چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد صفحه 133 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد . زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

زینب

جواب کامل برای منم بفرست

Hosein

یعنی این معلم دینی یک نمونه سوال هایی فرستاده که تو کتاب پیدا نمیشه

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد. زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Z 2 سال قبل
0

زمان شناس باشه تا بتونه احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست بیاره

عادل باشه تا بتونه به مرحله ای از کمال برسه که گناهان کبیره را انجام نده و گناهان صغیره را تکرار نکنه

Hosein 2 سال قبل
3

یعنی این معلم دینی یک نمونه سوال هایی فرستاده که تو کتاب پیدا نمیشه

زینب 2 سال قبل
-1

چرا مرجع تقلید باید زمان شناس باشد؟

زینب 2 سال قبل
-1

جواب این چیه

0
زینب 2 سال قبل

چرا مرجع تقلید باید زمان شناس باشد

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
52

عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد . زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

3
زینب 2 سال قبل

جواب کامل برای منم بفرست

برای پاسخ کلیک کنید