چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند صفحه 54 علوم ششم

نویسنده

علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود

نویسنده

چون نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن اب میشودزهرا فاطمی

سهیلا

چون نیروی گرانش زمین

نویسنده

جواب

نویسنده

به خا طر جازبه ی زمین

جواب گفت و گو صفحه ۵۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شود.

نویسنده : علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کلر 7 ماه قبل
1

نیروی جاذبه یا گرانش زمین به آب نیرو وارد کرده وان را به طرف خود می کشد وبه همین دلیل است که آب همیشه به سمت زمین جریان می یابد

ناشناس 10 ماه قبل
0

چون نیروی گرانش به علتی چون نیروی کشش زمین آب را به خود جذب میکند

ناشناس 10 ماه قبل
1

پ

رها 10 ماه قبل
3

چون زمین گرانش داره ، یا جازبه

السانا 💜 10 ماه قبل
3

به علت نیروی گرانشی السانا هستم‌🤗

ناشناس 10 ماه قبل
2

نیروی جاذبه زمی باعث میشود

نویسنده 10 ماه قبل
16

علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود

نویسنده 10 ماه قبل
3

چون زمین اجسام رو به طرف خود میکشد یگانه

0
ناشناس 10 ماه قبل

نیروی سرازیر بودن زمین باعث جاری شدن آب می شود. رسول بدل ابادی

نویسنده 10 ماه قبل
2

نمی دونم

ناشناس 10 ماه قبل
3

چون زمین آن جسم رابه طرف خود مکشد

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نیروی گرامیش زمین باعث جاری شدن آب می شود

نویسنده 10 ماه قبل
-2

چراوقتی شیرآب رابازمیکنیم،آ ب بلا فاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟

نویسنده 10 ماه قبل
0

نیروی گرانش زمین باعث شدن جاری شدن آب می شود

ناشناس 10 ماه قبل
0

بر اثر نیروی گرانش آب ب زمین جریان پیدا می کند

مرینت 10 ماه قبل
4

نیروی گرانشی زمین باعث جاری شدن آب می شود🚿🚿🚿

نویسنده 10 ماه قبل
2

به علت نیروی گرانشی

نویسنده 10 ماه قبل
-2

باید شیر آب را ببندیم

نویسنده 10 ماه قبل
-2

چون نیروی گرامی دارد

مهدی 10 ماه قبل
-2

خیلی خری

نویسنده 10 ماه قبل
0

😋

نویسنده 10 ماه قبل
3

به دلیل نیروی گرامیش به سمت زمین جاری می شود

نویسنده 10 ماه قبل
3

جواب خلاصهنیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شودمبینا

نویسنده 10 ماه قبل
2

نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن شدن آب می شود

نویسنده 10 ماه قبل
4

به خاطر نیروی گرانشی

سهیلا 10 ماه قبل
9

چون نیروی گرانش زمین

امین 10 ماه قبل
4

نیروی جاذبه یا گردنش

نویسنده 10 ماه قبل
3

به علت نیروی گرانشی زمین باعث آب به سرعت بریزه و باسرعت و شدت به زمین بریزه

مهدی 10 ماه قبل
0

با تشکر از سایت خوبتون

نویسنده 10 ماه قبل
3

بخاطر نیروی گرانشی زمین

نویسنده 10 ماه قبل
6

زمانی که ما شیر اب را باز میکنیم و نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شودنام :رها هستم 🌹

نویسنده 10 ماه قبل
-2

نال

نویسنده 10 ماه قبل
7

جواب

نویسنده 10 ماه قبل
6

چون نیروی جاذبه ای وجود دارد

نویسنده 10 ماه قبل
4

چون نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام را میکشد وآبی که در لوله می رود وباعث جریان اب به سطح زمین میشود

نویسنده 10 ماه قبل
12

چون نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن اب میشودزهرا فاطمی

نویسنده 10 ماه قبل
6

به خا طر جازبه ی زمین

برای پاسخ کلیک کنید