چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ صفحه 79 فارسی ششم

شهرزاد

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

محمد

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

محمد

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست.

نویسنده :‌چون شهید مانند شعم میسوزد و جان را فدا میکند و خود کمکم اب میشود و شعم هم همینطور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی اصغر 1 سال قبل
-2

چون شهید فداکار است و چراغ خانه ما هست

ناشناس 1 سال قبل
1

چرا شهید مانند چراغ خانه است؟

ناشناس 1 سال قبل
0

شهدا شمع محفل بشریتند.

گاو 2 سال قبل
0

من معتقدم که گاو روی ۵ کیلو شیر می دهد

خانم صبا

الیسا اقایی 2 سال قبل
-1

چون روشنی و ابادی خانه ی میهن در گرو وایثارگریشهداست ودرتاریکی های روزگارراه درست را به ما نشان میدهد

sh 2 سال قبل
-1

شهیدان مانند چراغی هستند که در خانه ما میسوزند مانند:شمعی که به ما کمک میکند در وقت هایی که دور و برت تاریک است

روشن کند و خودش آب شود

ارمین 2 سال قبل
-1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم ..

سوال چرا شهید مانند چراغ خانه است

هانیه صادق پور 2 سال قبل
-2

چون شهدا را به چراغی که در خانه ی ما میسوزد وخانه ی ما را روشن میکند تشبیه کردند

هانیه صادق پور 2 سال قبل
2

چون شهدا جان خود را برای ما و هم وطنانمان فدا کردند تا ما در اسایش زندگی کنیم . پس یعنی شهید را به چراغی که خانه را روشن میکند تشبیه کردند .

پس قطعا

هانیه صادق پور 2 سال قبل
-2

چون شهید جان خود را فدا کرده است مثل چراغ میسوزد یعنی همیشه در ذهن یا قلب ما باقی هستند

محمد 2 سال قبل
3

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

محمد 2 سال قبل
3

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

ناشناس 2 سال قبل
1

بله درست است

ناشناس 2 سال قبل
-2

شهید

شهرزاد 2 سال قبل
7

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

شهرزاد 2 سال قبل
0

سلام شهرزاد هستم

همینطوری که چراغ میسوزد ولی به اطراف خودش نور میده تا همه جا رو روشن کنه، شهیدان هم به همین مانند از خود گذشتگی میکنند تا ما در آرامش و رفاه باشیم

نویسنده 2 سال قبل
2

چون شهید مانند شمع میسوزد و جان را فدا میکند و خود کمکم آب می شود و ششم هم همینطور

ساناز پورامینی 2 سال قبل
-2

خیلی خوبه این سایت

ساره میش مست 2 سال قبل
2

سلام من ساره ام چون شهدا به خاطر ما جان خود را فدای میهن و مردمی که در ان زندگی میکنند کردند و این ایثار و فدا کاری فقط برای ما است ما باید قدر این میهن و شهدای ان را بدانیم

نویسنده 2 سال قبل
1

شهیدان برای اینکه از وطن ما دفاع کنند رنج بسیار و زیادی کشیدند و جان خود را در این راه فدا کردند و مانند چراغی که در خانه میسوزد است

نویسنده 2 سال قبل
1

همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا روشن کند شهیدا از جان خود گزشتن تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

شهيد مثل نور خانه توى خانه ى همه ى ما ميدرخشد

نویسنده 2 سال قبل
0

چون شهدا فداری کاری کرد و به خاطر ما از خودگذشتگی کرد با همه جنگ سوخت و ساخت و جان خود را از دست داد

برای پاسخ کلیک کنید