چرا وقتی می خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می کنیم؟ صفحه 57 علوم پنجم

نگین منایی

نمیدونم بچه هایی که میدونن تورو خدا خواخش میکنم بزارید تا ما بنویسیم تتتتشششششکککککررررد

نویسنده

ذره های بودار در هوا پخشند و وقتی گل را به بینی نزدیک می کنیم و نفس می کشیم ذره های ریز بو در بینی ما فرو میروند وما بو را حس میکنیم

یاسمن😎

جواب ها خیلی کامل و مفیده😀

نویسنده

نمیدونم شما میدونید بفرستید😂😂😂😂

نویسنده

دلیل آن این است که ذرات بوی گل در نزدیک گل بیشتر است؛زيرا ذرات بوی گل از گل تولید می شوند و وقتی از آن دوریم ذرات کم ترند و ما کمتر بوی آن را احساس می کنیم. ابوالفضل سعادت

جواب گفت و گو صفحه ۵۷ کتاب علوم تجربی پایه پنجم چرا وقتی می خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می کنیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نازنین : با بوییدن یک گل ذره های بودارهمراه هوا وارد بینی می شوند. این ذره ها به سلول های گیرنده بو که در قسمت بالای بینی قرار دارد میرسند. سلول های گیرنده بو به مغزپیام میفرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص میدهیم . ذره های بورا نمیتوانیم با چشم ببینیم..

سیده مشکات حسینی : برای حس کردن بو ذره های بودار باید وارد بینی شوند وقتی گلی را به بینی نزدیک می کنیم ذره های بودار بیشتری به بینی وارد می شوند و مقدار کمتری از انها در هوا پخش می شوند و بو را بهتر احساس می کنیم..

جابر : چون اگر ما گل را به بینی خودمان نزدیک کنیم بو را حس می کنیم ولی اگر بورا نزدیک بینی خودمان نکنیم نمی توانیم بو را حس کنیم، خسته نباشید گود افتد نو.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مازیار 6 روز قبل
-1

نمد

امیرعلی 8 روز قبل
-1

نمیدونم خودتون پیدا کنید

ناشناس 8 روز قبل
0

وایی کی اینو ساخته

نگین منایی 10 روز قبل
5

نمیدونم بچه هایی که میدونن تورو خدا خواخش میکنم بزارید تا ما بنویسیم تتتتشششششکککککررررد

نویسنده 10 روز قبل
1

چون ما میدانیم که میتوانیم با حس بویایی گل را بوکنیم

ویدا جوانمردی 10 روز قبل
0

ازتون خواهش میکنم اینو بزارید ما فردا باید تحقیق درباره ی همین را مدرسه ببریم

جابر الحیات الدین 10 روز قبل
2

چون اگر ما گل را به بینی خودمان نزدیک کنیم بو را حس می کنیم ولی اگر بورا نزدیک بینی خودمان نکنیم نمی توانیم بو را حس کنیم، خسته نباشید گود افتد نو

نویسنده 10 روز قبل
3

برای حس کردن بو ذره های بودار باید وارد بینی شوند وقتی گلی را به بینی نزدیک می کنیم ذره های بودار بیشتری به بینی وارد می شوند و مقدار کمتری از انها در هوا پخش می شوند و بو را بهتر احساس می کنیم.

نازنین 10 روز قبل
3

با بوییدن یک گل ذره های بودارهمراه هوا وارد بینی می شوند. این ذره ها به سلول های گیرنده بو که در قسمت بالای بینی قرار دارد میرسند. سلول های گیرنده بو به مغزپیام میفرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص میدهیم . ذره های بورا نمیتوانیم با چشم ببینیم.

