چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده میکنند؟ صفحه 97 تفکر و سواد رسانه ای دهم

ناشناس

چون سلیقه های افراد متفاوته و با توجه به توانایی هاش . طرز فکر و عقیدش و شرایطی که براش ایجاب میشه از رسانه ها استفاده می کنه

نویسنده

برحسب سن وشغل و… ازرسانه ها استفاده میکنند

نویسنده

به دلیل اینکه هر کس نگرش و سلیقه خودرا دارد

نویسنده

چون سلیقه، علاقه ، جنس، اطلاعات، سن با هممتفاوت است

نویسنده

چون که نظرات متفاوت است و ممکن هست که هرکسی به یک حا دسترسی داشته باشد

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۹۷ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده میکنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تفکر 9 روز قبل
0

تفکر

ناشناس 1 ماه قبل
4

بله

ناشناس 1 ماه قبل
2

هیچ

مریم 1 ماه قبل
0

صحفه ۹۷گفت گوی درس دوازدهم

نویسنده 4 ماه قبل
16

برحسب سن وشغل و… ازرسانه ها استفاده میکنند

ناشناس 4 ماه قبل
4

نمیدانم سخت است ولی این لورم اسپیم متن ساختگی

نویسنده 4 ماه قبل
0

ص ۹۷ کتاب تفکر دهم سوال ۱ از گفتگوی کلاسی

ناشناس 4 ماه قبل
0

سن ، جنس ، علاقه

ناشناس 4 ماه قبل
65

چون سلیقه های افراد متفاوته و با توجه به توانایی هاش . طرز فکر و عقیدش و شرایطی که براش ایجاب میشه از رسانه ها استفاده می کنه

نویسنده 4 ماه قبل
7

چون سلیقه، علاقه ، جنس، اطلاعات، سن با هممتفاوت است

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون سلیقه علاقه جنس

ناشناس 4 ماه قبل
0

برحسب شغل وموقعیت سنی دررسانه ها

نویسنده 4 ماه قبل
8

به دلیل اینکه هر کس نگرش و سلیقه خودرا دارد

نویسنده 4 ماه قبل
5

چون که نظرات متفاوت است و ممکن هست که هرکسی به یک حا دسترسی داشته باشد

برای پاسخ کلیک کنید