چرا یکی از نام های روز قیامت «یوم الحساب» است؟ صفحه 113 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

نویسنده

چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها،با تمام جزیات بررسی میشود و اجرا و پاداش داده می شود

نویسنده

زیرا بر همه اعمال ما رسیدگی می شود پرهام کمال پور

پارمیدا جوادی

چرا اسمش یوم والحساب است چون خداوند مهربان ما حساب ما انسان ها را در روز قیامت می دهد و ما انسان ها حساب خودمان را میگیریم

نویسنده

چون در آن روز معلوم میشود که چه کسی خوب است و چه کسی بد و در آن روز به حساب مردم خوب و بد رسیدگی ميشود

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱۳ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان چرا یکی از نام های روز قیامت «یوم الحساب» است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها، با تمام جزیات بررسی می شود و اجر و پاداش داده می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هلنا 2 سال قبل
1

یوم الحساب روزی است که به حساب مردم رسیدگی می شود

آیسو 2 سال قبل
1

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است.

ناشناس 2 سال قبل
0

چون روز قیامت به روزهای نبودی نبودی ب ب ب

ستاره نوروزی 2 سال قبل
1

چون روزی است که حساب انسان ها را برسی میکنند

عرنر 2 سال قبل
0

خوب نبود

نویسنده 2 سال قبل
5

زیرا بر همه اعمال ما رسیدگی می شود پرهام کمال پور

0
آفرین درست گفتی 2 سال قبل

😘😘😘👅

متین کریمی 2 سال قبل
0

نهنهنهنخن

نویسنده 2 سال قبل
7

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

0
پارمیدا جوادی 2 سال قبل

چون همه ی انسان ها در آن روز حسابشان را میگیرند

1
پرنیا جوادی 2 سال قبل

چون در روز قیامت همه چیز درباره ما معلوم میشود و به حساب انسان های بد و خوب رسیدگی می شود

ناشناس 2 سال قبل
1

دقیقن منم پیدا نکردم اصلان بده هست

فاطمه 2 سال قبل
-1

نام دیگر یوم الحساب چیست ؟

-2
سمیرا 2 سال قبل

روز قیامت

نویسنده 2 سال قبل
2

چون روز قیامت روزی است که به حساب ما انسان ها رسیدگی میشود و عملکرد ما در این دنیا مشخص میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

دلیلززل

نویسنده 2 سال قبل
3

یوم الحساب یعنی روز اعمال که ما هر کاری کردیم آنجا نوشته شده است

یوم الحساب 2 سال قبل
1

یوم الحساب یعنی روز قیامت که ما هر کاری کردیم آنجا ثبت شده است

😎محمدرضا 2 سال قبل
1

روزی یکی تمام کارهای خوب و بد

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی روز قیامت ☆محدثه بارانی ♡

محدثه بارانی 2 سال قبل
1

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 2 سال قبل
1

من از تو کمک میخوام 😡اون وقت تو از من سوال میکنی

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا به قیامت یوم الحساب می گویند

ناشناس 2 سال قبل
2

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

ناشناس 2 سال قبل
2

زیرا در روز قیامت به حساب مردم میرسند

زهره علی بخشی 2 سال قبل
3

چون به تمام اعمال ما رسیدگی میشود

ناشناس 2 سال قبل
3

نام یکی از یوم الحساب

نویسنده 2 سال قبل
2

………….یکی از نام های یوم الحساب است.

نویسنده 2 سال قبل
2

نمد

نویسنده 2 سال قبل
2

چرا روز قیامت یوم الحساب نام دارد

ناشناس 2 سال قبل
2

چون روزی است که در آن همه اعمال انسان با جزییات بررسی میشود و اجر و پاداش داده میشود

زهرا سادات سیدزاده 2 سال قبل
2

چون به همه اعمال ما رسیدگی میشود

نویسنده 2 سال قبل
2

نام دیگر یوم الحساب

ناشناس 2 سال قبل
2

چون روزه قیامته

ایلار 2 سال قبل
2

چون تو روز قیامت به حساب مردم رسیدگی میشود

زهرا 2 سال قبل
1

چون روز قیامت روزی است که به حساب ما انسان ها رسیدگی می شود و عملکرد ما در این دنیا مشخص می شود

نویسنده 2 سال قبل
3

زیرا در آن روز به حساب بندگان رسیدگی می شود

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا در آن روز به حساب بندگان رسیدگی می شودآنا محمدی

ناشناس 2 سال قبل
2

چیکار وخل،^* ل خ،.حالا نا خواب الب ازدواج بنابراین اگر شما در حال توسعه

پارمیدا جوادی 2 سال قبل
3

چون همه ی انسان ها در آن روز حسابشان را میگیرند

پارمیدا جوادی 2 سال قبل
1

دلیل:سلام چون همه ی انسان ها در آن زمان به حساب خود می رسند

پرنیا جوادی 2 سال قبل
4

چون در روز قیامت به حساب انسان های بد و خوب رسیدگی ميشود

نویسنده 2 سال قبل
4

چون در آن روز معلوم میشود که چه کسی خوب است و چه کسی بد و در آن روز به حساب مردم خوب و بد رسیدگی ميشود

پارمیدا جوادی 2 سال قبل
4

چرا اسمش یوم والحساب است چون خداوند مهربان ما حساب ما انسان ها را در روز قیامت می دهد و ما انسان ها حساب خودمان را میگیریم

نویسنده 2 سال قبل
5

چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها،با تمام جزیات بررسی میشود و اجرا و پاداش داده می شود

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
2

حمله به حمله من میتونم🐯🐯تو میتونی این میتونه

نویسنده 2 سال قبل
3

چون یوم که حسابری ما هست

1
مارینا رجبی چون 2 سال قبل

چون در روز قیامت به حساب مردم را رسیدگی میشود این درست

آدرین 2 سال قبل
0

بعله

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

0
ناشناس 2 سال قبل

حدیثه

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 2 سال قبل
0

نام دیگر یوم الحصاب چیست

نویسنده 2 سال قبل
1

ناهید عباسی

نویسنده 2 سال قبل
1

ف

نویسنده 2 سال قبل
1

اسامی روز قسامت را نام ببزید کلاس پنجم

نویسنده 2 سال قبل
1

حساب با خدا در آن دنیا ✉

سلطان 2 سال قبل
-2

اول من کسانی که بلد نیستن نمره ۲۰ میدم بعد دتخل ساین عاشق شدم

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا روز قیامت را یوم الحساب می گویند

نویسنده 2 سال قبل
1

سؤال :«چرا یکی از نامه های روز قیامت یوم الحساب است

نویسنده 2 سال قبل
0

روز قیامت یوم الحساب نامیده شده است، زیرا خداوند در این روز به حساب یکایک اعمال انسان ها رسیدگی خواهد کرد.

نویسنده 2 سال قبل
1

چون در روز قیامت به حساب مردم رسیدگی میشوند

نویسنده 2 سال قبل
1

چون

برای پاسخ کلیک کنید