چرا ولایت از نماز و روزه مهمتر است از نظر امام باقر صفحه 58 دین و زندگی یازدهم

آرزو

زیرا در تامین امنیت وشرایط انجام عبادات فرد واجتماعی فراهم می آورد ونقش تعین کننده استوار دارد

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۵۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا ولایت از نماز و روزه مهمتر است از نظر امام باقر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با تامین امنیت و … شرایط بهتری برای انجام عبادات فردی و اجتماعی فراهم می آورد و نقش تعیین کننده و تاثیرگذار دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

ادامه

ناشناس 1 سال قبل
-2

ادامه

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
-1

بگید

0
آرزو 2 سال قبل

زیرا تامین امنیت وشرایط انجام عبادات فرد واجتماعی فراهم می آورد ونقش تعین کننده استواری دارد

10
آرزو 2 سال قبل

زیرا در تامین امنیت وشرایط انجام عبادات فرد واجتماعی فراهم می آورد ونقش تعین کننده استوار دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا تامین امنیت وشرایط انجام عبادات فرد واجتماعی فراهم می آورد ونقش تعین کننده استوواری دارد

ARezo 2 سال قبل
0

زیرا تامین امنیت وشرایط انجام عبادات فرد واجتماعی فراهم می آورد ونقش تعین کننده استوواری دارد

برای پاسخ کلیک کنید