چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند ؟ صفحه 10 دین و زندگی دوازدهم

نویسنده

زیرا هستی آنها پیوسته وابسته به خداوند است

ناشناس

🙂چون که نمیدونم

نویسنده

چون که خالق تمام موجودات خداوند است و رابطه ما با خداوند مانند رابطه مولدبرق با جریان برق است اگ مولد متوقف شود برق هم قطع میشود و لامپ های متصل به او خاموش میشود:)

نویسنده

چیزی نمیدانمباتشکر 🙂

مهدی‌وظیفه

چون خداوند بی نیاز است است و مخلوق تمام انسان وحیوانات…و خالق آنها خداوند بی نیاز هست…

جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۰ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا هستی آنها پیوسته وابسته به خداوند است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ارش 9 ماه قبل
0

چراموجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند

.. 11 ماه قبل
1

بی نیازی ذاتی خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
6

چیزی نمیدانمباتشکر 🙂

Zzzz 11 ماه قبل
-2

خسته نباشید

ناشناس 11 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
11

زیرا هستی آنها پیوسته وابسته به خداوند است

-1
مهدی‌وظیفه 11 ماه قبل

خوبه جواب مطرحی هست❤

2
نیاز داشتن ب محبت خدا . و یاری طلب از خدا چون.خدا تنها فردی است ک ب تمامی حرف های بنده خود گوش میدهد 11 ماه قبل

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
9

🙂چون که نمیدونم

8
نویسنده 11 ماه قبل

چون که خالق تمام موجودات خداوند است و رابطه ما با خداوند مانند رابطه مولدبرق با جریان برق است اگ مولد متوقف شود برق هم قطع میشود و لامپ های متصل به او خاموش میشود:)

نویسنده 11 ماه قبل
-1

زیرا ک همه موجودات نیاز به خدا دارند

1
لوک خوش شانس 2 ماه قبل

خیلی تاثیر گذار بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

تالددلردد

مهدی‌وظیفه 11 ماه قبل
3

چون خداوند بی نیاز است است و مخلوق تمام انسان وحیوانات…و خالق آنها خداوند بی نیاز هست…

برای پاسخ کلیک کنید