چرا می گویند وقت از طلا گران بهاتر است؟ صفحه 67 فارسی هفتم

H

👏👍

عاطفه

میتوان وقت خود را برای بدست آوردن طلا بگزاریمولی نمی توانیم با طلا وقت را بدست اوردیم

ارتونیس

زیرا می توان با وقت و انرژی خود طلا را بدست اورداما نمیتوان طلا را بدهیم تا وقت را بدست اورد

نویسنده

زیرا طلا میشه خرید دوباره اما وقت را نمیشه برگرداند به عقب

نویسنده

وقت مانند طلا گران بها است و اگر ما وقت را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم ان را حتی با طلا بدست اوریم

جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا می گویند وقت از طلا گران بهاتر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود ردا دیگر حتی با طلا نمی توان خرید و به دست آورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
*♡* 1 سال قبل
-2

چون طلارو میشه خرید اما زما ن نه

ناشناس 2 سال قبل
0

زیرا با مصرف درست می توان طلا را بدست آورد ولی

دقایق تلف شده را نمی توان با طلا خرید

فادیک 2 سال قبل
0

زیرا طلا میشه خرید دوباره اما وقت رو نمیشه به عقب بر گرداند 🙂

پریسا 2 سال قبل
0

زیرا با صرف وقت میتوان طلا خرید اما دقایق صرف شده را نمیتوان با طلا خرید

علی 2 سال قبل
0

هیچی

ارتونیس 2 سال قبل
8

زیرا می توان با وقت و انرژی خود طلا را بدست اورداما نمیتوان طلا را بدهیم تا وقت را بدست اورد

ایلیا 2 سال قبل
4

چون باصرف وقت میتوان طلا خرید اما وقت وزمان ک بگذرد رادیگرباهیچ چیزی نمتوان بدست اورد

نویسنده 2 سال قبل
2

صبا را می توان هر زمان گرفت ولی نمی توان وقت را گرفت

ثنا 2 سال قبل
3

زیرا با صرف وقت می توان طلا خرید اما دقایق صرف شده را نمی توان با طلا خرید

نویسنده 2 سال قبل
3

زیرا با صرف وقت می توان طلا به دست آورد اما دقایقی تلف شده را با طلا نمی توان خرید

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی مابا صرف وقت خود می توانیم طلا بدست آوریم امانمی توانیم با طلا وقت های از دست رفته رابخریم.زهرا

نویسنده 2 سال قبل
2

صرف وقت میتوان طلا به دست اورد ولی دقایق تلف شده را به طلا نمی توان خرید

ناشناس 2 سال قبل
6

صرف وقت می توان طلا به دست اورد ولی دقایق تلف شده را به طلا نمی توان خرید

نویسنده 2 سال قبل
3

طلا ارزش دارد ولی نه به اندازه وقت چون وقت میگذرد دیگر بر نمیگردد وقت خود را هدر ندهیم و پشیمان نشویم چون پشیمانی سودی ندارد

عاطفه 2 سال قبل
8

میتوان وقت خود را برای بدست آوردن طلا بگزاریمولی نمی توانیم با طلا وقت را بدست اوردیم

نویسنده 2 سال قبل
6

وقت مانند طلا گران بها است و اگر ما وقت را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم ان را حتی با طلا بدست اوریم

8
H 2 سال قبل

👏👍

نویسنده 2 سال قبل
0

طلا را میتوان بدست اورد ولی هیچ وقت وقت را نمی خوان بدست اورد و بهتر است طرف وقت برویم نه طلا

Mari 2 سال قبل
0

زیرا می توان با وقت طلا به دست آورد ولی اگر زمان را از در بدهیم نمی توان آن را حتی با طلا هم به دست آورد.

نویسنده 2 سال قبل
2

چون باوقت میتواه حر کاری کرد اما با طلا نمتوان وقت را خرید

نویسنده 2 سال قبل
2

چون وقت می گذرد ولی طلا همیشه هست

رستم خطر 2 سال قبل
2

طلا خیلی خوبه وقت وللش داعاشم فقط سعیکنید طلا به دست بیارید.

نویسنده 2 سال قبل
5

چون اگر طلا را از دست بدهیم دوباره می توانیم بدست بیاوریم اما اگر وقت را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم دوباره بدست بیاوریم(اسماعیل قره داشلی)

نویسنده 2 سال قبل
-1

افرین

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون طلا رو شاید دیر ولی به دستش میاریم ولی وقت و زمان رو هیچ جوره نمیتوان به گذشته برد

نویسنده 2 سال قبل
1

چون اگر طلا رو از دست بدهیم شاید دیر ولی دوباره به دستش میاریم ولی وقت رو هیچ جوره نمیتوان به گذشته برد

نویسنده 2 سال قبل
0

شما

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من وقت را باید هدر داد

سپیده مسی 2 سال قبل
-2

چرا می گویند:((وقت از طلا گران بهاتر است))؟

سپیده مسی 2 سال قبل
3

چرا می گویند:((وقت از طلا گران بهاتر است))؟زیرا باصرف وقت می توان طلا به دست آورد،ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید☺☺

نویسنده 2 سال قبل
1

چون که وقت از زندگی است از طلا هم گران مایه است چون که اگر وقت برود دیگر نمیتوانیم ازآن استفاده کنیم پس باید ازآن خوب مصرف کنیم..صاحب معظم☠☠☠☠🧡💛💚💙💜🤎💞💕💓💗

ناشناس 2 سال قبل
5

درست است

نویسنده 2 سال قبل
2

چون نمیشود زمان از دست رفته را با پول و طلا خرید

s. 2 سال قبل
1

چون نمیشود زمان از دست رفته را با پول و طلا خرید

نویسنده 2 سال قبل
6

زیرا طلا میشه خرید دوباره اما وقت را نمیشه برگرداند به عقب

نویسنده 2 سال قبل
3

زیرا دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله درسته

اسما 2 سال قبل
2

جواب صفحه

0
... 2 سال قبل

......گودرت

نویسنده 2 سال قبل
1

چون وقت از دست می رود ولی طلا این طوری نیست

1
ندا 2 سال قبل

کاملا درست است

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود دیگر با طلا نمی توان خرید و به دست آورد

نویسنده 2 سال قبل
5

چون میتوان طلا خرید اما نمی توان وقت خرید

نویسنده 2 سال قبل
2

چون وقتی درست از وقت استفاده می کنیم می توانیم طلا به دست آوردیمریحانه

برای پاسخ کلیک کنید