چرا می گویند وقت از طلا گران بهاتر است؟ صفحه 67 فارسی هفتم

H

👏👍

عاطفه

میتوان وقت خود را برای بدست آوردن طلا بگزاریمولی نمی توانیم با طلا وقت را بدست اوردیم

ارتونیس

زیرا می توان با وقت و انرژی خود طلا را بدست اورداما نمیتوان طلا را بدهیم تا وقت را بدست اورد

ناشناس

صرف وقت می توان طلا به دست اورد ولی دقایق تلف شده را به طلا نمی توان خرید

نویسنده

چون میتوان طلا خرید اما نمی توان وقت خرید

جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا می گویند وقت از طلا گران بهاتر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود ردا دیگر حتی با طلا نمی توان خرید و به دست آورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فادیک 7 ماه قبل
1

زیرا طلا میشه خرید دوباره اما وقت رو نمیشه به عقب بر گرداند 🙂

پریسا 11 ماه قبل
2

زیرا با صرف وقت میتوان طلا خرید اما دقایق صرف شده را نمیتوان با طلا خرید

علی 11 ماه قبل
-1

هیچی

ارتونیس 11 ماه قبل
8

زیرا می توان با وقت و انرژی خود طلا را بدست اورداما نمیتوان طلا را بدهیم تا وقت را بدست اورد

ایلیا 11 ماه قبل
4

چون باصرف وقت میتوان طلا خرید اما وقت وزمان ک بگذرد رادیگرباهیچ چیزی نمتوان بدست اورد

نویسنده 11 ماه قبل
2

صبا را می توان هر زمان گرفت ولی نمی توان وقت را گرفت

ثنا 11 ماه قبل
3

زیرا با صرف وقت می توان طلا خرید اما دقایق صرف شده را نمی توان با طلا خرید

نویسنده 11 ماه قبل
3

زیرا با صرف وقت می توان طلا به دست آورد اما دقایقی تلف شده را با طلا نمی توان خرید

نویسنده 11 ماه قبل
3

یعنی مابا صرف وقت خود می توانیم طلا بدست آوریم امانمی توانیم با طلا وقت های از دست رفته رابخریم.زهرا

نویسنده 11 ماه قبل
3

صرف وقت میتوان طلا به دست اورد ولی دقایق تلف شده را به طلا نمی توان خرید

ناشناس 11 ماه قبل
6

صرف وقت می توان طلا به دست اورد ولی دقایق تلف شده را به طلا نمی توان خرید

نویسنده 11 ماه قبل
3

طلا ارزش دارد ولی نه به اندازه وقت چون وقت میگذرد دیگر بر نمیگردد وقت خود را هدر ندهیم و پشیمان نشویم چون پشیمانی سودی ندارد

عاطفه 11 ماه قبل
8

میتوان وقت خود را برای بدست آوردن طلا بگزاریمولی نمی توانیم با طلا وقت را بدست اوردیم

نویسنده 11 ماه قبل
5

وقت مانند طلا گران بها است و اگر ما وقت را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم ان را حتی با طلا بدست اوریم

8
H 11 ماه قبل

👏👍

نویسنده 11 ماه قبل
0

طلا را میتوان بدست اورد ولی هیچ وقت وقت را نمی خوان بدست اورد و بهتر است طرف وقت برویم نه طلا

Mari 11 ماه قبل
-1

زیرا می توان با وقت طلا به دست آورد ولی اگر زمان را از در بدهیم نمی توان آن را حتی با طلا هم به دست آورد.

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون باوقت میتواه حر کاری کرد اما با طلا نمتوان وقت را خرید

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون وقت می گذرد ولی طلا همیشه هست

رستم خطر 11 ماه قبل
2

طلا خیلی خوبه وقت وللش داعاشم فقط سعیکنید طلا به دست بیارید.

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون اگر طلا را از دست بدهیم دوباره می توانیم بدست بیاوریم اما اگر وقت را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم دوباره بدست بیاوریم(اسماعیل قره داشلی)

نویسنده 11 ماه قبل
-1

افرین

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون طلا رو شاید دیر ولی به دستش میاریم ولی وقت و زمان رو هیچ جوره نمیتوان به گذشته برد

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون اگر طلا رو از دست بدهیم شاید دیر ولی دوباره به دستش میاریم ولی وقت رو هیچ جوره نمیتوان به گذشته برد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

شما

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به نظر من وقت را باید هدر داد

سپیده مسی 11 ماه قبل
-2

چرا می گویند:((وقت از طلا گران بهاتر است))؟

سپیده مسی 11 ماه قبل
3

چرا می گویند:((وقت از طلا گران بهاتر است))؟زیرا باصرف وقت می توان طلا به دست آورد،ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید☺☺

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون که وقت از زندگی است از طلا هم گران مایه است چون که اگر وقت برود دیگر نمیتوانیم ازآن استفاده کنیم پس باید ازآن خوب مصرف کنیم..صاحب معظم☠☠☠☠🧡💛💚💙💜🤎💞💕💓💗

ناشناس 11 ماه قبل
5

درست است

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون نمیشود زمان از دست رفته را با پول و طلا خرید

s. 11 ماه قبل
0

چون نمیشود زمان از دست رفته را با پول و طلا خرید

نویسنده 11 ماه قبل
5

زیرا طلا میشه خرید دوباره اما وقت را نمیشه برگرداند به عقب

نویسنده 11 ماه قبل
4

زیرا دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بله درسته

اسما 11 ماه قبل
1

جواب صفحه

0
... 8 ماه قبل

......گودرت

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون وقت از دست می رود ولی طلا این طوری نیست

0
ندا 11 ماه قبل

کاملا درست است

نویسنده 11 ماه قبل
2

زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود دیگر با طلا نمی توان خرید و به دست آورد

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون میتوان طلا خرید اما نمی توان وقت خرید

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون وقتی درست از وقت استفاده می کنیم می توانیم طلا به دست آوردیمریحانه

برای پاسخ کلیک کنید