چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ صفحه 62 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

مبین

جوابتان درسته

مطهره پوربی غرض

ما باید کارهای شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را خودمان انجام دهیم، زیرا انجام ندادن این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

نویسنده

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

مهدیه

انسان می تواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزّت نفس خود را حفظ کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فاطمه : عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم.

مریم : ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 4 روز قبل
3

عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم

نویسنده 4 روز قبل
3

خودت را جلوی کسی کوچک نکنی

نویسنده 4 روز قبل
3

ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود مریم

نویسنده 4 روز قبل
5

عزت و نفس خود را با استفاده از در خواست نکردن از دیگران می توانیم حفظ کنیم.

نویسنده 4 روز قبل
7

کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم خودمان را پیش دیگران خوار نکنیم

نویسنده 4 روز قبل
1

عزت نفس. علی

نویسنده 4 روز قبل
0

ما نباید خود را کوچک و ناتوان بشماریم ما همیشه باید امیدوار باشیم چون ما خدا را داریمالهام سادات نبی یان

ناشناس 4 روز قبل
0

ما نباید کمتر هتلی خودمان را به دیگران بسپاریمنمیدونم

فرهام 4 روز قبل
-1

خودمان را برای کار کوچک خوار و کوچک نکنیمبرای کار کوچکی خودمان انجام بدیم از دیگران درخواستی نداشته باشیم و خودمان را جلوی بقیه کوچک نکنیم مثل رسول اکرم :که فرموده کارهای شخصی خود را به دیگران نسپاریم ……

نویسنده 4 روز قبل
0

انسان میتواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزت نفس خود را حفظ کند.

مهدیه 4 روز قبل
7

انسان می تواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزّت نفس خود را حفظ کند.

m 4 روز قبل
0

ما باید برای خودمان ارزش قاعل باشیمو از دیگران نخواهیم کارهایمان را انجام دهند با انجام دادن این کار عزت نفس خود را حفظ کنیم

سوقی داتان 4 روز قبل
0

Msibhquvauprcjqwixsin

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام

ناشناس 4 روز قبل
1

خدایا هیچ وقت من را خار و کوچک نگردان

نویسنده 4 روز قبل
2

با انجام وظایف و کارهای شخصی خود و کمک نخواستن از دیگران در کارهای شخصی

اررر 4 روز قبل
-2

عاره واقعا

نویسنده 4 روز قبل
2

من چیزی نمیدااااااانم عاقا جونبرو حاجی حوصله نداریم

نویسنده 4 روز قبل
1

ما باید همیشه انجام کار های شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را انجام دهیم، زیرا این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

مطهره پوربی غرض 4 روز قبل
8

ما باید کارهای شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را خودمان انجام دهیم، زیرا انجام ندادن این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

-2
Saman 4 روز قبل

ما برای حفظ عزت نفس نباید خودمان را جلوی دیگران کوچک کنیم یعنی نباید کار شخصی من را به دیگران بدیم و خود کوچک کنیم

خدای توانا 4 روز قبل
4

ما میتونیم با انجام دادن کار خودمون و از دیگران نطلبیدن حتی برای کار کوچک خودمون رو جلوی کسی خوار نکنیم و کار هامون رو خومون انجام بدیم. 😊 😊 🙂 🌸

نویسنده 4 روز قبل
2

کار های خود را خود مان انجام دهیم

نویسنده 4 روز قبل
0

علی رضا قاسمیعزت نفس این است که درخواست و کمک از دیگران و کوچک نکردن خود در برابر دیگران میتوان حفظ کرد..

....Moh 4 روز قبل
0

سلام غزت نفس خود را با درخواس نکردن کار های خود از دیگران است

نویسنده 4 روز قبل
0

عزت نفس یعنی کوچک نکردن خودو در خواست نکردن. از کسی برای انجام کار خود .

نویسنده 4 روز قبل
13

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

امیرمحمد 4 روز قبل
5

عزت نفس یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

8
مبین 4 روز قبل

جوابتان درسته

زهرا 4 روز قبل
1

کوچیک نکردن خود در جمع یا اترافیان حفظ ارزش خود

0
زهرا قربانت برم 4 روز قبل

ارزیت

نویسنده 4 روز قبل
7

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

نویسنده 4 روز قبل
0

ما اگر کارهامون رو خودمون انجام بدیم و کارهایی که از پسش برمیایم رو به گردن کسی نندازیم و کارهامونو خودمون انجام بدیم و خودمون رو پیش بقیه کوچیک نکنیم میتونیم عزت نفسخودمون رو حفظ کنیم

نویسنده 4 روز قبل
0

عزت نفس احساس با ارزش بودن است، یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.کسی که ارزش خود را می داند،هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.

نویسنده 4 روز قبل
0

با انجام دادن کارهای شخصی خود و نگفتن آن به دیگران میتوان عزت نفس خودرا حفظ کرد.فاطمه

نویسنده 4 روز قبل
0

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

دانش آموز 4 روز قبل
0

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

نویسنده 4 روز قبل
0

چگونه میتوان عزت نفس خود را حفظ کرد :پاسخ من نمیدونم

Kiana 4 روز قبل
0

توقع از کسی نداشتن و متکی نبودن به دیگران💔

نویسنده 4 روز قبل
0

ع

نویسنده 4 روز قبل
0

احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه خودمان را کوچک کنیم و یکی از چیزهایی که ما را کوچک میکند این است که درخواست انجام کارهای ما از دیگران است.

سحر حسینی هستم 4 روز قبل
0

لطفا جواب بدید نه چت کنید 🙄

سحر حسینی هستم 4 روز قبل
0

افرین 👏👌

نویسنده 4 روز قبل
0

خودمون پیش دیگران کوچیک نکنیم و یکی از کارهایی که مارا کوچک میکند درخواست انجام کارهامون از بقیس پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از دیگران درخواست نکنیم کارهایمان را انجام دهند.

نویسنده 4 روز قبل
0

خودمونو پیش دیگران کوچیک نکنیم یکی از کارهایی که مارو پیش بقیه کوچیک میکنه اینه که کارهامونو بگیم که بقیه انجام بدن پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از بقیه درخواست نکنیم که کارهامونو انجام بدن

نویسنده 4 روز قبل
0

ما باید ارزش زندگی رو بدونیم و ماری نکنیم که باعث خجالت بکشیم و ابرومون بره پس قدر خودتونو بدونین من با سن این حرف ها رو درک میکنم و هیچ وقت خدا را فراموش نکنید و به دستوراتش گوش به فرمان. باشید وهمیشع به یاد ظهور امام زمان باشید

نویسنده 4 روز قبل
1

کارهای خودمان را انجام دهیم وا از دیگران کمک نخواهیم به این کار عزت نفس می گویند و واسه خودمان ارزش قائل می شویم

نویسنده 4 روز قبل
1

انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند

نویسنده 4 روز قبل
1

کار های شخصی مان را به کسی ندهیم

نویسنده 4 روز قبل
-1

فپیندیدی. ی

نویسنده 4 روز قبل
0

باید خودت باشی و به خودت افتخار کنیو خودت را برای دیگران کوچیک نکنی

ماباید کار خودمان را بر دوش دیگران بگذاریم و ما نباید خودمان راپیش دیگران کوچک و خوار کنیم 4 روز قبل
-2

ابوالفضل

برای پاسخ کلیک کنید