چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ صفحه 79 فارسی ششم

شهرزاد

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

نویسنده

شهیدان برای اینکه از وطن ما دفاع کنند رنج بسیار و زیادی کشیدند و جان خود را در این راه فدا کردند و مانند چراغی که در خانه میسوزد است

ساره میش مست

سلام من ساره ام چون شهدا به خاطر ما جان خود را فدای میهن و مردمی که در ان زندگی میکنند کردند و این ایثار و فدا کاری فقط برای ما است ما باید قدر این میهن و شهدای ان را بدانیم

جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست.

نویسنده :‌چون شهید مانند شعم میسوزد و جان را فدا میکند و خود کمکم اب میشود و شعم هم همینطور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گاو 9 روز قبل
0

من معتقدم که گاو روی ۵ کیلو شیر می دهد

خانم صبا

الیسا اقایی 9 روز قبل
0

چون روشنی و ابادی خانه ی میهن در گرو وایثارگریشهداست ودرتاریکی های روزگارراه درست را به ما نشان میدهد

ناشناس 10 روز قبل
0

رئیس

sh 20 روز قبل
0

شهیدان مانند چراغی هستند که در خانه ما میسوزند مانند:شمعی که به ما کمک میکند در وقت هایی که دور و برت تاریک است

روشن کند و خودش آب شود

ارمین 28 روز قبل
1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم ..

سوال چرا شهید مانند چراغ خانه است

... 2 ماه قبل
0

چون شهید کانند شقایق سرخ است

هانیه صادق پور 2 ماه قبل
0

چون شهدا را به چراغی که در خانه ی ما میسوزد وخانه ی ما را روشن میکند تشبیه کردند

هانیه صادق پور 2 ماه قبل
0

چون شهدا جان خود را برای ما و هم وطنانمان فدا کردند تا ما در اسایش زندگی کنیم . پس یعنی شهید را به چراغی که خانه را روشن میکند تشبیه کردند .

پس قطعا

هانیه صادق پور 2 ماه قبل
1

چون شهید جان خود را فدا کرده است مثل چراغ میسوزد یعنی همیشه در ذهن یا قلب ما باقی هستند

محمد 3 ماه قبل
2

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

محمد 3 ماه قبل
1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

سلوا شهابی 4 ماه قبل
-1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم.

ناشناس 4 ماه قبل
0

بله درست است

-2
زیاد گو نگور 3 ماه قبل

تبیلسس

ناشناس 4 ماه قبل
0

شهید

شهرزاد 4 ماه قبل
5

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

شهرزاد 4 ماه قبل
0

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

علی 4 ماه قبل
1

خوب

نویسنده 4 ماه قبل
2

چون شهید مانند شمع میسوزد و جان را فدا میکند و خود کمکم آب می شود و ششم هم همینطور

ساناز پورامینی 4 ماه قبل
0

خیلی خوبه این سایت

ساره میش مست 4 ماه قبل
3

سلام من ساره ام چون شهدا به خاطر ما جان خود را فدای میهن و مردمی که در ان زندگی میکنند کردند و این ایثار و فدا کاری فقط برای ما است ما باید قدر این میهن و شهدای ان را بدانیم

نویسنده 4 ماه قبل
3

شهیدان برای اینکه از وطن ما دفاع کنند رنج بسیار و زیادی کشیدند و جان خود را در این راه فدا کردند و مانند چراغی که در خانه میسوزد است

نویسنده 4 ماه قبل
1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا روشن کند شهیدا از جان خود گزشتن تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

ناشناس 4 ماه قبل
-2

همان طور که چراغ می سوزد اما به طور خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهد است

نویسنده 4 ماه قبل
-1

شماهم مانند شاعر ،شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید؟

نویسنده 4 ماه قبل
0

شهيد مثل نور خانه توى خانه ى همه ى ما ميدرخشد

عاااالییی بود😘 4 ماه قبل
-2

کی رل داره؟؟؟

نویسنده 4 ماه قبل
1

چون شهدا فداری کاری کرد و به خاطر ما از خودگذشتگی کرد با همه جنگ سوخت و ساخت و جان خود را از دست داد

امید 4 ماه قبل
-2

خخ

نویسنده 4 ماه قبل
-2

عالیییییییه

برای پاسخ کلیک کنید