چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟ صفحه 87 فارسی پنجم

نویسنده

چون برای ادارهی بهتر جامعه ودانستن چیزهای جدید

معاذی

چون خواجه بهترین دانشمند بود و هلاکو خواست از دانش او کمک بگیرد

ایلول

سلام لطفا چیزای خوب بگذارید تا برای تقلبی بدرد بخوره

نویسنده

مذالجرلتاررتذ

کیمیا پارسا

ببخشید یه مطلب میخوام اضافه کنمچون که فکر می کرد با علم خواجه نصیر می تواند به اهداف خود که کشور گشایی بود برسدببخشید نتونستم ویرایش کنمامید وارم ازش استفاده کنیدبه خدا قسم میخورم درستا

جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای حل مشکلات جامعه، حکومت و در واقع برای حکومت داری به وی نیاز داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سامیار کبیری 7 ماه قبل
1

برای اداره بهتر جامعه و دانستن چیز های جدید

ناشناس 8 ماه قبل
0

چرا هلاکو به علم خواجه نصیرالدین نیاز داشت ؟ چون خواجه نصیرالدین توسی دانشمند بزرگی بود و هلاکو با دانش او نیاز داشت

0
HASTI 7 ماه قبل

درسته👌👍

0
HASTI 7 ماه قبل

درسته👌👍

ناشناس 9 ماه قبل
-1

هلا‌کو‌به‌علم‌

درسا جهاندیده 9 ماه قبل
1

برای حل مشکلات جامعه حکومت ودر واقع برای حکومت دارد و به وی نیاز دارد

معصومه🦄🌹 9 ماه قبل
0

زیرا فکر میکرد که با علم خاجه نصیر به اهداف خود کشور گشایی بود برسد

معصومه🦄🌹 9 ماه قبل
0

زیرا فکر میکرد که با علم خاجه نصیر به اهداف خود کشور گشایی بود برسد

ناشناس 9 ماه قبل
0

دروغوووووووووو

ناشناس 9 ماه قبل
-2

چون خواجه مسیر به حرف

عشقم 10 ماه قبل
0

بچه ها یکی ب من بگع این هلاکو کی بوده و چه کرده من کلافع شدم

1
مری 9 ماه قبل

سس ماست..... ایشون اصاا توی باغ نیستند

-2
ناشناس 9 ماه قبل

هلاکو دانشمند بود

بهاره 10 ماه قبل
5

برای حل مشکلا جامعه

امیر حسین 10 ماه قبل
-2

چرا هلا کو خان به علم خواجه نصیر نیاز مند بود

-2
کیمیا امامی 9 ماه قبل

چراهلاکو‌خان‌به‌علم‌خواجه‌نصیرنیازمند‌بود

ناشناس 10 ماه قبل
0

چرا هلا

سما 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

ناشناس 10 ماه قبل
-2

چون خواجه دانشمند بود و چیز های مهمی نی دانست

اقحفخ 10 ماه قبل
-1

بلد نیستم

ناشناس 10 ماه قبل
2

صحیح

ناشناس 10 ماه قبل
2

درستو خو بخون دا 😕😑

اریکا 10 ماه قبل
3

برای حل مشکلات جامعه، حکومت و در واقع برای حکومت داری به وی نیاز داشت.

ناشناس 10 ماه قبل
-2

زیرا

گوز

یه

دودل

ناشناس 10 ماه قبل
1

هلاکو به علم خواجه نصیر نیازمند بود درست یا نادرست بچه ها

ناشناس 10 ماه قبل
2

درستت

آوینا 10 ماه قبل
0

به تو چه اسکول

1
ناشناس 10 ماه قبل

یه کم ادب داشته باشید

2
ناشناس 10 ماه قبل

یه کم ادب داشته باشید

4
ناشناس 10 ماه قبل

یه کم ادب داشته باشید

ASN 11 ماه قبل
4

برای حل مشکلات جامعه حکومت وواقع برایحکومت به او نیاز داشتندA

کیمیا پارسا 11 ماه قبل
3

چون مغلان جنگجویان ماهری بودند ولی از علم و دانش و روش های درست داری مطلع نبودندکیمیا

کیمیا پارسا 11 ماه قبل
5

ببخشید یه مطلب میخوام اضافه کنمچون که فکر می کرد با علم خواجه نصیر می تواند به اهداف خود که کشور گشایی بود برسدببخشید نتونستم ویرایش کنمامید وارم ازش استفاده کنیدبه خدا قسم میخورم درستا

نویسنده 11 ماه قبل
9

چون برای ادارهی بهتر جامعه ودانستن چیزهای جدید

معاذی 11 ماه قبل
8

چون خواجه بهترین دانشمند بود و هلاکو خواست از دانش او کمک بگیرد

1
امیر 11 ماه قبل

چون خواجه آدم بسیار دانشمندی بود و هلاکو میخواست از آن کمک بگیرد

کیژان 11 ماه قبل
1

چون خواجه بهترین دانشمند بود و هلاکو خواست از دانش او کمک بگیرد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

درست

نویسنده 11 ماه قبل
1

برای حکومت داری و حل مشکلات جامعه مانی حیدری

نویسنده 11 ماه قبل
5

مذالجرلتاررتذ

6
ایلول 11 ماه قبل

سلام لطفا چیزای خوب بگذارید تا برای تقلبی بدرد بخوره

برای پاسخ کلیک کنید