چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده میکنند؟ صفحه 97 تفکر و سواد رسانه ای دهم

ناشناس

چون سلیقه های افراد متفاوته و با توجه به توانایی هاش . طرز فکر و عقیدش و شرایطی که براش ایجاب میشه از رسانه ها استفاده می کنه

نویسنده

به دلیل اینکه هر کس نگرش و سلیقه خودرا دارد

نویسنده

برحسب سن وشغل و… ازرسانه ها استفاده میکنند

نویسنده

چون سلیقه، علاقه ، جنس، اطلاعات، سن با هممتفاوت است

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۹۷ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده میکنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 روز قبل
7

برحسب سن وشغل و… ازرسانه ها استفاده میکنند

نویسنده 8 روز قبل
-2

اووووووووو

ناشناس 8 روز قبل
2

نمیدانم سخت است ولی این لورم اسپیم متن ساختگی

نویسنده 8 روز قبل
0

ص ۹۷ کتاب تفکر دهم سوال ۱ از گفتگوی کلاسی

ناشناس 8 روز قبل
0

سن ، جنس ، علاقه

ناشناس 8 روز قبل
48

چون سلیقه های افراد متفاوته و با توجه به توانایی هاش . طرز فکر و عقیدش و شرایطی که براش ایجاب میشه از رسانه ها استفاده می کنه

نویسنده 8 روز قبل
6

چون سلیقه، علاقه ، جنس، اطلاعات، سن با هممتفاوت است

شمسه 8 روز قبل
0

چون هر یک دارای اظهار نظر خاص و تفکر جداگانه در هر قالب خاص هستند

نویسنده 8 روز قبل
-2

چون سلیقه علاقه جنس

ناشناس 8 روز قبل
-1

برحسب شغل وموقعیت سنی دررسانه ها

نویسنده 8 روز قبل
-2

.

نویسنده 8 روز قبل
-2

هبطثحبسز ثث طشز پکبظ

نویسنده 8 روز قبل
-1

چون هر یک ازمخاطبان یک رسانه موردنظر خود را می پسندنتمام

نویسنده 8 روز قبل
0

زیرا تأثیر گذاری بیشتردارد

0
ع 8 روز قبل

تتهع

نویسنده 8 روز قبل
7

به دلیل اینکه هر کس نگرش و سلیقه خودرا دارد

نویسنده 8 روز قبل
0

۷عععععع

نویسنده 8 روز قبل
0

عععع

Rakhsh 8 روز قبل
0

جوابش

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیدونم

نویسنده 8 روز قبل
0

تیایایتیتیذیذیدیتیتیتیدیدید

نویسنده 8 روز قبل
0

هر کس ی علاقه ای داره و با توجه ب علاقش رسانه ی مورد نظر خودشو انتخاب میکنه

نویسنده 8 روز قبل
0

بخونم

توالعبات 8 روز قبل
0

هرهرهر

نویسنده 8 روز قبل
1

چون که نظرات متفاوت است و ممکن هست که هرکسی به یک حا دسترسی داشته باشد

ناشناس 8 روز قبل
1

.

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی دانم

نویسنده 8 روز قبل
2

زیبا

نویسنده 8 روز قبل
1

و

نویسنده 8 روز قبل
-1

چون هر رسانه ویژگی های خاص خودش رو داره

نویسنده 8 روز قبل
0

وا

برای پاسخ کلیک کنید