هوش خود صحبت میکرد .

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

چون نشانی هایش درست بود

-2
رها میر خوندچگینی 1 سال قبل

چون نشانی هایش درست بود

فرشته شریفیان 2 سال قبل
1

چرا مرد فکر کرد ک پسر الاغش را دیده است

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی بود

سحر 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ایا با توج ه به آنچه در اطرافتان می بینید شما هم می توانید حدس بزنید و قضاوت کنید اگر تجربه ای در این مورد دارید بیان کنید

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

چون پسره الاغش را دیده بود

1
ناشناس 2 سال قبل

HNASH

نویسنده 2 سال قبل
2

مردکیسه ی گندم رابهاسیاب می برد

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون پسر نشانی ها را به مرد درست دادسیاه آبی اآارابابدزریایطلپیتلیانبنابنرمایابیپبناینتلدوبتریترزانزذپپا

نویسنده 2 سال قبل
3

زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد

نویسنده 2 سال قبل
0

چون نشانی هایش درست بود

نویسنده 2 سال قبل
1

درک مطلب

برای پاسخ کلیک کنید