0
درسته 1 روز قبل

درسته

ساناز 10 روز قبل
-2

میشه کاملش را بفرستید😢😷

4
یاسمن😎 10 روز قبل

جواب ها خیلی کامل و مفیده😀

ساناز 10 روز قبل
0

نازنین عزیزم تو از روی کتاب نوشتی آنی که تو نوشتی جواب این سوال است👈وقتی گلی را می بوییم درون بینی ما چه اتفا قی می افتد؟

ساناز 10 روز قبل
-1

هر کسی می خواد جواب درست را بدونه اینو بفرسته😀😁😄🙌

نویسنده 10 روز قبل
1

برای اینکه ذره های بودار سریع تر به بینی ما برسند عرفان

نویسنده 10 روز قبل
0

اگر گل را نزدیک بینی خودمان بکنیم خیلی خوب می توان بو را حس کرد واگر آن را دور کنیم بو را نمیتوان حس گرد😚

0
نویسنده 10 روز قبل

چون ذره های بوی گل باید داخل بینی ما وارد شود تا بوی گل را احساس کنیم

-2
بله منم نظرم همینه 10 روز قبل

اگر گل را نزدیک بینی ببریم بهتر بوی گل را حس میکنیم

نویسنده 10 روز قبل
0

چون حس بویایی دربینی قراردارد

نویسنده 10 روز قبل
3

نمیدانم کمککنید

بیتا 10 روز قبل
-1

نمیدونم کاشکی یکی برام توضیح بده

بیتا 10 روز قبل
0

نازنین جون به نظرم توضیح تو خیلی کامل بودمرسی که دانسته هاتو به اشتراک گذاشتی من امروز امتحان داشتم 😘😘

نویسنده 10 روز قبل
1

مرسی نازنین

نویسنده 10 روز قبل
-1

بله گلی باید نزدیک بینی کنیم تا خوب پیشبینی زیاد کنیم

نویسنده 10 روز قبل
1

فرزین خدری هیچی

نویسنده 10 روز قبل
1

نمیدونم 😐

نویسنده 10 روز قبل
-1

بله بخاطری نزدیک بینیمون میکنیم که سلول بدنمان را خوب کند و از حس پنج گانه ایتفاده میکنیم

نویسنده 10 روز قبل
-1

برای اینکهدبه وسیله ی بینی میبوییم

بدان 10 روز قبل
-2

من ششم نیستم ولی به نظر من وقتی برات بو در ها پخش هستند ما لهتر آن را بو می کنیم

نویسنده 10 روز قبل
-1

چون زیرا

آوا 10 روز قبل
0

سلام ما وقتی می خواهیم گل یا… را بو کنیم به بینی نزدیک می کنیم ، گل ذرات بو دار خود را پراکنده می کنه و باعث می شه که ما با کمک حس بویایی بفهمیم که گل یا … چه بویی را می دهدامید وارم از نظر من استفاده کنید😊😊💛🧡❤

ماعده احمدی 10 روز قبل
1

وقتی گل را بو می کنیم ذره های بودار آن در دماغ و داخل عصب بویایی رفته و عصب بویایی به مغز فرمان داده و ما می توانیم از طریق نزدیک کردن بینی به گل بوی ان را حس کنیم.

نویسنده 10 روز قبل
3

دلیل آن این است که ذرات بوی گل در نزدیک گل بیشتر است؛زيرا ذرات بوی گل از گل تولید می شوند و وقتی از آن دوریم ذرات کم ترند و ما کمتر بوی آن را احساس می کنیم. ابوالفضل سعادت

نویسنده 10 روز قبل
3

نمیدونم شما میدونید بفرستید😂😂😂😂

ساناز گفت: 10 روز قبل
0

سلام دوستان گرامی جواب می شود:❤برای اینکه ذرات بودار راحت تر وارد بینی ما شوند❤

نویسنده 10 روز قبل
1

در این حالت ذره های بودار بیشتر به بینی وارد میشوند و به مغز انتقال می دهند و مغز بو را تفسیر کرده و ما می فهمیم که چه ماده ای بوده است

نویسنده 10 روز قبل
0

ما وقتی که گلی را ببوسیم ذره های بودار آن وارد بینی میشود در قسمت بالای بینی سلول های گیرنده ی بو وجود دارد که ذره های بودار را میگیرد و به مغز پیام میفرستد وما از بوی آن آگاه میشویم

نویسنده 10 روز قبل
1

چون بویش بهتر حس کنیم و راحت

نویسنده 10 روز قبل
4

ذره های بودار در هوا پخشند و وقتی گل را به بینی نزدیک می کنیم و نفس می کشیم ذره های ریز بو در بینی ما فرو میروند وما بو را حس میکنیم

نویسنده 10 روز قبل
-1

وات

برای پاسخ کلیک کنید