چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ صفحه 121 فارسی نهم

نویسنده

دشمن دانا بهتر از دوستیه که ادمو به زیر میکشه

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آمی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.

سپهر : اگر انسان دشمن باهوش داشته باشد می تواند پیشرفت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ریحانه 2 سال قبل
0

چون دوستای ما عیب های مارو پنهان میکنن اما دشمنای ما عیب های مارو ب ما نشان میدن و ما ضعف های خودمون رو میفهمیم

دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است🙂🌹

Tork boy 2 سال قبل
-2

تا باور هایمان را مورد برسی قرار بدهیم شاید یکی از آنها واقعی باشد و بر خودمان مغرور نشویم

ناشناس 2 سال قبل
-1

اقای مهندس چه ربطی به پیشرفت داره

دیا 2 سال قبل
0

دوستان همواره سعی می کنند یک دیگر را تایید کنند دوستان سبب مشود که خیلی از ایراد ها و نواقص فرد پنهان بماند اما دشمن به هر دلیل نکاتی رو یاد اوری میکند که سبب میشود غرور کاذب فرد شکسته شود و فرد متوجه ضعف های خود شود

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر انساس دشمن داشته باشد میتواند پیشرفت کند

نویسنده 2 سال قبل
4

دشمن دانا بهتر از دوستیه که ادمو به زیر میکشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من دشمن دانا بهتر از دوستیه که ادمو به زیر میکشه فهیمه

نویسنده 2 سال قبل
0

زیرا از هوش دشمنانش نیز استفاده کرده و از انها تقلید کند

امین 2 سال قبل
-2

زیرا داناتر شود

نویسنده 2 سال قبل
2

چون باید ادم را از بعضی کار ها دور کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر انسان دشمن نداشته باشد هیچوقت نمیتواند طعم واقعی دوستی را بفهمد

نویسنده 2 سال قبل
-2

زیرا از فکر دشمنان استفاده کند علی

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

Mzh 2 سال قبل
-2

چون بتونه پیشرفت کنه😐😂❤

نیلو 2 سال قبل
-2

چرا شاعری می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد

برای پاسخ کلیک کنید