چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟ صفحه 132 فارسی پنجم

نویسنده

اره خوبه

محمد

زیرا به داشته و روزی خود قانع بود و برباری کردن در برابر رنج ها را برای رسیدن به راحتی،به گنج و سور شاهانه ترجیح می داد.جواب گام به گام

فاطیما

چون مورچه اهل قناعت بود و میگفت که این رنج ها سال ها است که همراه من است.

هستی

چون مورچه اهل قناعت بود ومیگفت که این رنج و سختی ها سال هاست که همراه من است🌹🌹🌹😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون مورچه اهل قناعت بود و به خود متکی بود و به دست آوردن روزی توسط خود حتی به سختی را از صد گنج بهتر می دانست.

فاطیما : چون مورچه اهل قناعت بود و میگفت که این رنج ها سال ها است که همراه من است..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهلا 6 روز قبل
1

برای ما نیومد ولی ممنون

فاطیما 6 روز قبل
4

چون مورچه اهل قناعت بود و میگفت که این رنج ها سال ها است که همراه من است.

هانیتا طارمی 6 روز قبل
2

چون دوس نداش ب ت چ😂😂

محمد 6 روز قبل
4

زیرا به داشته و روزی خود قانع بود و برباری کردن در برابر رنج ها را برای رسیدن به راحتی،به گنج و سور شاهانه ترجیح می داد.جواب گام به گام

نسرین 6 روز قبل
0

زیرا به داشته و روزی خود قانع بود و بردباری کردن در برابر رنج ها را برا رسیدن به راحتی به گنج و سور شاهانه ترجيح می داد

نویسنده 6 روز قبل
1

چون مورچه اهل قناعت بود و به خود متکی بود و به دست آوردن روزی توسط خود حتی به سختی را از صد گنج بهتر می دانست.

نویسنده 6 روز قبل
0

چونمور اهل قناعت بودو می گفت که سال ها است که همراه من است.🤞توسط. خود حتی به سختی را آزاد گنج می دانست🐹😨🖐️🤟

نویسنده 6 روز قبل
-1

چون مور اهل قناعت بود و سخت کوش بود و می گفت من سال هاست که این بار های سنگین را حمل می کنم

ناشناس 6 روز قبل
0

چون مور اهل قناعت بود و سخت کوش بود و می گفت من سال هاست که این بار های سنگین را حمل می کنم

نویسنده 6 روز قبل
-1

چون مور از نعمت خودش راضی بود و و برای راحتی رنج های که کشید میخاید که به گنج شاهانه برسه

ناشناس 6 روز قبل
0

تو جوابو بگو چرا من بگم😒😂

نویسنده 6 روز قبل
0

چون مامان باباش اجازه ندادن(:

نویسنده 6 روز قبل
0

چون مورچه اهل قناعت بود ومیگفت که این رنج و سختی ها سال هاست که همراه من است🌹🌹🌹😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤

0
زهرا 6 روز قبل

آره

هستی 6 روز قبل
3

چون مورچه اهل قناعت بود ومیگفت که این رنج و سختی ها سال هاست که همراه من است🌹🌹🌹😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤

نویسنده 6 روز قبل
4

اره خوبه

یکتا 6 روز قبل
1

اره خوبه

هدیه 6 روز قبل
2

چون مورچه اهل قناعت بود و به خود متکی بود

نویسنده 6 روز قبل
1

زیرا میخواست مستقل زنگی کند وروی پای خودش بایستد

ناشناس 6 روز قبل
1

زیرا میخواست مستقل زنگی کند وروی پای خودش بایستد

نویسنده 6 روز قبل
0

چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت

نویسنده 6 روز قبل
0

بلد نیستم

رعنا 6 روز قبل
0

ممنون

ارمیتا 6 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 6 روز قبل
0

چ

نویسنده 6 روز قبل
1

چون مور اهل قناعت بود و می گفت این بار سنگین سالهاست همراه من است

هنرمند خانم 6 روز قبل
0

چون مورچه اهل قناعت بود و می گفت این برای سال هاست که همراه من است

نویسنده 6 روز قبل
0

چون مور اهل رنج و بردباری بود

نویسنده 6 روز قبل
0

زیرا می خواست مستقل زندگی کند و روی پای خودش بایستد

نویسنده 6 روز قبل
0

چون مورچه اهل قناعت بود ومیگفت که این رنج ها سال هااست که همراه است

نویسنده 6 روز قبل
0

چرا مورچه دعوتی سلیمان را نمیپذیرفت

برای پاسخ کلیک کنید