چرا شاعر نقشه ایران را غرق بوسه می کند صفحه 90 مطالعات اجتماعی چهارم

ناشناس

شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده❔❔

نویسنده

چون آن کشور اوست و به آن افتخار میکند و دوستش دارد

مهدی

چون وطنشه. برایش عزیز مهم ومقدسه. مایه ی افتخار وسربلندیشه. وفقط کشورش احساس امنیت وآسایش میکنه.

نویسنده

چونکه ایران. را دوست دارد و به او عشق میدهد النا

لیلی

چون ایرانش رابسیاردوست دارد

جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم چرا شاعر نقشه ایران را غرق بوسه می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون به آن افتخار می کند و عشق می ورزد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 12 روز قبل
0

چون ایران برایش عزیز است

نویسنده :آسیه

اسرا 1 ماه قبل
-2

ب) چرا شاعر نقشه ی ایران را غرق بوسه میکند ؟

معصومه 2 ماه قبل
-1

بله

زینب 2 ماه قبل
-1

چرا شاعر نفشهی ایران را غرق بوسید

ناشناس 2 ماه قبل
-1

تدژذذردرپددذپرپر ذ او ردتلب

ناشناس 2 ماه قبل
-1

تدژذذردرپددذپرپر ذ او ردتلب

ناشناس 4 ماه قبل
-1

چون کشور ایران برایش ارزش داشت

مهدی 4 ماه قبل
5

چون وطنشه. برایش عزیز مهم ومقدسه. مایه ی افتخار وسربلندیشه. وفقط کشورش احساس امنیت وآسایش میکنه.

0
ناشناس 12 روز قبل

من خیلی جوابت را دوست دارم

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمیدانم

ناشناس 4 ماه قبل
-1

چون کشور را دوست دارد وبه ان احترام میگذاریم

-1
پژمان عزیز خانی 4 ماه قبل

چه را شاعرنقشه یایران راغرق بوسه می کند

یگانه 4 ماه قبل
2

سلام

ناشناس 4 ماه قبل
7

شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده❔❔

لیلی 4 ماه قبل
3

چون ایرانش رابسیاردوست دارد

-1
پژمان عزیز خانی 4 ماه قبل

چه را شاعرنقشه یایران راغرق بوسه می کند

نویسنده 4 ماه قبل
2

به دلیل علاقه ای که به کشورمان دارد

-1
نویسنده 4 ماه قبل

بخاطر علاقه ای که به کشومون ایران دارد

نویسنده 4 ماه قبل
6

چون آن کشور اوست و به آن افتخار میکند و دوستش دارد

-1
ناشناس 4 ماه قبل

سلام 👋👋من دانش اموز پایه چهارم هستم از ارومیه کرد هستم من میخوام فعالیت صفحه ۹۰ مطالعات اجتماعی رو بنویسم

نویسنده 4 ماه قبل
4

چونکه ایران. را دوست دارد و به او عشق میدهد النا

نویسنده 4 ماه قبل
2

نخد چی

-2
علی ا صغر 4 ماه قبل

چون ایران را دوست داشت

مین هو 4 ماه قبل
-1

ببه من به کشورم افغا نستان افتخار میکنم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

آقا

نویسنده 4 ماه قبل
-1

طبیعت زیبای ایران

نویسنده 4 ماه قبل
0

زیرا کشورش را دوست دارد و حاضر است جانش را فدای او کند

بد 4 ماه قبل
-1

بد بود

امیر 4 ماه قبل
-1

سلامتیان

نویسنده 4 ماه قبل
1

صحفه ی ۹۰ مطا لعات چهارم میخوام

ناشناس 4 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 4 ماه قبل
-1

عالی

محمدی 4 ماه قبل
-2

بخاطر

نویسنده 4 ماه قبل
-1

چون به کشور وطن افتخار می کند و عشق می ورزد

نویسنده 4 ماه قبل
-1

فاطمه زهرا 😍😍😍

نویسنده 4 ماه قبل
-1

علامه رزا

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون ایران سرزمینی پاکدامن است و سرزمین مادری اوست و به همین دلیل شاعر آن را غرق بوسه میکند و عاشقانه وطنش را دوست دارد

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بلخ

نویسنده 4 ماه قبل
0

۷

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بد نبود ستین احمدی

-1
احمد 4 ماه قبل

جون اجب اسمی

طباطبایی 4 ماه قبل
-1

چون کشور ایران را بسیار دوست داره و به اون عشق میده

-1
سوفیا جمشیدی کلاس چهارم 4 ماه قبل

فعالیت معالعات اجتماعی چهارمجواب سوال اول : خانه ای بزرگ،کوه و تپه و کویر،مردمان مهربان،کودک و جوان و پیر،رنگ خون یک شهید،خانه ی عزیز من،جان من فدای تو اشاره کرد

سوفیا جمشیدی کلاس چهارم 4 ماه قبل
-1

فعالیت معالعات اجتماعی چهارمجواب سوال اول : خانه ای بزرگ،کوه و تپه و کویر،مردمان مهربان،کودک و جوان و پیر،رنگ خون یک شهید،خانه ی عزیز من،جان من فدای تو اشاره کرد

برای پاسخ کلیک کنید