چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟ صفحه 122 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

زیرا هرچقدر از هویت خود شناخت بهتری داشته باشیم خودباوری و نیز اعتماد به نفسمان بیشتر می شود و به زندگی جهت می دهدو در نتیجه موجب رشد و شکوفایی جامعه می شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اگر هویت خود را به درستی بشناسیم آن وقت همانطوری که هستیم، خود را می پذیریم.
2) از کیفیت زندگی بهتری بهره مند میشویم و زندگی مطبوعی در انتظار ما است.
3) قادر خواهیم بود درون و ذهن خود را به درستی کشف کنیم و به پرورش و گسترش آن کمک کنیم و زندگی خود را در جهت مثبت تغییر دهیم.
4) هراندازه توان آشنایی با ماهیت خود را داشته باشیم، به اهداف، اغراض و نقطه کمال وجودی خود پی می بریم.
5) شناخت نقاط بد وضعیف وتلاش در جهت رفع یا اصلاح
6) با توجه به شناخت ویژگیهای خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 9 ماه قبل
7

زیرا هرچقدر از هویت خود شناخت بهتری داشته باشیم خودباوری و نیز اعتماد به نفسمان بیشتر می شود و به زندگی جهت می دهدو در نتیجه موجب رشد و شکوفایی جامعه می شود.

ناصرمحمدحسینی دبیر مطالعات اجتماعی 9 ماه قبل
2

زیرا هرچقدر از هویت خود شناخت بهتری داشته باشیم خودباوری و نیز اعتماد به نفسمان بیشتر می شود و به زندگی جهت می دهدو در نتیجه موجب رشد و شکوفایی جامعه می شود

برای پاسخ کلیک کنید