چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ صفحه 62 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

مبین

جوابتان درسته

مطهره پوربی غرض

ما باید کارهای شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را خودمان انجام دهیم، زیرا انجام ندادن این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

نویسنده

کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم خودمان را پیش دیگران خوار نکنیم

نویسنده

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فاطمه : عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم.

مریم : ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دم شما گرم 4 ماه قبل
0

خیلی ممنون

ناشناس 5 ماه قبل
1

عزت نفس احساس باارزش بودن است زیرا خودمان را پیش دیگران کوچک نم کنیم

فاطمه 9 ماه قبل
1

عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

خودت را جلوی کسی کوچک نکنی

نویسنده 9 ماه قبل
5

ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود مریم

نویسنده 9 ماه قبل
6

عزت و نفس خود را با استفاده از در خواست نکردن از دیگران می توانیم حفظ کنیم.

نویسنده 9 ماه قبل
8

کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم خودمان را پیش دیگران خوار نکنیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

عزت نفس. علی

نویسنده 9 ماه قبل
0

ما نباید خود را کوچک و ناتوان بشماریم ما همیشه باید امیدوار باشیم چون ما خدا را داریمالهام سادات نبی یان

ناشناس 9 ماه قبل
0

ما نباید کمتر هتلی خودمان را به دیگران بسپاریمنمیدونم

فرهام 9 ماه قبل
-1

خودمان را برای کار کوچک خوار و کوچک نکنیمبرای کار کوچکی خودمان انجام بدیم از دیگران درخواستی نداشته باشیم و خودمان را جلوی بقیه کوچک نکنیم مثل رسول اکرم :که فرموده کارهای شخصی خود را به دیگران نسپاریم ……

نویسنده 9 ماه قبل
0

انسان میتواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزت نفس خود را حفظ کند.

مهدیه 9 ماه قبل
7

انسان می تواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزّت نفس خود را حفظ کند.

m 9 ماه قبل
0

ما باید برای خودمان ارزش قاعل باشیمو از دیگران نخواهیم کارهایمان را انجام دهند با انجام دادن این کار عزت نفس خود را حفظ کنیم

سوقی داتان 9 ماه قبل
0

Msibhquvauprcjqwixsin

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سلام

ناشناس 9 ماه قبل
1

خدایا هیچ وقت من را خار و کوچک نگردان

نویسنده 9 ماه قبل
2

با انجام وظایف و کارهای شخصی خود و کمک نخواستن از دیگران در کارهای شخصی

اررر 9 ماه قبل
-2

عاره واقعا

نویسنده 9 ماه قبل
2

من چیزی نمیدااااااانم عاقا جونبرو حاجی حوصله نداریم

نویسنده 9 ماه قبل
2

ما باید همیشه انجام کار های شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را انجام دهیم، زیرا این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

مطهره پوربی غرض 9 ماه قبل
8

ما باید کارهای شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را خودمان انجام دهیم، زیرا انجام ندادن این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

-2
Saman 9 ماه قبل

ما برای حفظ عزت نفس نباید خودمان را جلوی دیگران کوچک کنیم یعنی نباید کار شخصی من را به دیگران بدیم و خود کوچک کنیم

خدای توانا 9 ماه قبل
4

ما میتونیم با انجام دادن کار خودمون و از دیگران نطلبیدن حتی برای کار کوچک خودمون رو جلوی کسی خوار نکنیم و کار هامون رو خومون انجام بدیم. 😊 😊 🙂 🌸

نویسنده 9 ماه قبل
2

کار های خود را خود مان انجام دهیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

علی رضا قاسمیعزت نفس این است که درخواست و کمک از دیگران و کوچک نکردن خود در برابر دیگران میتوان حفظ کرد..

....Moh 9 ماه قبل
0

سلام غزت نفس خود را با درخواس نکردن کار های خود از دیگران است

نویسنده 9 ماه قبل
0

عزت نفس یعنی کوچک نکردن خودو در خواست نکردن. از کسی برای انجام کار خود .

نویسنده 9 ماه قبل
13

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

امیرمحمد 9 ماه قبل
5

عزت نفس یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

8
مبین 9 ماه قبل

جوابتان درسته

زهرا 9 ماه قبل
1

کوچیک نکردن خود در جمع یا اترافیان حفظ ارزش خود

0
زهرا قربانت برم 9 ماه قبل

ارزیت

نویسنده 9 ماه قبل
7

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

نویسنده 9 ماه قبل
0

ما اگر کارهامون رو خودمون انجام بدیم و کارهایی که از پسش برمیایم رو به گردن کسی نندازیم و کارهامونو خودمون انجام بدیم و خودمون رو پیش بقیه کوچیک نکنیم میتونیم عزت نفسخودمون رو حفظ کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

عزت نفس احساس با ارزش بودن است، یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.کسی که ارزش خود را می داند،هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.

نویسنده 9 ماه قبل
0

با انجام دادن کارهای شخصی خود و نگفتن آن به دیگران میتوان عزت نفس خودرا حفظ کرد.فاطمه

نویسنده 9 ماه قبل
0

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

دانش آموز 9 ماه قبل
0

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

نویسنده 9 ماه قبل
0

چگونه میتوان عزت نفس خود را حفظ کرد :پاسخ من نمیدونم

Kiana 9 ماه قبل
0

توقع از کسی نداشتن و متکی نبودن به دیگران💔

نویسنده 9 ماه قبل
0

ع

نویسنده 9 ماه قبل
1

احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه خودمان را کوچک کنیم و یکی از چیزهایی که ما را کوچک میکند این است که درخواست انجام کارهای ما از دیگران است.

سحر حسینی هستم 9 ماه قبل
0

لطفا جواب بدید نه چت کنید 🙄

سحر حسینی هستم 9 ماه قبل
0

افرین 👏👌

نویسنده 9 ماه قبل
0

خودمون پیش دیگران کوچیک نکنیم و یکی از کارهایی که مارا کوچک میکند درخواست انجام کارهامون از بقیس پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از دیگران درخواست نکنیم کارهایمان را انجام دهند.

نویسنده 9 ماه قبل
0

خودمونو پیش دیگران کوچیک نکنیم یکی از کارهایی که مارو پیش بقیه کوچیک میکنه اینه که کارهامونو بگیم که بقیه انجام بدن پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از بقیه درخواست نکنیم که کارهامونو انجام بدن

نویسنده 9 ماه قبل
0

ما باید ارزش زندگی رو بدونیم و ماری نکنیم که باعث خجالت بکشیم و ابرومون بره پس قدر خودتونو بدونین من با سن این حرف ها رو درک میکنم و هیچ وقت خدا را فراموش نکنید و به دستوراتش گوش به فرمان. باشید وهمیشع به یاد ظهور امام زمان باشید

نویسنده 9 ماه قبل
1

کارهای خودمان را انجام دهیم وا از دیگران کمک نخواهیم به این کار عزت نفس می گویند و واسه خودمان ارزش قائل می شویم

نویسنده 9 ماه قبل
1

انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند

نویسنده 9 ماه قبل
1

کار های شخصی مان را به کسی ندهیم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

فپیندیدی. ی

نویسنده 9 ماه قبل
0

باید خودت باشی و به خودت افتخار کنیو خودت را برای دیگران کوچیک نکنی

ماباید کار خودمان را بر دوش دیگران بگذاریم و ما نباید خودمان راپیش دیگران کوچک و خوار کنیم 9 ماه قبل
-2

ابوالفضل

برای پاسخ کلیک کنید