چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است صفحه 30 علوم هفتم

ناشناس

فرمول چگالی جرم تقسیم بر حجم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چگالی مواد جامد بیشتراست و در میان مواد جامد فلزات چگالی بیشتری دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نایله آذری 2 سال قبل
-1

چگالی موادبیشتراست و درمیانموادجامدفلزات چگالی بیشتر است

نایله 2 سال قبل
2

چگالی مواد جامدبیشتراست

ناشناس 2 سال قبل
-2

بله

مهدی 2 سال قبل
1

اب

2
محمد 2 سال قبل

نه چگالی آب که یک هس

امیر محمد 2 سال قبل
-2

چگالی فلز ها بیشتر از نافلز ها است

نویسنده 2 سال قبل
0

جامدات و از بین جامدات فلزاتف.یاری

نویسنده 2 سال قبل
2

چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است

0
تورک 2 سال قبل

گروه جامد

ناشناس 2 سال قبل
4

فرمول چگالی جرم تقسیم بر حجم

نویسنده 2 سال قبل
1

ستست

برای پاسخ کلیک کنید