چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ صفحه 121 فارسی نهم

نویسنده

اگر انساس دشمن داشته باشد میتواند پیشرفت کند

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آمی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.

سپهر : اگر انسان دشمن باهوش داشته باشد می تواند پیشرفت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ستایش 2 ماه قبل
0

زیرا دوست عیب ایراد مارا پنهان نگه می دارد اما دشمن عیب مارا به رویمان می اورد

ریحانه 3 ماه قبل
2

چون دوستای ما عیب های مارو پنهان میکنن اما دشمنای ما عیب های مارو ب ما نشان میدن و ما ضعف های خودمون رو میفهمیم

دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است🙂🌹

Tork boy 3 ماه قبل
0

تا باور هایمان را مورد برسی قرار بدهیم شاید یکی از آنها واقعی باشد و بر خودمان مغرور نشویم

ناشناس 4 ماه قبل
-1

اقای مهندس چه ربطی به پیشرفت داره

دیا 4 ماه قبل
2

دوستان همواره سعی می کنند یک دیگر را تایید کنند دوستان سبب مشود که خیلی از ایراد ها و نواقص فرد پنهان بماند اما دشمن به هر دلیل نکاتی رو یاد اوری میکند که سبب میشود غرور کاذب فرد شکسته شود و فرد متوجه ضعف های خود شود

نویسنده 7 ماه قبل
3

اگر انساس دشمن داشته باشد میتواند پیشرفت کند

انات 7 ماه قبل
-2

وپپدذا

نویسنده 7 ماه قبل
2

دشمن دانا بهتر از دوستیه که ادمو به زیر میکشه

نویسنده 7 ماه قبل
0

به نظر من دشمن دانا بهتر از دوستیه که ادمو به زیر میکشه فهیمه

نویسنده 7 ماه قبل
1

زیرا از هوش دشمنانش نیز استفاده کرده و از انها تقلید کند

امین 7 ماه قبل
-1

زیرا داناتر شود

نویسنده 7 ماه قبل
2

چون باید ادم را از بعضی کار ها دور کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر انسان دشمن نداشته باشد هیچوقت نمیتواند طعم واقعی دوستی را بفهمد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

زیرا از فکر دشمنان استفاده کند علی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

Mzh 7 ماه قبل
-1

چون بتونه پیشرفت کنه😐😂❤

نیلو 7 ماه قبل
-1

چرا شاعری می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد

برای پاسخ کلیک کنید