چرا یکی از نام های روز قیامت «یوم الحساب» است؟ صفحه 113 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

نویسنده

چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها،با تمام جزیات بررسی میشود و اجرا و پاداش داده می شود

نویسنده

زیرا بر همه اعمال ما رسیدگی می شود پرهام کمال پور

پارمیدا جوادی

چرا اسمش یوم والحساب است چون خداوند مهربان ما حساب ما انسان ها را در روز قیامت می دهد و ما انسان ها حساب خودمان را میگیریم

نویسنده

چون در آن روز معلوم میشود که چه کسی خوب است و چه کسی بد و در آن روز به حساب مردم خوب و بد رسیدگی ميشود

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱۳ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان چرا یکی از نام های روز قیامت «یوم الحساب» است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها، با تمام جزیات بررسی می شود و اجر و پاداش داده می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هلنا 1 ماه قبل
0

یوم الحساب روزی است که به حساب مردم رسیدگی می شود

آیسو 2 ماه قبل
0

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است.

ناشناس 2 ماه قبل
0

چون روز قیامت به روزهای نبودی نبودی ب ب ب

ستاره نوروزی 3 ماه قبل
1

چون روزی است که حساب انسان ها را برسی میکنند

عرنر 3 ماه قبل
0

خوب نبود

نویسنده 5 ماه قبل
5

زیرا بر همه اعمال ما رسیدگی می شود پرهام کمال پور

0
آفرین درست گفتی 5 ماه قبل

😘😘😘👅

متین کریمی 5 ماه قبل
0

نهنهنهنخن

نویسنده 5 ماه قبل
7

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

0
پارمیدا جوادی 5 ماه قبل

چون همه ی انسان ها در آن روز حسابشان را میگیرند

1
پرنیا جوادی 5 ماه قبل

چون در روز قیامت همه چیز درباره ما معلوم میشود و به حساب انسان های بد و خوب رسیدگی می شود

ناشناس 5 ماه قبل
1

دقیقن منم پیدا نکردم اصلان بده هست

فاطمه 5 ماه قبل
-1

نام دیگر یوم الحساب چیست ؟

-2
سمیرا 3 ماه قبل

روز قیامت

نویسنده 5 ماه قبل
2

چون روز قیامت روزی است که به حساب ما انسان ها رسیدگی میشود و عملکرد ما در این دنیا مشخص میشود

نویسنده 5 ماه قبل
0

دلیلززل

نویسنده 5 ماه قبل
3

یوم الحساب یعنی روز اعمال که ما هر کاری کردیم آنجا نوشته شده است

یوم الحساب 5 ماه قبل
1

یوم الحساب یعنی روز قیامت که ما هر کاری کردیم آنجا ثبت شده است

😎محمدرضا 5 ماه قبل
1

روزی یکی تمام کارهای خوب و بد

نویسنده 5 ماه قبل
1

معنی روز قیامت ☆محدثه بارانی ♡

محدثه بارانی 5 ماه قبل
1

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 5 ماه قبل
1

من از تو کمک میخوام 😡اون وقت تو از من سوال میکنی

نویسنده 5 ماه قبل
1

چرا به قیامت یوم الحساب می گویند

ناشناس 5 ماه قبل
2

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

ناشناس 5 ماه قبل
2

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

زهره علی بخشی 5 ماه قبل
3

چون به تمام اعمال ما رسیدگی میشود

ناشناس 5 ماه قبل
3

نام یکی از یوم الحساب

نویسنده 5 ماه قبل
2

………….یکی از نام های یوم الحساب است.

نویسنده 5 ماه قبل
2

نمد

نویسنده 5 ماه قبل
2

چرا روز قیامت یوم الحساب نام دارد

ناشناس 5 ماه قبل
2

چون روزی است که در آن همه اعمال انسان با جزییات بررسی میشود و اجر و پاداش داده میشود

زهرا سادات سیدزاده 5 ماه قبل
2

چون به همه اعمال ما رسیدگی میشود

نویسنده 5 ماه قبل
2

نام دیگر یوم الحساب

ناشناس 5 ماه قبل
2

چون روزه قیامته

ایلار 5 ماه قبل
2

چون تو روز قیامت به حساب مردم رسیدگی میشود

زهرا 5 ماه قبل
1

چون روز قیامت روزی است که به حساب ما انسان ها رسیدگی می شود و عملکرد ما در این دنیا مشخص می شود

نویسنده 5 ماه قبل
3

زیرا در آن روز به حساب بندگان رسیدگی می شود

نویسنده 5 ماه قبل
2

زیرا در آن روز به حساب بندگان رسیدگی می شودآنا محمدی

ناشناس 5 ماه قبل
2

چیکار وخل،^* ل خ،.حالا نا خواب الب ازدواج بنابراین اگر شما در حال توسعه

پارمیدا جوادی 5 ماه قبل
3

چون همه ی انسان ها در آن روز حسابشان را میگیرند

پارمیدا جوادی 5 ماه قبل
1

دلیل:سلام چون همه ی انسان ها در آن زمان به حساب خود می رسند

پرنیا جوادی 5 ماه قبل
4

چون در روز قیامت به حساب انسان های بد و خوب رسیدگی ميشود

نویسنده 5 ماه قبل
4

چون در آن روز معلوم میشود که چه کسی خوب است و چه کسی بد و در آن روز به حساب مردم خوب و بد رسیدگی ميشود

پارمیدا جوادی 5 ماه قبل
4

چرا اسمش یوم والحساب است چون خداوند مهربان ما حساب ما انسان ها را در روز قیامت می دهد و ما انسان ها حساب خودمان را میگیریم

نویسنده 5 ماه قبل
5

چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها،با تمام جزیات بررسی میشود و اجرا و پاداش داده می شود

نویسنده 5 ماه قبل
2

نمیدانم

ناشناس 5 ماه قبل
2

حمله به حمله من میتونم🐯🐯تو میتونی این میتونه

نویسنده 5 ماه قبل
3

چون یوم که حسابری ما هست

1
مارینا رجبی چون 5 ماه قبل

چون در روز قیامت به حساب مردم را رسیدگی میشود این درست

آدرین 5 ماه قبل
0

بعله

نویسنده 5 ماه قبل
-2

نمیدونم

0
ناشناس 5 ماه قبل

حدیثه

نویسنده 5 ماه قبل
0

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 5 ماه قبل
0

نام دیگر یوم الحصاب چیست

نویسنده 5 ماه قبل
1

ناهید عباسی

نویسنده 5 ماه قبل
1

ف

نویسنده 5 ماه قبل
1

اسامی روز قسامت را نام ببزید کلاس پنجم

نویسنده 5 ماه قبل
1

حساب با خدا در آن دنیا ✉

سلطان 5 ماه قبل
-2

اول من کسانی که بلد نیستن نمره ۲۰ میدم بعد دتخل ساین عاشق شدم

نویسنده 5 ماه قبل
1

چرا روز قیامت را یوم الحساب می گویند

نویسنده 5 ماه قبل
1

سؤال :«چرا یکی از نامه های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 5 ماه قبل
0

روز قیامت یوم الحساب نامیده شده است، زیرا خداوند در این روز به حساب یکایک اعمال انسان ها رسیدگی خواهد کرد.

نویسنده 5 ماه قبل
1

چون در روز قیامت به حساب مردم رسیدگی میشوند

نویسنده 5 ماه قبل
1

چون

برای پاسخ کلیک کنید