چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است صفحه 30 علوم هفتم

ناشناس

فرمول چگالی جرم تقسیم بر حجم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چگالی مواد جامد بیشتراست و در میان مواد جامد فلزات چگالی بیشتری دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 7 ماه قبل
-2

ندارم

مهدی 7 ماه قبل
2

اب

0
محمد 2 ماه قبل

نه چگالی آب که یک هس

امیر محمد 7 ماه قبل
2

چگالی فلز ها بیشتر از نافلز ها است

نویسنده 7 ماه قبل
-1

جامدات و از بین جامدات فلزاتف.یاری

نویسنده 7 ماه قبل
1

چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است

ناشناس 7 ماه قبل
4

فرمول چگالی جرم تقسیم بر حجم

نویسنده 7 ماه قبل
0

ستست

برای پاسخ کلیک کنید