چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ صفحه 71 فارسی نهم

نیکی افشاری

آثار خستگی در چهره اش دیده نمیشد ☺

مترجم

چون معتقد بود خستگی را نمیشناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر ندارد نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیم دیگر را در محضر استادی دیگر می‌گذراند!

نویسنده

نمی دونم

الی

والا چمد

از خودش بپرسین سنگین ترین

به ولا

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پریا 6 ماه قبل
0

ممنون❤

harry.kane 6 ماه قبل
0

به دلیل اینکه خستگی نمیشناخت

ناشناس 6 ماه قبل
0

به دلیل اینکه خستگی نمیشناخت

harry Kane 6 ماه قبل
1

به دلیل اینکه خستگی نمیشناخت

Baby 6 ماه قبل
1

چرا از خودش نپرسیدین

😕😂 7 ماه قبل
0

چون اصن نمی‌دونیم

آتنا عبدی 9 ماه قبل
1

ب خاطر اینکه خستگی ناپذیر بود و چهره خستگی در اون دیده نمیشد

امیر حسبن 10 ماه قبل
-1

خیلی ممنون

خواجه دين 10 ماه قبل
-2

ن

الی 10 ماه قبل
3

والا چمد

از خودش بپرسین سنگین ترین

به ولا

نیکی افشاری 10 ماه قبل
8

آثار خستگی در چهره اش دیده نمیشد ☺

مترجم 10 ماه قبل
7

چون معتقد بود خستگی را نمیشناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر ندارد نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیم دیگر را در محضر استادی دیگر می‌گذراند!

نویسنده 11 ماه قبل
5

نمی دونم

1
sss 9 ماه قبل

خب نمیدونی دیگع حرف اضافی نزن

برای پاسخ کلیک کنید