چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد صفحه 133 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد . زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد. زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Z 3 ساعت قبل
1

زمان شناس باشه تا بتونه احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست بیاره

عادل باشه تا بتونه به مرحله ای از کمال برسه که گناهان کبیره را انجام نده و گناهان صغیره را تکرار نکنه

زینب 12 روز قبل
0

چرا مرجع تقلید باید زمان شناس باشد؟

زینب 12 روز قبل
1

جواب این چیه

1
زینب 12 روز قبل

چرا مرجع تقلید باید زمان شناس باشد

ناشناس 25 روز قبل
-2

چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد؟

نویسنده 4 ماه قبل
2

نمیدونم

نویسنده 4 ماه قبل
51

عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد . زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.

0
زینب 12 روز قبل

جواب کامل برای منم بفرست

نویسنده 4 ماه قبل
-2

.

نویسنده 4 ماه قبل
-2

اتتنبباتنم

برای پاسخ کلیک کنید