چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ صفحه 62 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

نویسنده

کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم خودمان را پیش دیگران خوار نکنیم

نویسنده

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

مبین

جوابتان درسته

نویسنده

عزت و نفس خود را با استفاده از در خواست نکردن از دیگران می توانیم حفظ کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فاطمه : عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم.

مریم : ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
sarvin 1 سال قبل
3

غزت نفس یعنی احساس باارزش بودن و درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتم.

مثال: حتی درخواست از جوی خلال دندان

3
sarvin 1 سال قبل

علی

آفرین

رضا 2 سال قبل
2

عزت نفس احساس با ارزش بودن است ؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. یکی از چیزهایی که ما را کوچک. می کند، درخواست انجام کار هایمان از دیگران است.کسی که ارزش خود را می داند و از کسی درخواست نمی کند و خودش را کوچک نمی کند عزت نفس می گویند.

2
رضا 2 سال قبل

آفرین

2 سال قبل
6

درخواست نکردن کار های شخصی خود از دیگران که پیامبر فرمود:هیچ گاه کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید حتی کوچک ترین کار مانند درخواست چوب خلال دندان

ناشناس 2 سال قبل
3

عزت نفس احساس باارزش بودن است زیرا خودمان را پیش دیگران کوچک نم کنیم

فاطمه 2 سال قبل
2

عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

خودت را جلوی کسی کوچک نکنی

نویسنده 2 سال قبل
4

ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود مریم

نویسنده 2 سال قبل
9

عزت و نفس خود را با استفاده از در خواست نکردن از دیگران می توانیم حفظ کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
10

کارهای شخصی خود را خودمان انجام دهیم خودمان را پیش دیگران خوار نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

عزت نفس. علی

نویسنده 2 سال قبل
0

ما نباید خود را کوچک و ناتوان بشماریم ما همیشه باید امیدوار باشیم چون ما خدا را داریمالهام سادات نبی یان

ناشناس 2 سال قبل
3

ما نباید کمتر هتلی خودمان را به دیگران بسپاریمنمیدونم

فرهام 2 سال قبل
0

خودمان را برای کار کوچک خوار و کوچک نکنیمبرای کار کوچکی خودمان انجام بدیم از دیگران درخواستی نداشته باشیم و خودمان را جلوی بقیه کوچک نکنیم مثل رسول اکرم :که فرموده کارهای شخصی خود را به دیگران نسپاریم ……

مهدیه 2 سال قبل
8

انسان می تواند با انجام دادن کار های خود و کوچک نکردن خودش در برابر دیگران عزّت نفس خود را حفظ کند.

m 2 سال قبل
0

ما باید برای خودمان ارزش قاعل باشیمو از دیگران نخواهیم کارهایمان را انجام دهند با انجام دادن این کار عزت نفس خود را حفظ کنیم

سوقی داتان 2 سال قبل
-1

Msibhquvauprcjqwixsin

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

ناشناس 2 سال قبل
-2

خدایا هیچ وقت من را خار و کوچک نگردان

نویسنده 2 سال قبل
2

با انجام وظایف و کارهای شخصی خود و کمک نخواستن از دیگران در کارهای شخصی

نویسنده 2 سال قبل
1

من چیزی نمیدااااااانم عاقا جونبرو حاجی حوصله نداریم

نویسنده 2 سال قبل
2

ما باید همیشه انجام کار های شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را انجام دهیم، زیرا این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

مطهره پوربی غرض 2 سال قبل
8

ما باید کارهای شخصی مان که از پس آن ها بر می آییم را خودمان انجام دهیم، زیرا انجام ندادن این کار ها باعث کوچک و خوار شدن ما می شود و عزت نفس ما را پایین می آورد.

-2
Saman 2 سال قبل

ما برای حفظ عزت نفس نباید خودمان را جلوی دیگران کوچک کنیم یعنی نباید کار شخصی من را به دیگران بدیم و خود کوچک کنیم

خدای توانا 2 سال قبل
3

ما میتونیم با انجام دادن کار خودمون و از دیگران نطلبیدن حتی برای کار کوچک خودمون رو جلوی کسی خوار نکنیم و کار هامون رو خومون انجام بدیم. 😊 😊 🙂 🌸

نویسنده 2 سال قبل
2

کار های خود را خود مان انجام دهیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

علی رضا قاسمیعزت نفس این است که درخواست و کمک از دیگران و کوچک نکردن خود در برابر دیگران میتوان حفظ کرد..

