چگونه می توان به عزت و آزادگی رسید؟ صفحه 61 فارسی هشتم

نویسنده

باید قانع بود و خدارا بخواطر همه چیژ شکر کنیم و این شکر واقعی است چون خداوند خیلی به ما کمک کرده اند مثل سلامتی و امنیت

نویسنده

ما باید با کمک خودمان فکر اندیشه خودمان را تغییر دهیم و همان طوری که خودمان فکر میکنیم زندگی را ادامه دهیم

نویسنده

محتاج دیگران نبودن _ عزت خدارا ستایش کنیم _ به اندک چیزی که داریم ستایش کنیم﴿سمانه﴾

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم چگونه می توان به عزت و آزادگی رسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

محتاج دیگران نباشیم ماباید با فکر خودمان فکرو اندیشع کنیم

متین خطر 1 سال قبل
1

خودت بگو به من چه

نویسنده 2 سال قبل
1

فروتنی قانع بودن کسب روزی حلال محتاج کسی نبودن

1
یسنا 2 سال قبل

با اعتماد بنفس و تلاش و توکل به خدا و کمک گرفتن از عقل و هوش میتوان زندگی خوبسربلند و با عزتی داشت

نویسنده 2 سال قبل
8

محتاج دیگران نبودن _ عزت خدارا ستایش کنیم _ به اندک چیزی که داریم ستایش کنیم﴿سمانه﴾

1
محدثه 2 سال قبل

عزت وازادگی چیست؟

رویا 2 سال قبل
0

محتاج دیگران نباشیم

نویسنده 2 سال قبل
10

ما باید با کمک خودمان فکر اندیشه خودمان را تغییر دهیم و همان طوری که خودمان فکر میکنیم زندگی را ادامه دهیم

نویسنده 2 سال قبل
13

باید قانع بود و خدارا بخواطر همه چیژ شکر کنیم و این شکر واقعی است چون خداوند خیلی به ما کمک کرده اند مثل سلامتی و امنیت

برای پاسخ کلیک کنید