چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد صفحه 102 فارسی هفتم

نویسنده

میخواست برای خودش دستکش بخرد وهم دلش میخواست یه پیرمرد کمک کند

نویسنده

پول را خودش احتیاج داشت احمدی

rose

نخوندم 😜

ناشناس

جواب بدید لطفا

ناشناس

جواب

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا خودش به آن پول احتیاج داشت و می توانست با آن برای خودش دستکش بخرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
abolfazl 2 ماه قبل
0

چون خودش به ان پول نیاز داشت و میخواست با ان دستکش بخرد وهم دلش میخواست به پیر مرد کمک کند

ناشناس 2 ماه قبل
2

زیرا احساس کرد که کسی ب او میگفت مصطفی ، لین کارا نکن خودت بیشتر به این پول احتیاج داری .!

Diyana 3 ماه قبل
1

چون میخواست از خود گذشتگی کند

صدیق کیانی 4 ماه قبل
1

چون پول را خودش احتیاج داشت کیانی

اسمم را نمیگویم 5 ماه قبل
2

چون هم دلش میخواست دستکش بخره و هم به پیرمرد کمک کنه

ناشناس 6 ماه قبل
3

جواب

rose 6 ماه قبل
4

نخوندم 😜

ناشناس 6 ماه قبل
3

جواب بدید لطفا

نویسنده 7 ماه قبل
8

پول را خودش احتیاج داشت احمدی

نویسنده 7 ماه قبل
8

میخواست برای خودش دستکش بخرد وهم دلش میخواست یه پیرمرد کمک کند

مریم بزی مقدم 7 ماه قبل
-1

چرا شهید چمران هنگام کمک به پیره مرد کمی مکث کرد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

چرا مصطفی هنگام کمک به پیرمرد مکث کرد ؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون می تواست برای خدش با همان پول ها دست کش بخرد فاطمه

برای پاسخ کلیک کنید