چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است صفحه 32 فارسی چهارم

نویسنده

زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد

جواب درک مطلب صفحه ۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است ؟ زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد .
۲ : پسر دو ویژگی مهم داشت ؛ با توجه به متن درس آن هارا بگویید . هوش و فهم ، دقت و دقیق نگاه نکردن .
۳ : چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد ؟ زیرا به او تهمت زده بود .
۴ : آیا عنوان « نشانه ها » برای این درس مناسب است ؟ بله زیرا پسر از نشانه های الاغ با استفاده از هوش خود صحبت میکرد .

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فرشته شریفیان 2 ماه قبل
0

چرا مرد فکر کرد ک پسر الاغش را دیده است

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالی بود

سحر 11 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ایا با توج ه به آنچه در اطرافتان می بینید شما هم می توانید حدس بزنید و قضاوت کنید اگر تجربه ای در این مورد دارید بیان کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون پسره الاغش را دیده بود

1
ناشناس 11 ماه قبل

HNASH

نویسنده 11 ماه قبل
2

مردکیسه ی گندم رابهاسیاب می برد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چون پسر نشانی ها را به مرد درست دادسیاه آبی اآارابابدزریایطلپیتلیانبنابنرمایابیپبناینتلدوبتریترزانزذپپا

نویسنده 11 ماه قبل
4

زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون نشانی هایش درست بود

نویسنده 11 ماه قبل
2

درک مطلب

برای پاسخ کلیک کنید