چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند صفحه 54 علوم ششم

نویسنده

علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود

نویسنده

چون نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن اب میشودزهرا فاطمی

سهیلا

چون نیروی گرانش زمین

نویسنده

جواب

نویسنده

زمانی که ما شیر اب را باز میکنیم و نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شودنام :رها هستم 🌹

جواب گفت و گو صفحه ۵۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شود.

نویسنده : علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
3

نیروی گرانشی نیز می‌گذارد آب به طرف زمین جریان پیدا کند

کلر 2 سال قبل
3

نیروی جاذبه یا گرانش زمین به آب نیرو وارد کرده وان را به طرف خود می کشد وبه همین دلیل است که آب همیشه به سمت زمین جریان می یابد

ناشناس 2 سال قبل
0

چون نیروی گرانش به علتی چون نیروی کشش زمین آب را به خود جذب میکند

ناشناس 2 سال قبل
0

پ

رها 2 سال قبل
1

چون زمین گرانش داره ، یا جازبه

السانا 💜 2 سال قبل
1

به علت نیروی گرانشی السانا هستم‌🤗

ناشناس 3 سال قبل
4

نیروی جاذبه زمی باعث میشود

نویسنده 3 سال قبل
21

علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود

نویسنده 3 سال قبل
3

چون زمین اجسام رو به طرف خود میکشد یگانه

-2
ناشناس 3 سال قبل

نیروی سرازیر بودن زمین باعث جاری شدن آب می شود. رسول بدل ابادی

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی دونم

ناشناس 3 سال قبل
0

چون زمین آن جسم رابه طرف خود مکشد

نویسنده 3 سال قبل
0

نیروی گرامیش زمین باعث جاری شدن آب می شود

نویسنده 3 سال قبل
-2

نیروی گرانش زمین باعث شدن جاری شدن آب می شود

ناشناس 3 سال قبل
-1

بر اثر نیروی گرانش آب ب زمین جریان پیدا می کند

مرینت 3 سال قبل
5

نیروی گرانشی زمین باعث جاری شدن آب می شود🚿🚿🚿

نویسنده 3 سال قبل
2

به علت نیروی گرانشی

نویسنده 3 سال قبل
0

😋

نویسنده 3 سال قبل
3

به دلیل نیروی گرامیش به سمت زمین جاری می شود

نویسنده 3 سال قبل
3

جواب خلاصهنیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شودمبینا

نویسنده 3 سال قبل
2

نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن شدن آب می شود

نویسنده 3 سال قبل
3

به خاطر نیروی گرانشی

سهیلا 3 سال قبل
9

چون نیروی گرانش زمین

امین 3 سال قبل
4

نیروی جاذبه یا گردنش

نویسنده 3 سال قبل
2

به علت نیروی گرانشی زمین باعث آب به سرعت بریزه و باسرعت و شدت به زمین بریزه

مهدی 3 سال قبل
0

با تشکر از سایت خوبتون

نویسنده 3 سال قبل
3

بخاطر نیروی گرانشی زمین

نویسنده 3 سال قبل
7

زمانی که ما شیر اب را باز میکنیم و نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شودنام :رها هستم 🌹

نویسنده 3 سال قبل
-2

نال

نویسنده 3 سال قبل
7

جواب

نویسنده 3 سال قبل
4

چون نیروی جاذبه ای وجود دارد

نویسنده 3 سال قبل
4

چون نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام را میکشد وآبی که در لوله می رود وباعث جریان اب به سطح زمین میشود

نویسنده 3 سال قبل
12

چون نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن اب میشودزهرا فاطمی

نویسنده 3 سال قبل
6

به خا طر جازبه ی زمین

برای پاسخ کلیک کنید