....Moh 2 سال قبل
0

سلام غزت نفس خود را با درخواس نکردن کار های خود از دیگران است

نویسنده 2 سال قبل
0

عزت نفس یعنی کوچک نکردن خودو در خواست نکردن. از کسی برای انجام کار خود .

نویسنده 2 سال قبل
13

عزت نفس احساس با ارزش بودن است حال با انجام چند کار میتوانیم عزت نفس خود را حفظ کنیم1 درخواست نکردن از دیگران2 حفظ و رعایت ادب3 تمیز و آراسته بودنامید وارم استفاده مفیدی از این مطلب برده باشد🌸🌸

امیرمحمد 2 سال قبل
6

عزت نفس یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

9
مبین 2 سال قبل

جوابتان درسته

زهرا 2 سال قبل
2

کوچیک نکردن خود در جمع یا اترافیان حفظ ارزش خود

1
زهرا قربانت برم 2 سال قبل

ارزیت

نویسنده 2 سال قبل
9

درخواست نکردن کار های شخصی از دیگران و توقع اضافی از کسی نداشتن

نویسنده 2 سال قبل
2

ما اگر کارهامون رو خودمون انجام بدیم و کارهایی که از پسش برمیایم رو به گردن کسی نندازیم و کارهامونو خودمون انجام بدیم و خودمون رو پیش بقیه کوچیک نکنیم میتونیم عزت نفسخودمون رو حفظ کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

عزت نفس احساس با ارزش بودن است، یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.کسی که ارزش خود را می داند،هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.

نویسنده 2 سال قبل
1

با انجام دادن کارهای شخصی خود و نگفتن آن به دیگران میتوان عزت نفس خودرا حفظ کرد.فاطمه

نویسنده 2 سال قبل
1

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

دانش آموز 2 سال قبل
1

با درخواست نکردن چیز های کوچک . مثل کار های شخصی که وظیفه ی ما است . پیامبر اکرم می فرماید : هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید . حتی کوچکترین چیزی مثل درخواست چوب خلال دندان

نویسنده 2 سال قبل
0

چگونه میتوان عزت نفس خود را حفظ کرد :پاسخ من نمیدونم

Kiana 2 سال قبل
1

توقع از کسی نداشتن و متکی نبودن به دیگران💔

نویسنده 2 سال قبل
1

ع

نویسنده 2 سال قبل
2

احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه خودمان را کوچک کنیم و یکی از چیزهایی که ما را کوچک میکند این است که درخواست انجام کارهای ما از دیگران است.

سحر حسینی هستم 2 سال قبل
2

لطفا جواب بدید نه چت کنید 🙄

سحر حسینی هستم 2 سال قبل
1

افرین 👏👌

نویسنده 2 سال قبل
1

خودمون پیش دیگران کوچیک نکنیم و یکی از کارهایی که مارا کوچک میکند درخواست انجام کارهامون از بقیس پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از دیگران درخواست نکنیم کارهایمان را انجام دهند.

نویسنده 2 سال قبل
1

خودمونو پیش دیگران کوچیک نکنیم یکی از کارهایی که مارو پیش بقیه کوچیک میکنه اینه که کارهامونو بگیم که بقیه انجام بدن پس کارهامونو خودمون انجام بدیم و از بقیه درخواست نکنیم که کارهامونو انجام بدن

نویسنده 2 سال قبل
1

ما باید ارزش زندگی رو بدونیم و ماری نکنیم که باعث خجالت بکشیم و ابرومون بره پس قدر خودتونو بدونین من با سن این حرف ها رو درک میکنم و هیچ وقت خدا را فراموش نکنید و به دستوراتش گوش به فرمان. باشید وهمیشع به یاد ظهور امام زمان باشید

نویسنده 2 سال قبل
2

کارهای خودمان را انجام دهیم وا از دیگران کمک نخواهیم به این کار عزت نفس می گویند و واسه خودمان ارزش قائل می شویم

نویسنده 2 سال قبل
2

انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند

نویسنده 2 سال قبل
2

کار های شخصی مان را به کسی ندهیم

نویسنده 2 سال قبل
0

فپیندیدی. ی

نویسنده 2 سال قبل
1

باید خودت باشی و به خودت افتخار کنیو خودت را برای دیگران کوچیک نکنی

برای پاسخ کلیک کنید